GTM debug

Co je udržitelná logistika?

Udržitelná logistika je přístup k řízení dodavatelského řetězce, který se zaměřuje na minimalizaci dopadu na životní prostředí a zároveň zajišťuje hospodářskou a sociální zodpovědnost. Snaží se o dosažení rovnováhy mezi třemi pilíři:

  • Ekonomická prosperita – zajišťování efektivního a plynulého fungování dodavatelského řetězce.
  • Ochrana životního prostředí – snižování emisí skleníkových plynů, spotřeby energie a produkce odpadu.
  • Sociální zodpovědnost – dodržování etických standardů a zajišťování férových pracovních podmínek.

Udržitelná neboli zelená logistika se snaží o optimalizaci tras a výběr ekologičtějších dopravních prostředků. Využívá například intermodální dopravu, která kombinuje různé druhy dopravy, konsolidaci zásilek či zavádění systémů pro sdílení nákladních prostor. Důležitá je také podpora elektromobility a využívání alternativních paliv a obnovitelných zdrojů energie.

Mezi největší výhody udržitelné logistiky patří zejména nižší spotřeba energie a materiálů, zvýšení atraktivity pro zákazníky a investory, kteří kladou důraz na udržitelnost, ale také zajištění odolnosti dodavatelského řetězce vůči výkyvům cen energií a zpřísňování environmentálních regulací.