GTM debug

Clock
Čas na čtení: 7 min
Calendar
10.7.2023

Bankovní úvěr vs. faktoring pro dopravní firmu

V dnešní ekonomicky složité době firmy často musejí získávat kapitál formou bankovních úvěrů – nákladní dopravce nevyjímaje. Mnozí z nich ale z různých důvodů na bankovní úvěr nedosáhnou, ať už je to kvůli nedostatečnému úvěrovému hodnocení (bonitě), nebo chybějícímu zajištění úvěru, při kterém se z klasických zdrojů získává provozní kapitál dosti obtížně. Takové firmy pak rády sáhnou po tzv. faktoringu. Co je to ale faktoring pro nákladní dopravce, a jak se liší od bankovního úvěru? V tomto článku se dozvíte odpovědi. Tak pokračujte ve čtení, abyste zjistili, který z nich je pro vaše podnikání výhodnější.

Bankovní úvěr vs. faktoring pro dopravní firmu

Co je to provozní kapitál?

Provozní nebo také pracovní kapitál finančně odráží provozní činnosti společnosti a také přítok a odtok hotových peněz, které pomáhají tyto činnosti financovat. Je to ukazatel, který vyjadřuje schopnost společnosti krátkodobě splácet své závazky. Vypočítat jej můžeme odečtením krátkodobých závazků od krátkodobých aktiv firmy. Pokud je výsledek nulový, nebo dokonce záporný, znamená to, že firma nemá dostatek provozního kapitálu k úhradě svých závazků. Kladná hodnota provozního kapitálu naopak znamená, že firma zvládá své krátkodobé závazky splácet včas.

Když potřebujete uvolnit provozní kapitál 

Umět správně řídit toky provozního kapitálu je klíčové pro úspěch každé firmy. Provozní kapitál totiž znamená přítok peněz do firmy, a tím i potenciál jejího růstu. Můžete ho zvýšit pomocí následujících postupů:

  • Zkrácení provozních (obratových) cyklů peněz
    Cyklus obratu peněz zkrátíme tak, že budeme faktury vystavovat okamžitě a nenecháme je hromadit. Čím déle totiž faktura čeká  na vystavení, tím později a hůře se dostanete k penězům. A to má podstatný vliv na váš pracovní kapitál.
  • Snižování výdajů
    Ve firmě je vždy potřeba se podívat na rozpočet a vydávat peníze jen za věci, které jsou pro její činnost podstatné. Pokud takto snížíte výdaje, můžete ve firmě ušetřit peníze a zvýšit si tak objem provozního kapitálu.
  • Ověřovat si platební schopnost zákazníků
    Kontrolu bonity či platební schopnosti je třeba provést zejména u nového zákazníka, než s ním vůbec zahájíte spolupráci. Pomocí této kontroly si ověříte, zda je v roli zákazníka schopen splácet své závazky včas. 

Co je to faktoring?

Zejména firmy podnikající v silniční nákladní dopravě se často potýkají s dlouhou splatností faktur: na obdržení platby od zákazníků (přepravců) musejí čekat i 30 dní a více. To má samozřejmě negativní dopady na podnikání, protože každá firma, a tím spíše dopravní, potřebuje peníze držet v pohybu. Pomocí faktoringu ale můžete  z nesplacených faktur rychle získat peníze. Jak to celé funguje?

Po dodání zboží nebo služby zákazníkovi předá dodavatel vystavenou fakturu faktoringové společnosti neboli faktorovi, který mu ihned proplatí velkou část peněz (běžně 80–90 %). Faktor pak přebírá další komunikaci se zákazníkem a hlídá si včasné zaplacení faktury. Jakmile platbu obdrží, vyplatí dodavateli zbytek částky, ponížený o faktoringovou provizi (kterou tvoří servisní poplatky a riziková složka). 

Dopravní firma může na faktora předat také povinnosti spojené s vystavováním faktur: to znamená, že nákladní dopravce po doručení zboží odešle faktorovi jen nákladní list s označením druhu a množství přepraveného zboží a o vystavení faktury se již postará faktor.

Jak získat peníze z provozního úvěru?

Další možností financování je bankovní úvěr. Ten banka poskytuje soukromým osobám i firmám na různé účely (často na nákup spotřebního zboží vyšší hodnoty, včetně automobilů). Firmy nejčastěji žádají o provozní úvěr.

Provozní úvěr slouží k tomu, aby udržel firemní peníze, a tedy i firmu v chodu – zejména pokud má určité problémy s pokrytím svých běžných výdajů kvůli nepravidelnému cash flow nebo výkyvům ve svém růstu. Provozní úvěr se v zásadě nepoužívá k nákupu dlouhodobého majetku, ale na zmíněné pokrytí provozního kapitálu.

Jaký je pro dopravní firmu rozdíl mezi bankovním úvěrem a faktoringem?

Faktoring a bankovní úvěr jsou dvě nejběžnější metody, které firmy využívají k financování svých podnikatelských aktivit. Jak se tyto dvě metody liší a která je výhodnější?

Které řešení je vhodnější pro malou firmu?

Pro malé firmy podnikající v silniční nákladní dopravě je faktoring často výhodnější než klasický bankovní úvěr, a to hned z několika důvodů.

Jaké řešení faktoringu vám nabízí Eurowag

Řízení firmy a jejích financí bývá vždy náročný úkol. Díky Eurowag si ale můžete usnadnit život pomocí faktoringových služeb JITpay, které přinášejí celou řadu výhod. Službu můžete například využívat tak dlouho, jak jen potřebujete, a nemusíte poskytovat zástavu majetku ani jiné zajištění úvěru. Peníze z faktur přitom dostanete do 24 hodin a nemusíte se obávat prodlení zákazníků s placením.

Spojte se s námi ještě dnes a my vám poradíme, jak se dostat k platbám za vaše faktury rychleji a jak pomocí našich služeb optimalizovat finanční toky ve firmě.