GTM debug

Marketingový souhlas

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ PRO MARKETINGOVÉ ÚČELY
KOMU DÁVÁTE SVŮJ SOUHLAS?
SOUHLASÍTE SE ZPRACOVÁNÍM SVÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ NÁSLEDUJÍCÍMI ČLENY SKUPINY EUROWAG JAKO SPOLEČNÝMI SPRÁVCI:
- W.A.G. PAYMENT SOLUTIONS, A.S., IČO: 264 15 623 (CZ)
- SYGIC A.S., IDENTIFIKAČNÍ ČÍSLO SPOLEČNOSTI: 35 892 030 (SK)
- ARRAIA-OIL, S.L., REGISTRAČNÍ ČÍSLO: B01314012 (ES)
- W.A.G. ISSUING SERVICES, A.S., IČO: 050 21 910 (CZ)
- PRINCIP A.S., IČO: 416 90 311 (CZ)
- WEBEYE TELEMATICS GROUP
- DALŠÍ SPOLEČNOSTI ZAPSANÉ V SEZNAMU SPOLEČNOSTÍ
.
SOUHLASÍTE SE ZPRACOVÁNÍM SVÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ SPOLEČNOSTÍ W.A.G. PAYMENT SOLUTIONS, A.S., se sídlem NA VÍTĚZNÉ PLÁNI 1719/4, 140 00 PRAHA 4, ČESKÁ REPUBLIKA, IČO: 264 15 623 (dále jen "EUROWAG"),
jakožto správce vašich údajů, za účelem předání vašich údajů těmto příjemcům/účastníkům pro obchodní a marketingové účely:
AKTUÁLNÍ SEZNAM PARTNERŮ JE VŽDY K DISPOZICI NA ADRESE
.
KTERÉ OSOBNÍ ÚDAJE BUDEME ZPRACOVÁVAT?
ÚDAJE, KTERÉ PLÁNUJEME ZPRACOVÁVAT, ZAHRNUJÍ VAŠE IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE (NÁZEV FIRMY NEBO SPOLEČNOSTI, IČO, DIČ, PRÁVNÍ TYP, INTERNÍ STATUS) KONTAKTNÍ ÚDAJE (KONTAKTNÍ OSOBA, TELEFON A E-MAILOVÁ ADRESA), ÚDAJE O VAŠÍ SOLVENTNOSTI A DŮVĚRYHODNOSTI, ÚDAJE O TOM, JAK POUŽÍVÁTE NAŠE SLUŽBY, ÚDAJE O GEOLOKACI A PŘÍPADNĚ ÚDAJE Z TAKZVANÝCH "COOKIES". NEBO SDKS (KTERÉ SHROMAŽĎUJÍ ÚDAJE Z VAŠICH MOBILNÍCH TELEFONŮ, TABLETŮ, POČÍTAČŮ ATD.).
K ČEMU BUDEME VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE POUŽÍVAT (ÚČEL ZPRACOVÁNÍ)?
SOUHLASÍTE SE ZPRACOVÁNÍM SVÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ ZA ÚČELEM PŘÍPRAVY A POSÍLÁNÍ PERSONALIZOVANÝCH NABÍDEK A INFORMACÍ O NOVINKÁCH A AKTUALIZACÍCH TÝKAJÍCÍCH SE SKUPINY EUROWAG. TO ZAHRNUJE ZEJMÉNA ANALÝZU VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ (VČETNĚ AUTOMATIZOVANÉHO ZPRACOVÁNÍ), VYHODNOCOVÁNÍ VAŠICH POTŘEB A POSKYTOVÁNÍ NEJVHODNĚJŠÍCH NABÍDEK PRODUKTŮ NEBO SLUŽEB OD CELÉ SKUPINY EUROWAG, JAKOŽ I INFORMOVÁNÍ O NOVÝCH PRODUKTECH A SLUŽBÁCH, AKVIZICÍCH, PLÁNOVANÝCH PROJEKTECH NEBO JINÝCH DŮLEŽITÝCH UDÁLOSTECH SKUPINY EUROWAG A JEJÍCH ČLENŮ NEBO OBCHODNÍCH PARTNERŮ.
JAK VÁS BUDEME KONTAKTOVAT?
MŮŽETE OD NÁS DOSTÁVAT ELEKTRONICKÉ ZPRÁVY , JAKO JSOU E-MAILY, SMS, ZPRÁVY DO MOBILNÍ APLIKACE (VČETNĚ NAŠICH VLASTNÍCH APLIKACÍ A PŘÍPADNĚ PŘES  APLIKACE TŘETÍCH STRAN JAKO JE WHATSAPP, FB MESSENGER ATD.), ZPRÁVY V KLIENTSKÉM PORTÁLU A WEBOVÝCH STRÁNEK PROVOZOVANÝCH JEDNOTLIVÝMI ČLENY EUROWAG. MŮŽEME VÁM TAKY ZAVOLAT NEBO POSLAT DOPIS BĚŽNOU POŠTOU NEBO SE POTKÁTE OSOBNĚ S NĚKTERÝM Z OBCHODNÍCH ZÁSTUPCŮ EUROWAG NEBO NAŠICH PARTNERŮ.
NA JAK DLOUHO SOUHLASÍTE SE ZPRACOVÁNÍM ÚDAJŮ?
VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE BUDEME ZPRACOVÁVAT PRO VÝŠE UVEDENÉ ÚČELY 3 ROKY OD DATA UDĚLENÍ SOUHLASU, POKUD HO DŘÍV NEODVOLÁTE.
JAK MŮŽETE SVŮJ SOUHLAS ODVOLAT A JAKÉ JSOU DALŠÍ PODROBNOSTI O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ A VAŠICH PRÁVECH?

VÁŠ SOUHLAS JE DOBROVOLNÝ A MŮŽETE HO KDYKOLI ODVOLAT, ZÁKONNOST ZPRACOVÁNÍ PROVEDENÉHO PŘED JEHO ODVOLÁNÍM SE TÍM NEMĚNÍ. SVŮJ SOUHLAS MŮŽETE ODVOLAT BUĎ POMOCÍ MOŽNOSTI "ODHLÁSIT ODBĚR", KTERÁ JE SOUČÁSTÍ MARKETINGOVÝCH E-MAILŮ, NEBO JAKÝMKOLI JINÝM ZPŮSOBEM UVEDENÝM V "ZÁSADÁCH OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ A SOUKROMÍ". TYTO ZÁSADY JSOU K DISPOZICI NA WEBOVÝCH STRÁNKÁCH EUROWAG O OCHRANĚ SOUKROMÍ A OSOBNÍCH ÚDAJŮ ✓. KROMĚ OBECNÝCH INFORMACÍ O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ OBSAHUJE TAKÉ SEZNAM A VYSVĚTLENÍ VAŠICH PRÁV TÝKAJÍCÍCH SE OSOBNÍCH ÚDAJŮ A NEZBYTNÉ INFORMACE O OBSAHU NAŠÍ SMLOUVY O SDÍLENÍ ÚDAJŮ.

OBECNÉ ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ/ZŘEKNUTÍ SE ODPOVĚDNOSTI
Tímto čestně prohlašuji, že jsem zmocněn a mám plné právo udělit tento souhlas jménem společnosti, kterou zastupuji. Udělením souhlasu beru na vědomí, že to může mít důsledky pro obchodní vztahy společnosti.