GTM debug

Clock
Čas na čtení: 6 min
Calendar
8.12.2022

Jak se vyhnout problémům s nárokováním vrácení DPH nebo spotřební daně?

Podávání žádosti o vrácení DPH a spotřební daně při nákupu ze zahraničí může být stresující. Podívejte se, jak si můžete zjednodušit život a jak z nároků uplatnit maximum.

Jak se vyhnout problémům s nárokováním vrácení DPH nebo spotřební daně?

Co je to DPH?

Daň z přidané hodnoty neboli DPH (mezinárodně VAT) je daň univerzálně aplikovaná na téměř veškeré zboží a služby zakoupené a prodávané za účelem spotřeby v zemích Evropské unie.

Dopravní a logistické firmy mohou DPH zaplacenou při určitých nákupech v zemích EU nárokovat zpět. Jedná se typicky o palivo, mýtné poplatky, parkování, nákupy náhradních dílů a určité odborné služby.

Co jsou to spotřební daně?

Spotřební daně neboli SD (anglicky excise duties, ED) jsou daně, které jsou uvaleny na prodej určitých konkrétních produktů (typicky alkohol , cigarety a paliva používaná pro vytápění a dopravu) a jejichž výnosy kompletně směřují do státního rozpočtu země, ve které byly zaplaceny.

Spotřební daň na motorovou naftu, kterou dopravní či logistická firma zaplatí v zahraničí (tedy v jiných členských zemích EU), je možné v určitých zemích EU částečně nárokovat zpět (refundovat). Mezi tyto země patří Belgie, Francie, Itálie, Chorvatsko, Slovinsko, Maďarsko a Španělsko.

Proč má smysl vyplnit žádost o vrácení DPH nebo SD předem?

Každým rokem zůstávají miliony eur z daňových refundací ležet bez nárokování, protože firmy buď nevědí, jak žádost o vrácení daně ze zahraničí vyplnit, a nebo je pro ně postup příliš složitý.

Žádosti o vrácení DPH a SD je možné podat ve více zemích, přičemž každá ze žádostí může mít jiné termíny a mohou být pro ně požadovány jiné dokumenty. Hlídat si přesně, kdy, kde a co je možné nárokovat, může být i pro ty nejlépe organizované firmy zkrátka noční můra.

Jak funguje vrácení DPH?

Příslušný mechanismus pro podání žádosti o vrácení (refundaci) zaplacené DPH poskytuje všech 27 zemí EU a stejně tak i Velká Británie a Norsko. V některých zemích ale není dovolena refundace v určitých kategoriích výdajů. Různá pravidla mohou platit také podle toho, zda má vaše firma sídlo v zemi EU, nebo ne; podle toho se liší místo, na kterém podáte žádost o refundaci DPH.

Pro firmy se sídlem v EU

Zde je nutné podat žádost o vrácení DPH online prostřednictvím úřadů té země, ve které je firma registrována. Máte-li na vrácení nárok, postoupí vaše domácí úřady žádost úřadům příslušné druhé země. Tento proces je mezi členskými zeměmi standardizován na úrovni EU.

Pro firmy se sídlem mimo EU

Jestliže jako firma se sídlem mimo EU zaplatíte DPH v rámci svých aktivit v zemi EU, ve Velké Británii nebo v Norsku, můžete mít přesto nárok na refundaci DPH od daňového či finančního úřadu v této zemi. V takovém případě musíte podat žádost o vrácení daně přímo k úřadu té země, kde vám byla DPH účtována. Některé země jsou ochotny vydat refundaci jen tehdy, pokud domovská země vaší firmy nabízí podobné vypořádání.

Jaké doklady jsou potřeba pro nárokování vrácení DPH?

Každá země má jinou legislativu a v ní určuje typy akceptovaných dokladů či dokumentů. Pro uplatnění zjednodušených daňových dokladů platí celá řada omezení, ale běžné faktury akceptuje každá země. V některých případech si mohou úřady pro doplnění žádosti vyžádat další doklady.

Kdy je potřeba podat žádost o vrácení DPH nebo SD?

Pro klienty ze zemí EU platí termín pro podání žádosti o vrácení DPH nejpozději do konce září následujícího kalendářního roku. Žádosti s doklady vydanými v roce 2021 tak musejí být například podány do 30. září 2022. Pro klienty ze zemí mimo EU platí různé termíny podle požadavků země, vůči které je vrácení nárokováno. Také pro žádosti o refundaci z Velké Británie platí jiné termíny než pro žádosti ze zemí EU.

Žádosti o vrácení spotřební daně (SD) oproti tomu žádnému jednotnému termínu nepodléhají a každá ze 7 výše uvedených zemí má pro podání nároku jiný termín. Bližší informace o příslušných termínech a o časových obdobích nárokování získáte od daňového či finančního úřadu příslušné země.

Jak se vyhnout problémům s nárokováním DPH a spotřební daně?

Nutnost sledování daňových úřadů ve všech možných zemích, příslušných termínů a orientace v potřebné dokumentaci k zaplacené DPH a SD a v každoročních novinkách může pro firmy podnikající v mezinárodní nákladní automobilové dopravě o libovolné velikosti znamenat zbytečnou administrativní zátěž. Kromě těchto úskalí mohou při zpoždění v příjmu návratků vznikat závažné problémy s cash flow. Mnoho firem prostě nemá čas, prostředky, pracovní sílu či znalosti, které jsou pro řádné zpracování všech nároků potřeba.

I když třeba ve vaší dopravní či logistické firmě dobře znáte všechny platné zákony a nařízení, vyplnění žádosti o refundaci DPH či SD může být pracné a časově náročné. Naštěstí ale společnost Eurowag nabízí svým klientům profesionální služby i na poli zpracování nároků na vrácení daně.

Jak vám Eurowag pomůže se zorientovat v refundaci?

Řidiči nákladních vozidel musejí v mnoha evropských zemích platit mýto; každá země má přitom jiné požadavky a jiné metody placení. Společnost Eurowag pomáhá nákladním a dopravním společnostem ve snadném placení a správě mýta, k čemuž vám stačí jediná palubní jednotka (OBU).

Pomocí palivové karty Eurowag pak můžete snáze sledovat veškeré výdaje za mýto, tankování, údržbu vozidel, parkování a další. Dostanete díky ní dokonce slevy a exkluzivní ceny za palivo a mýto. Jestliže veškeré výdaje zatížené DPH či spotřební daní platíte takto prostřednictvím jediné služby, celý proces nárokování vrácení daní je pro vás jednodušší a podstatně rychlejší. Využívat služeb Eurowagu pro refundaci DPH a SD můžete ale i bez palivové karty.

Mezi výhody profesionální klientské služby Eurowagu patří:

  • Bezpapírové, bezproblémové zpracování online.
  • Jasný a transparentní reporting, který je k dispozici na klientském portále po celých 24 hodin a 7 dní v týdnu.
  • Fakturace bez daně (net invoicing) s možnostmi flexibilního financování.
  • Refundace faktur od Eurowagu i faktur vystavených třetími stranami.
  • Zákaznická podpora ve vašem jazyce.
  • Časový prostor na vyplacení se zkracuje až o jeden celý měsíc za čtvrtletí.
  • Velmi příznivé ceny.


Podívejte se, jak vám může Eurowag pomoci!