GTM debug

Marketingový souhlas

Souhlas se zpracováním osobních údajů pro marketingové účely

Komu dáváte svůj souhlas?

Souhlasíte se zpracováním svých osobních údajů následujícími členy skupiny Eurowag jako společnými správci:

  • W.A.G. PAYMENT SOLUTIONS, A.S., IČO: 264 15 623 (CZ)
  • SYGIC A.S., IDENTIFIKAČNÍ ČÍSLO SPOLEČNOSTI: 35 892 030 (SK)
  • ARRAIA-OIL, S.L., REGISTRAČNÍ ČÍSLO: B01314012 (ES)
  • W.A.G. ISSUING SERVICES, A.S., IČO: 050 21 910 (CZ)
  • PRINCIP A.S., IČO: 416 90 311 (CZ)
  • WEBEYE TELEMATICS GROUP
  • Další společnosti zapsané v seznamu společností skupiny Eurowag.

Souhlasíte se zpracováním svých osobních údajů společností W.A.G. PAYMENT SOLUTIONS, A.S., se sídlem na VÍTĚZNÉ PLÁNI 1719/4, 140 00 PRAHA 4, ČESKÁ REPUBLIKA, IČO: 264 15 623 (dále jen "EUROWAG"), jakožto správce vašich údajů, za účelem předání vašich údajů těmto příjemcům/účastníkům pro obchodní a marketingové účely: SEZNAM PŘÍJEMCŮ/PARTNERŮ

Aktuální seznam partnerů je vždy k dispozici na adrese na tomto odkazu.

Které osobní údaje budeme zpracovávat?

Údaje, které plánujeme zpracovávat, zahrnují vaše identifikační údaje (název firmy nebo společnosti, ičo, dič, právní typ, interní status) kontaktní údaje (kontaktní osoba, telefon a e-mailová adresa), údaje o vaší solventnosti a důvěryhodnosti, údaje o tom, jak používáte naše služby, údaje o geolokaci a případně údaje z takzvaných "cookies". Nebo sdks (které shromažďují údaje z vašich mobilních telefonů, tabletů, počítačů atd.).

K čemu budeme vaše osobní údaje používat (účel zpracování)?

Souhlasíte se zpracováním svých osobních údajů za účelem přípravy a posílání personalizovaných nabídek a informací o novinkách a aktualizacích týkajících se skupiny Eurowag. To zahrnuje zejména analýzu vašich osobních údajů (včetně automatizovaného zpracování), vyhodnocování vašich potřeb a poskytování nejvhodnějších nabídek produktů nebo služeb od celé skupiny Eurowag, jakož i informování o nových produktech a službách, akvizicích, plánovaných projektech nebo jiných důležitých událostech skupiny Eurowag a jejích členů nebo obchodních partnerů.

Jak vás budeme kontaktovat?

Můžete od nás dostávat elektronické zprávy , jako jsou e-maily, sms, zprávy do mobilní aplikace (včetně našich vlastních aplikací a případně přes  aplikace třetích stran jako je whatsapp, fb messenger atd.), zprávy v klientském portálu a webových stránek provozovaných jednotlivými členy Eurowag. Můžeme vám taky zavolat nebo poslat dopis běžnou poštou nebo se potkáte osobně s některým z obchodních zástupců Eurowag nebo našich partnerů.

Na jak dlouho souhlasíte se zpracováním údajů?

Vaše osobní údaje budeme zpracovávat pro výše uvedené účely 3 roky od data udělení souhlasu, pokud ho dřív neodvoláte.

Jak můžete svůj souhlas odvolat a jaké jsou další podrobnosti o zpracování osobních údajů a vašich právech?

Váš souhlas je dobrovolný a můžete ho kdykoli odvolat, zákonnost zpracování provedeného před jeho odvoláním se tím nemění. Svůj souhlas můžete odvolat buď pomocí možnosti "odhlásit odběr", která je součástí marketingových e-mailů, nebo jakýmkoli jiným způsobem uvedeným v "zásadách ochrany osobních údajů a soukromí". Tyto zásady jsou k dispozici na webových stránkách Eurowag o ochraně soukromí a osobních údajů ✓. Kromě obecných informací o zpracování osobních údajů obsahuje také seznam a vysvětlení vašich práv týkajících se osobních údajů a nezbytné informace o obsahu naší smlouvy o sdílení údajů.

Obecné čestné prohlášení/zřeknutí se odpovědnosti

Tímto čestně prohlašuji, že jsem zmocněn a mám plné právo udělit tento souhlas jménem společnosti, kterou zastupuji. Udělením souhlasu beru na vědomí, že to může mít důsledky pro obchodní vztahy společnosti.