GTM debug

Co je refundace DPH?

Pokud jste plátci DPH, můžete požádat o vrácení DPH, které jste zaplatili v jiné zemi EU. O refundaci DPH z jiných členských států EU lze požádat na základě § 82 zákona o DPH pouze elektronicky na daňovém portálu Finanční správy ČR v aplikaci Vracení DPH v rámci EU.

Pokud žádáte o refundaci DPH za kratší období než jeden rok, požadovaná částka DPH nesmí být nižší než 400 eur. U žádosti za období delší než jeden rok nesmí být požadovaná částka nižší než 50 eur.

Spojte se s Eurowag pro pomoc s vratkou DPH.

Kdo může žádat o vrácení DPH?

  • Plátce DPH se sídlem v ČR, kterému vznikl nárok na vrácení DPH v jiném členském státě EU a v době vzniku nároku v tomto státě neměl sídlo ani provozovnu.
  • Plátce DPH, který má nárok na odpočet daně v částečné výši a má rovněž nárok na vrácení daně v částečné výši.

Jak postupovat při žádosti o refundaci DPH?

K žádosti o vratku DPH je nutné přiložit dokumentaci v podobě faktur či účtenek. Žádost podáváte daňovému orgánu země, ve které máte sídlo, ten ji následně postoupí úřadům v zemích, ve kterých DPH vznikla. Pokud podnikáte v zemi mimo EU, žádost musíte podat orgánům země, kde jste DPH uhradili.

Do kdy podat žádost o vratku DPH?

Termín podání žádosti o refundaci DPH je do 30. září kalendářního roku následujícího po období pro vrácení DPH.

Pro více informací si přečtěte článek Jak se vyhnout problémům s nárokováním vrácení DPH nebo spotřební daně? a Jak se vyznat v DPH a spotřebních daních a jejich nárokování ze zemí EU.