GTM debug

Co je to fleet management software?

Fleet management software je moderní technologické řešení určené k efektivní správě a monitorování vozových parků různých velikostí. Tento komplexní systém pomáhá dopravním společnostem sledovat, analyzovat a optimalizovat operace související s jejich vozidly. Jeho hlavním cílem je umožnit manažerům vozových parků neustále monitorovat firemní vozidla, vybavení a řidiče prostřednictvím jedné aplikace.


Mezi klíčové funkce softwaru pro správu vozového parku patří:

  • lokalizace konkrétních vozidel pomocí GPS
  • monitorování chování a výkonu řidičů
  • správa a snižování nákladů na palivo
  • plánování a správa údržby vozidel a vybavení
  • zjednodušení procesu dodržování právních předpisů


Fleet management software využívá telematická zařízení k zaznamenávání a přenosu dat o pohybu vozidla, chování řidiče a provozních aktivitách. Tato data jsou poté přenesena do cloudu, kde jsou interpretována a vizualizována, což manažerům poskytuje okamžitý přístup k informacím, jako jsou poloha vozidla, jeho využití, dodržování předpisů, stav údržby a mnoho dalších. Díky tomu je možné efektivněji plánovat trasy, snižovat náklady na palivo nebo identifikovat neefektivní a špatné návyky řidičů (např. agresivní brzdění, častý volnoběh atd.).


Je také kompatibilní s dalšími podnikovými systémy, díky čemuž se dokáže přizpůsobit specifickým potřebám a požadavkům jednotlivých podniků.