GTM debug

Faktoring

Co je to faktoring?

Faktoring (označován také jako factoring) je forma krátkodobého financování. Funguje na principu prodeje pohledávky, která vám vzniká za dodání služeb či zboží, třetí straně (faktorovi), nejčastěji bance nebo faktoringové společnosti. Splatnost těchto pohledávek se většinou pohybuje od 30 do 120 dní, výjimečně činí až 180 dní.

Faktoring může být vhodnou alternativou k běžnému úvěru, jelikož prodejem pohledávky získáte peníze, které v tu chvíli potřebujete.

Faktoring nejčastěji využívají větší firmy, jelikož historicky mohly faktoring provádět pouze banky, pro které nebyly malé a střední firmy relevantním obchodním partnerem. V současnosti však na velikosti firmy příliš nezáleží.

Při prodeji pohledávky vám faktor poskytne finanční prostředky do výše odpovídající poměrné části, kterou si sjednáte ve smlouvě. Obvykle se pohybuje až do 90 % hodnoty postoupené pohledávky. Nezískáte tedy sice všechny peníze, ale většinu z nich určitě ano.

Jak funguje faktoring?

 1. Faktor prověří odběratele, který je uveden na faktuře, a také žadatele o faktoring.
 2. Žadatel a faktor uzavřou smlouvu.
 3. Faktor odešle smluvenou část financí na účet žadatele.

Po zaplacení pohledávky odběratelem faktorovi vám pak bude vyplacena zbylá část pohledávky.

Faktoringová společnost se o pohledávky stará i dál, zajišťuje jejich včasné inkaso, či v případě nutnosti posílá odběrateli upomínku o nezaplacení pohledávky.

Jaké jsou výhody faktoringu?

 • Zlepšení cash flow bez nutnosti úvěru.
 • Nemusíte čekat na zaplacení pohledávky odběratelem.
 • Nemusíte se starat o pohledávky.
 • Zjednodušení administrativy při správě faktur.
 • Rozvoj firmy bez zadlužení.

Druhy faktoringu

 • Bezregresní faktoring – faktoring s přenesením rizika nezaplacení na faktora (banku nebo faktoringovou společnost).
 • Regresní faktoring – faktoring bez pojištění, kdy riziko zůstává na straně klienta. Po uplynutí smluvené lhůty tak postoupená pohledávka přechází zpět na klienta.
 • Exportní faktoring – pohledávky jsou v tomto případě vystaveny na zahraničního odběratele. V ČR se tento druh faktoringu nejčastěji využívá v rámci zemí EU.
 • Importní faktoring – tento druh faktoringu je určen pro odběratele, kteří chtějí odložit splatnost pohledávky od zahraničního dodavatele.

Chcete vědět, jak vám Eurowag může pomoci? Objevte naše řešení v oblasti financí a výhody pro váš byznys.