GTM debug

Clock
Čas na čtení: 8 min
Calendar
30.5.2024

Aktuální hrozby podvodů s palivovými kartami a řešení od Eurowag

V dnešním světě jsou bezhotovostní platby nejen pohodlné, ale i nezbytné. Proto jsou palivové karty stejně důležité jako nákladní automobily přepravující naše výrobky po celém světě. Nicméně s tím, jak se na tyto digitální nástroje stále více spoléháme, roste i lstivost těch, kteří se je snaží zneužít. V tomto článku se budeme zabývat složitou problematikou podvodů s palivovými kartami, rozebereme jejich dopady a projdeme si dostupná důrazná opatření pro ochranu vaší firmy.

Aktuální hrozby podvodů s palivovými kartami a řešení od Eurowag

Co je podvod s tankovacími kartami?

Podvody s kartami na tankování zahrnují různá protiprávní jednání, při nichž někdo zneužívá nebo duplikuje palivové karty k neoprávněným nákupům bez souhlasu jejich majitele. Tato jednání mohou zahrnovat kopírování nebo změnu údajů o kartě. V obou případech se jedná o závažné trestné činy, které však vyžadují různé přístupy a ochranná opatření. Palivové karty, které nabízejí pohodlný způsob placení za pohonné hmoty tankované do firemních vozidel, při němž očekáváte bezpečnost, je tedy nezbytné chránit.

Finanční dopad na podniky

Dopravní společnosti bez důkladných bezpečnostních opatření mohou čelit vážným finančním ztrátám způsobeným podvody s palivovými kartami, přičemž potenciální náklady mohou dosáhnout stovek tisíc korun. Ačkoli se nejedná o každodenní událost, hrozba je reálná a může narušit obchodní operace, zpomalit růst a v extrémních případech ohrozit stabilitu společnosti. Zavedením účinných bezpečnostních protokolů mohou podniky výrazně snížit riziko podvodů a ochránit tak rozpočet svého vozového parku před značnými ztrátami, které by jinak mohly dosáhnout až 30 % provozních nákladů.

Současné trendy v oblasti podvodů s palivovými kartami

Krádeže palivových karet jsou stále pokročilejší, protože zločinci vyvíjejí nové metody, jak využít slabin platebního systému. V této části jsou uvedeny hlavní trendy v oblasti podvodů s palivovými kartami, včetně technických taktik, jako je skimming a podvody s pomocí zasvěcených osob. Rozpoznání těchto vzorců je klíčové pro vytvoření spolehlivé obrany, která ochrání vaši firmu.

Skimming

Skimming je běžným druhem podvodu s tankovacími kartami. Dochází k němu, když podvodníci používají zařízení, která tajně zaznamenávají údaje o kartě během transakcí. To jim umožňuje získat neoprávněný přístup k údajům o kartě a provádět podvodné činnosti bez vědomí držitele karty.

Vloupání do nákladních vozidel

Znepokojivým trendem jsou krádeže palivových karet z nákladních vozidel během zastávek, které jsou často doprovázeny fyzickým odebráním paliva z nádrží. To má za následek nejen finanční ztráty, ale také ohrožení řidičů tím, že jsou vystaveni přímé konfrontaci s pachateli.

Výměna karet

Výměna karet je častou metodou podvodů s kartami na tankování. Při tomto typu podvodu zloděj v tichosti vymění legitimní palivovou kartu za jinou, dříve zneužitou a zablokovanou. Mnohdy pochází náhradní karta od nic netušícího zákazníka. Oběti o podvodu obvykle nevědí, dokud nezaznamenají neautorizované transakce nebo dokud není jejich karta odmítnuta.

Podvody s pomocí zasvěcených osob

Dalším častým způsobem krádeží palivových karet, na kterých se bohužel podílejí samotní řidiči, jsou podvody s pomocí obeznámených lidí. Na různých místech mohou řidiči dostat finanční nabídku od podvodníků za umožnění okopírování jejich palivové karty. Tento typ podvodu je obzvláště znepokojivý, protože narušuje důvěru v provozním rámci společnosti. Pro prevenci těchto nelegálních činností je nezbytné podporovat informovanost a loajalitu řidičů.

Více o nebezpečí podvodů s palivovými kartami

Hrozí řidičům kamionů podvody s tankovacími kartami?

Ano, řidiči nákladních vozidel jsou vystaveni vysokému riziku podvodů s palivovými kartami, zejména v regionech, jako je západní a jižní Evropa, kde dochází k častým přeshraničním aktivitám vozového parku. Ačkoli jsou přímými cíli řidiči nákladních vozidel, finanční ztráty a narušení provozu mají dopad na celou společnost. Toto riziko vyplývá z obtíží při efektivním řízení a monitorování používání karet na rozsáhlých a různorodých trasách.

Mohou podvody s kartami na tankování významně ovlivnit mou firmu?

Rozhodně, podvody s palivovými kartami mohou mít závažný dopad na vaše podnikání. Malé podniky jsou obzvlášť zranitelné, protože dodatečné náklady způsobené podvodem mohou být značné. Tyto náklady navíc mohou vážně zatížit vaše finance a potenciálně vést až k bankrotu.

Které země jsou nejvíce ohroženy podvody s palivovými kartami?

Země jako Francie, Itálie, Španělsko a další země západní a jižní Evropy jsou kvůli nejčastějšímu výskytu známými ohnisky podvodů s palivovými kartami. Je však důležité si uvědomit, že k podvodům s tankovacími kartami může dojít kdekoli, nikoli pouze v těchto regionech. Podniky, které používají více palivových karet na různých trasách, by měly zůstat ostražité bez ohledu na to, kde působí.

Nabízí Eurowag řešení tohoto problému?
Ano. Společnost Eurowag nabízí širokou škálu nástrojů proti podvodům, které chrání podniky všech velikostí. Ať už se jedná o malé vozové parky, nebo velké společnosti, řešení od Eurowag jsou přizpůsobena tak, aby řešila specifické problémy každého podniku.

Kolik stojí používání těchto řešení?

Za tato robustní bezpečnostní opatření se neplatí žádné další poplatky. Společnost Eurowag se snaží pomoci podnikům k ochraně bez dodatečných poplatků, čímž prokazuje skutečný závazek k partnerství v oblasti správy vozového parku.

Jak se brání Eurowag: Řešení pro ochranu vaší firmy

Bezpečný PIN kód a limity

Všechny naše karty jsou zabezpečeny PIN kódy, které znáte pouze vy. Pro každou kartu si také můžete zvolit bezpečnostní limit, který odpovídá typu vozidla, pro něž je karta používána. Zabezpečený PIN kód a limity pro všechny platby za pohonné hmoty zajišťují, že každá transakce pomocí našich palivových karet je chráněna před neoprávněným přístupem.

Card Lock

Funkce Card Lock od Eurowag poskytuje další úroveň zabezpečení a umožňuje správcům vozového parku regulovat používání palivových karet. Manažeři mají pravomoc zapínat nebo vypínat funkci zámku karet a mohou nezávisle přiřadit konkrétním uživatelům možnost odemykat konkrétní karty podle potřeby. Tato jednoduchá funkce zajišťuje bezproblémovou správu karet při dodržení bezpečnostních standardů.

Jak funguje systém Card Lock?

Pokud je palivová karta zabezpečena systémem Card Lock, využívá výhody zvýšeného zabezpečení karty. Ve výchozím nastavení je automaticky nastavena do stavu „uzamčeno“. Před použitím karty pro transakce v místě prodeje (POS), jako je nákup pohonných hmot nebo služeb, je nutné kartu „odemknout“. I když je zadán správný PIN kód, transakci lze dokončit pouze v případě, že je karta odemknutá.

Existuje několik způsobů odblokování palivové karty:

 • Řidič může kartu odemknout prostřednictvím SMS a aplikace EW.
 • Operátor, například dispečer, může kartu odemknout prostřednictvím SMS a aplikace EW.
 • Kartu lze odemknout prostřednictvím webového portálu klienta.

Po odemknutí zůstane karta aktivní po dobu 30 minut, než se automaticky vrátí do uzamčeného stavu. Tato funkce zajišťuje vyšší bezpečnost proti neoprávněnému použití a zároveň zachovává pohodlí pro legitimní transakce.

Co je Fuel Guard a jak systém funguje 

Systém Fuel Guard využívá pokročilý telematický systém pro zvýšení bezpečnostních opatření. Sleduje polohu vozidla vybaveného kompatibilní palubní jednotkou (OBU) pokaždé, když je na čerpací stanici použita palivová karta spojená s tímto vozem. Pokud je palivová karta identifikována mimo předem stanovený „bezpečný perimetr“, je žádost o autorizaci okamžitě zamítnuta. 

Mobilní aplikace Eurowag

Využijte naši výkonnou aplikaci Eurowag pro mobilní platby a plaťte bezpečně za pohonné hmoty díky funkci Eurowag Pay nebo odemkněte své fyzické karty zabezpečené zámkem Card Lock. Podívejte se na všechny možnosti, které naše aplikace nabízí.

Jak vám může Eurowag Pay usnadnit život?

 • Úspora času – už žádné čekání ve frontách. Po načerpání hmot zaplaťte přímo v telefonu.
 • Nejste závislí na plastové kartě – karty se mohou ztratit, být odcizeny nebo zapomenuty doma. Eurowag Pay je vždy s vámi.
 • Nemusíte si pamatovat PIN kódy více karet – Eurowag Pay je chráněna jedním PIN kódem, a to i při změně vozidla.
  • Uživatelé s přístupem ke službě Eurowag Pay mohou autorizovat platby pomocí PIN kódu nebo biometrického ověření. Tato flexibilní možnost zajišťuje bezproblémovou a bezpečnou správu transakcí, přizpůsobuje se osobním preferencím a zároveň zachovává spolehlivou ochranu proti neoprávněnému přístupu.
 • Přidělování karet na dálku – aplikace může řidičům přidělovat karty na libovolnou vzdálenost.
 • Maximální bezpečnost – Eurowag Pay zabraňuje podvodům tím, že blokuje nákupy, pokud jsou řidiči vzdáleni více než 100 metrů od čerpací stanice.
 • Nouzové ovládání na dálku – v případě chyby, ztráty nebo jiných okolností mohou dispečeři odkudkoli aktivovat řidičům čerpání.

Cesta vpřed

Neriskujte, že se stanete obětí podvodu s palivovými kartami. S řešeními Eurowag proti podvodům můžete aktivně předcházet nekalým transakcím a ušetřit peníze. Se společností Eurowag nejenže zabezpečíte své finance, ale také si zajistíte klid v duši, protože víte, že vaše firma je chráněna před potenciálními hrozbami.