GTM debug

Nákladní list

Co je nákladní list?

Nákladní list je dokument používaný v dopravě zboží, který slouží k identifikaci a evidenci přepravovaného zboží a ke zjištění, kdo je zodpovědný za jeho přepravu. Je také důležitý z hlediska informování celních úřadů o přepravě zboží a k usnadnění celního odbavení. Nákladní list se používá při přepravě zboží nejen po silnici, ale také po železnici, vodních cestách či letadlem. 

V mezinárodní dopravě je označován jako nákladní list CMR (Convention Merchandises Routier). Samotná zkratka však označuje úmluvu, která byla uzavřena v roce 1956 a v současnosti platí v 35 zemích. Často se jí, byť chybně, označuje také samotný nákladní list.

Podle úmluvy CMR se stejný nákladní list používá i ve vnitrostátní přepravě.


Co obsahuje nákladní list?

Nákladní list obsahuje informace o:

 • odesílateli zboží,
 • příjemci zboží, 
 • dopravci zboží,
 • adrese vyzvednutí zboží,
 • konečném místě určení,
 • vozidle, jímž je zboží přepravováno (značka, model, SPZ),
 • datu vyzvednutí zboží,
 • nákladech spojených s přepravou,
 • zboží (jeho popis, množství a hmotnost), 
 • způsobu přepravy a platby.


Mezinárodní nákladní list se využívá v rámci přeshraniční logistiky a je zpravidla trojjazyčný. Jak mezinárodní, tak vnitrostátní nákladní list se skládá ze 3 částí

 • pro odesílatele, 
 • pro příjemce,
 • pro dopravce.


Kdo vystavuje nákladní list?

Nákladní list obvykle vystavuje odesílatel. Ten by také měl zajistit, aby dokument obsahoval všechny náležitosti a informace. Avšak může ho vystavit i dopravce, či dokonce příjemce. Z článku 7 úmluvy CMR vyplývá pouze to, že za údaje, které jsou v nákladním listu uvedeny, zodpovídá odesílatel.

Chcete vědět, jak vám Eurowag může pomoci? Objevte naše řešení a výhody pro váš byznys.