GTM debug

Muž u počítače, na jehož obrazovce se zobrazuje varování před phishingem.

Bezpečnost a ochrana dat

Chraňte svou firmu před kybernetickými útoky, abyste ochránili data, finance a pověst své společnosti před ohrožením.

Nahlášení incidentu

Jak bojovat proti podvodům?

Objevte nejčastější triky podvodníků a buďte o krok napřed.

Generous Payment
Buďte obezřetní při sdílení pověření, čísel karet, osobních údajů a dalších citlivých dat.
Cash
Vzdělávejte se o nejnovějších technikách podvodů
Get the Visibility your Business Needs
Bezpečné ovládání financí z telefonu nebo internetu

Nevystavujte svou společnost riziku

Chraňte své bezpečnostní údaje

Ochrana osobních bezpečnostních údajů je v dnešní digitální době, kdy jsou online hrozby a krádeže identity velmi rozšířené, nesmírně důležitá. Jednou ze základních zásad, kterou by měl každý dodržovat, je nikdy nesdělovat osobní bezpečnostní údaje nikomu jinému. Osobní bezpečnostní údaje zahrnují širokou škálu citlivých informací, mimo jiné hesla, čísla PIN, čísla sociálního zabezpečení, údaje o kreditních kartách a odpovědi na bezpečnostní otázky.

Ochrana počítače a mobilního zařízení

Ochrana počítačů a mobilních zařízení je v dnešním propojeném světě nezbytná. K zabezpečení zařízení přispívají dva zásadní postupy: pravidelná aktualizace operačního systému a webového prohlížeče a instalace aplikací výhradně z oficiálních obchodů, jako je Apple App Store nebo Google Play Store. Tato jednoduchá, ale účinná opatření mohou výrazně zvýšit bezpečnost našich zařízení a ochránit je před různými online hrozbami.

Chraňte své platební karty

Zabezpečte si svůj kód PIN a nikdy ho nesdílejte. Neodpovídejte na žádosti o poskytnutí údajů o kartě. Nepřijímejte pomoc od cizích lidí. Kartu uchovávejte odděleně a v bezpečí a noste ji odděleně, zacházejte s ní jako s hotovostí. Používejte důvěryhodná zařízení, kartu mějte na očích. Sledujte výpisy z účtu, neprodleně nám nebo své bance nahlaste nesrovnalosti. Jednejte v případě ztráty nebo odcizení karty.
V případě karet Eurowag kontaktujte naši zákaznickou linku na čísle +420 233 555 111. Společnost Eurowag po vás nikdy nepožaduje, abyste v našich e-mailech nebo při telefonátu zadávali své osobní údaje.

Pozor na podvodné e-maily

Phishingové útoky jsou jednou z největších bezpečnostních hrozeb, kterým podniky čelí. Kybernetičtí zločinci používají techniky, kterými uživatele přesvědčují, že jsou skutečnými odesílateli, a snaží se jim sdělit údaje o jejich účtech, iniciovat podvodné platby nebo je nalákat na škodlivé webové stránky prostřednictvím podvržených e-mailů. Nejběžnější formou phishingu je e-mail. Vypadá jinak než oficiální e-maily naší společnosti Eurowag, je psán špatným jazykem nebo s gramatickými chybami a odesílatelem je obvykle jiná e-mailová adresa než Eurowag.

Chraňte své bezpečnostní údaje

Ochrana osobních bezpečnostních údajů je v dnešní digitální době, kdy jsou online hrozby a krádeže identity velmi rozšířené, nesmírně důležitá. Jednou ze základních zásad, kterou by měl každý dodržovat, je nikdy nesdělovat osobní bezpečnostní údaje nikomu jinému. Osobní bezpečnostní údaje zahrnují širokou škálu citlivých informací, mimo jiné hesla, čísla PIN, čísla sociálního zabezpečení, údaje o kreditních kartách a odpovědi na bezpečnostní otázky.

Ochrana počítače a mobilního zařízení

Ochrana počítačů a mobilních zařízení je v dnešním propojeném světě nezbytná. K zabezpečení zařízení přispívají dva zásadní postupy: pravidelná aktualizace operačního systému a webového prohlížeče a instalace aplikací výhradně z oficiálních obchodů, jako je Apple App Store nebo Google Play Store. Tato jednoduchá, ale účinná opatření mohou výrazně zvýšit bezpečnost našich zařízení a ochránit je před různými online hrozbami.

Chraňte své platební karty

Zabezpečte si svůj kód PIN a nikdy ho nesdílejte. Neodpovídejte na žádosti o poskytnutí údajů o kartě. Nepřijímejte pomoc od cizích lidí. Kartu uchovávejte odděleně a v bezpečí a noste ji odděleně, zacházejte s ní jako s hotovostí. Používejte důvěryhodná zařízení, kartu mějte na očích. Sledujte výpisy z účtu, neprodleně nám nebo své bance nahlaste nesrovnalosti. Jednejte v případě ztráty nebo odcizení karty.
V případě karet Eurowag kontaktujte naši zákaznickou linku na čísle +420 233 555 111. Společnost Eurowag po vás nikdy nepožaduje, abyste v našich e-mailech nebo při telefonátu zadávali své osobní údaje.

Pozor na podvodné e-maily

Phishingové útoky jsou jednou z největších bezpečnostních hrozeb, kterým podniky čelí. Kybernetičtí zločinci používají techniky, kterými uživatele přesvědčují, že jsou skutečnými odesílateli, a snaží se jim sdělit údaje o jejich účtech, iniciovat podvodné platby nebo je nalákat na škodlivé webové stránky prostřednictvím podvržených e-mailů. Nejběžnější formou phishingu je e-mail. Vypadá jinak než oficiální e-maily naší společnosti Eurowag, je psán špatným jazykem nebo s gramatickými chybami a odesílatelem je obvykle jiná e-mailová adresa než Eurowag.

Grafika kamionu vystupujícího z mobilního telefonu, který představuje digitální konektivitu v logistice.

Co dělat, pokud se stanete obětí podvodu?

 • Checked dark
  Kontaktujte naši linku péče o zákazníky +420 233 555 111 a informujte nás, jaké informace jste sdělili (např. přihlašovací údaje ke klientskému portálu, údaje o kartě atd.).
 • Checked dark
  Požádejte o zrušení neautorizovaných transakcí - upozorňujeme, že v některých případech nemusí být zrušení možné.
 • Checked dark
  Přeposílejte všechny podezřelé e-maily na adresu phishing@eurowag.com.
 • Checked dark
  Nahlaste incident příslušným orgánům, například mezinárodní (nebo místní) policii.
 • Checked dark
  Okamžitě změňte své internetové bezpečnostní údaje

Často kladené otázky

Co je to ochrana údajů?

Ochrana údajů se týká opatření a postupů, které chrání citlivé a důvěrné informace před neoprávněným přístupem, použitím, zveřejněním, změnou nebo zničením. Zahrnuje zajištění soukromí, integrity a dostupnosti dat.

Co mám dělat, pokud se domnívám, že jsem se stal/a obětí podvodu?

Pokud se domníváte, že jste se stali obětí podvodu, jednejte rychle. Kontaktujte svou banku nebo společnost Eurowag a nahlaste podvodnou aktivitu, požádejte o zmrazení nebo zrušení postiženého účtu a kontaktujte policii. Uchovejte si záznamy o veškeré komunikaci a transakcích souvisejících s podvodem pro budoucí použití.

Jak se mohu chránit před podvodem?

Chcete-li se chránit před podvody, buďte obezřetní při sdílení osobních údajů, pravidelně sledujte své finanční účty, zda na nich neprobíhají neoprávněné aktivity, používejte silná a jedinečná hesla, aktualizujte svůj software a zařízení, buďte ostražití vůči pokusům o phishing a provádějte bezpečné transakce pouze s renomovanými organizacemi.

Co je to phishing a jak rozpoznat phishingový e-mail?
 1. Phishing je podvodné jednání, při kterém se kyberzločinci vydávají za legitimní organizace nebo osoby prostřednictvím e-mailů, textových zpráv nebo webových stránek. Jejich cílem je oklamat příjemce a přimět ho k vyzrazení citlivých informací, jako jsou přihlašovací údaje, údaje o kreditních kartách nebo osobní údaje.
 2. Phishingové e-maily často vykazují běžné znaky, jako jsou pravopisné a gramatické chyby, obecné pozdravy, naléhavé nebo výhružné výrazy, nesouhlasné e-mailové adresy nebo adresy URL a žádosti o citlivé informace. Mohou také obsahovat podezřelé přílohy nebo odkazy. Dbejte zvýšené opatrnosti a ověřte si pravost odesílatele, než odpovíte nebo na cokoli kliknete.
 3. Pokud obdržíte podezřelý phishingový e-mail, neklikejte na žádné odkazy ani nestahujte žádné přílohy. Nahlaste jej na adresu phishing@eurowag.com. E-mail vymažte a neposkytujte žádné osobní ani finanční údaje.
 4. PAMATUJTE:
  - Nikdy neklikejte na nic, u čeho si nejste jisti jeho původem. Phishing se na vás může zaměřit prostřednictvím jakékoli platformy: e-mailu, Messengeru, sítě LinkedIn, hovorů atd.
  - Naše společnost Eurowag nikdy nevyžaduje, abyste v našich e-mailech nebo při telefonování zadávali své osobní údaje.
Příklad podezřelého e-mailu
Jak mohu své mobilní zařízení chránit před bezpečnostními hrozbami?

Chcete-li mobilní zařízení chránit před bezpečnostními hrozbami, používejte silný přístupový kód nebo biometrické ověřování, například otisk prstu nebo rozpoznání obličeje. Stahujte aplikace pouze z oficiálních obchodů s aplikacemi, dávejte si pozor na oprávnění aplikací a udržujte operační systém a aplikace v zařízení aktuální. Nainstalujte si renomovanou mobilní bezpečnostní aplikaci pro další ochranu před malwarem a pokusy o phishing.

Co je ransomware a jak se před ním chránit?

Ransomware je typ škodlivého softwaru, který zašifruje vaše soubory a za jejich odblokování požaduje výkupné. Chcete-li se před ransomwarem chránit, pravidelně zálohujte důležitá data na externí zdroj nebo do cloudového úložiště. Buďte obezřetní vůči podezřelým e-mailovým přílohám nebo odkazům, používejte renomovaný antivirový software a udržujte svůj operační systém a aplikace aktualizované pomocí nejnovějších bezpečnostních záplat.

Jaké kroky mohu podniknout k ochraně svých osobních údajů na internetu?

Chcete-li chránit své osobní údaje online, používejte pro každý svůj online účet silné a jedinečné heslo. Pokud je to možné, zapněte dvoufaktorové ověřování. Buďte opatrní při sdílení osobních údajů na platformách sociálních médií a citlivé údaje poskytujte pouze na zabezpečených webových stránkách se šifrováním HTTPS. Pravidelně aktualizujte svá zařízení a software a opravujte případné bezpečnostní chyby.

Co je to skimming a jak se mu vyhnout?
 1. Skimming je technika, kterou podvodníci používají ke krádeži informací o kreditních nebo debetních kartách. Jedná se o umístění zařízení na legitimní čtečky karet, jako jsou bankomaty nebo terminály v místě prodeje, za účelem zachycení údajů o kartě během transakce. Odcizené informace jsou pak použity k neoprávněným nákupům nebo krádeži identity.
 2. Abyste se vyhnuli skimmingu, vždy kontrolujte čtečky karet a bankomaty, zda na nich nejsou stopy manipulace nebo připojená další zařízení. Při zadávání kódu PIN si jej zakryjte a používejte bankomaty umístěné na dobře osvětlených a zabezpečených místech. Pravidelně sledujte bankovní výpisy, zda na nich nejsou neoprávněné transakce, a okamžitě nahlaste jakoukoli podezřelou aktivitu.