GTM debug

Karta řidiče kamionu

Co je karta řidiče kamionu?

Karta řidiče kamionu slouží k zaznamenávání informací o pracovní době řidiče. Jde o digitální kartu řidiče do tachografu, kterou musí mít každý profesionální řidič kamionu, aby bylo možné sledovat, zda dodržuje veškeré zákonné předpisy, například pracovní dobu, stanovené bezpečnostní přestávky či dobu odpočinku mezi jízdami.


Jak získat kartu řidiče kamionu?

Digitální karta řidiče kamionu se vydává na základě žádosti řidiče. Žádost můžete podat u kteréhokoliv obecního úřadu obce s rozšířenou působností. Karta se vydává vždy na jméno řidiče a k žádosti musíte doložit platný řidičský průkaz, kde je uvedeno nejen jméno, ale také všechna oprávnění potřebná pro řízení nákladního auta.


Správní poplatek za vydání paměťové karty řidiče je 700 Kč. Na zpracování žádosti a vydání karty má úřad 15 dní od podání žádosti. Vyzvednout si ji pak musíte osobně na stejném úřadě, kde jste podali žádost.

Chcete vědět, jak vám Eurowag může pomoci? Objevte naše řešení a výhody pro váš byznys.