GTM debug

Právní dokumenty

Níže najdete a stáhnete všechny důležité dokumenty Skupiny W.A.G. (W.A.G. payment solutions, a.s., W.A.G. Issuing Services, a.s. a dalších dceřiných společností). Doporučujeme, abyste tyto dokumenty pečlivě přečetli a v případě jakýchkoli otázek se obraťte na svého obchodního zástupce nebo péči o zákazníka.

Oznámení o rozhodnutí o přeměně zaknihovaných akcií na akcie listinné

Oznámení o rozhodnutí o přeměně zaknihovaných akcií na akcie společnosti W.A.G. payment solutions, a.s., IČ: 264 15 623, se sídlem na adrese Na Vítězné pláni 1719/4, Praha 4, 140 00, Česká republika, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu B, vložce 6882 (dále jen "Společnost").

V souladu s § 536 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, Společnost oznamuje, že valná hromada Společnosti dne 10.9. 2021 rozhodla o přeměně zaknihovaných akcií Společnosti na akcie listinné, a to konkrétně o změně podoby 102 ks (slovy: sto dva kusů) kmenových akcií na jméno v zaknihované podobě ve jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč (čísla akcií 3-10, 13, 16-108) a 10 ks (slovy: deseti kusů) kmenových akcií na jméno v zaknihované podobě ve jmenovité hodnotě 50 000,- Kč (čísla akcií 21-30). O této skutečnosti byl jméneme JUDr. Lucie Vaňkové, notářky se sídlem v Praze, její záskupkyní Mgr. Ivetou Auxtovou, notářskou kandidátkou, sepsán notářský zápis č. NZ 1329/2021, N 1362/2021.

W.A.G. payment solutions, a.s.

Koncernová deklarace

Koncernová deklarace ve smyslu § 79 odst. 3 zákona č. 90/2012 Sb., zákona o obchodních společnostech a družstvech (zákona o obchodních korporacích) (dále jen „ZOK“):

Společnost W.A.G. payment solutions, a. s., se sídlem, Na Vítězné pláni 1719/4, Praha 4, PSČ 14000, IČO 264 15 623, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6882 je v rámci daného koncernového uspořádání osobou řídící („Řídící Osoba“). Koncern Řídící Osoby je deklarovaným koncernem ve smyslu § 79 a násl. ZOK.

Seznam řízených společností podřízených jednotnému vlivu Řídicí Osoby je uveden na těchto webových stránkách pod odkazem "Skupina EUROWAG".

Více informací o níže uvedených společnostech naleznete pod těmito odkazy:

ISO Certifikace

V případě jakýchkoli dotazů nebo obav o dodržování předpisů nás kontaktujte na adrese compliance@eurowag.com.