GTM debug

Clock
Čas na čtení: 6 min
Calendar
3.8.2023

Budoucnost dopravy: Co můžeme čekat v dalších letech?

Světová populace zažívá neustále rychlý růst a stejně tak rostou i města ve velkoměsta a v městské či metropolitní oblasti. V důsledku toho houstne i doprava na cestách a vznikají zácpy, které dopadají mimo jiné i na každodenní chod firem, autodopravce a logistiku. Zácpy, které jsou důsledkem bouřlivého rozvoje zejména individuální dopravy, jsou nejen nepříjemné z důvodu časových ztrát, ale přináší lidem, firmám a celým státům také ekonomické ztráty a škody plynoucí z nedostatečného rozvoje dopravních sítí.

Budoucnost dopravy: Co můžeme čekat v dalších letech?

Díky technologickému pokroku můžeme i v oboru dopravy očekávat do budoucna skutečně velké změny. Některé se sice mohou zdát jako hudba velmi vzdálené budoucnosti, ale ve skutečnosti se na nich ve světě už intenzivně pracuje. 

Budoucnost se tedy v dopravě nachází doslova jen pár kroků před námi; přesto ale na stole leží také hodně otázek, na které odpověď teprve hledáme. V článku se společně podíváme na některé již probíhající trendy a nové technologie v oblasti dopravy a řekneme si také, co od nich můžeme v nejbližších několika letech očekávat.

Aktuální trendy v oboru dopravy 

Jaké jsou trendy v technologiích, které aktuálně určují blízkou budoucnost oboru dopravy?

1. Autonomní vozidla 

Ať už se bavíme o přepravě cestujících nebo nákladu, mezi technologiemi pro dopravu se prosazují ty, směřující k samořiditelným neboli autonomním vozidlům, které nezávisí na zásahu člověka. Během několika let se tak budeme nejspíše s autonomními vozidly na našich silnicích setkávat čím dál častěji.

2. Elektrifikace

Když je řeč o vozidlech, elektrifikace silniční dopravy se blíží svému vrcholu. Díky elektrickým vozidlům nebudeme potřebovat benzín ani naftu. Elektrická vozidla, ať už osobní či nákladní, jsou poháněna elektrickou energií z baterií, co znamená podstatné snížení emisí oxidu uhličitého (CO2) a snížení závislosti na fosilních palivech. Do roku 2025 se předpokládá, že podíl elektrických vozidel bude 13 %, do roku 2030 dokonce 22 %; ve stejném roce se v EU očekává, že až polovina nově registrovaných vozů bude elektrických (přičemž do roku 2035 má být prodej nových aut se spalovacími motory zakázán úplně).

3. Chytré technologie 

Jedním ze zřetelných trendů jsou chytré (smart) technologie, které jsou založené na větším zapojení informačních a komunikačních technologií či telematiky. Chytré technologie nacházejí uplatnění všude: od chytrých aut, jejich autonomního řízení, navigace a chytré diagnostiky až po komunikace s centrálními systémy, které dokáží řídit dopravu ve městech podle konceptu smart city a zajistit tak jejich hladší a plynulejší průběh. Chytré technologie znamenají budoucnost dopravy – a v nejbližších 20 letech pravděpodobně promění obor dopravy.

Futuristické trendy v oboru dopravy

Pro nejbližší roky experti předpovídají, že inovace v oboru dopravy povedou k výraznému zvýšení kvality našeho života a naopak k minimalizaci počtu mrtvých, či zraněných, ke snížení nákladů a dokonce i strachu z dopravy. Ukážeme si tedy několik příkladů technologií, ve kterých dnešní vývojáři vidí budoucnost dopravy. 

1. Auta bez řidičů

Stejně jako u osobních vozů můžeme i u nákladních aut s vývojem nových technologií očekávat větší rozšíření autonomních tedy samořiditelných vozidel. Názory odborníků se sice různí, ale někteří jsou přesvědčeni, že vozidla jako autobusy, nákladní automobily i taxíky přejdou do úplné autonomie a budou provádět plně nezávislá rozhodnutí. Zatím nám sice stále zbývá mnoho nezodpovězených otázek zejména kolem bezpečnosti takovýchto vozidel i jejich regulace, avšak po experimentálním projektu Google například Tesla už dávno spustila svůj systém autopilota a Uber, Audi a Volkswagen na vývoji také pracují.

Řidiči, nevěnující pozornost řízení, každoročně způsobí množství nehod i krachů zakázek. Autonomní vozidla se ale při řízení spoléhají na počítač. Tato nová technologie má za cíl snížit překračování povolené rychlosti a minimalizovat rizika nehod. Zatím ale většímu rozšíření stále brání vysoké ceny, právní rámec, otázky soukromí a etické otázky související s provozem auta bez řidiče.

2. Podzemní silnice 

Podzemní vedení komunikací mění tvář tradiční výstavby silnic i měst. Cílem je budování trojrozměrných silničních sítí s podzemními mimoúrovňovými kříženími, které by měly být řešením problémů infrastruktury měst. S touto myšlenkou přišel Elon Musk, který věří, že podzemní silnice povedou k urychlení dopravy a snížení dopravních zácp. Nová silniční infrastruktura bude založena na systému tunelů, do kterých nákladní auto vjede a vysokou rychlostí se přemístí na jiné místo. Pro zajištění skutečně rychlé a efektivní přepravy budou tyto podzemní kamiony používat speciální transportní platformy. 

3. Létající taxíky 

Další futuristickou technologií, jsou létající taxíky v podobě malého letadélka či létající stroje pro přepravu osob i nákladu do různých měst. Měly by nám přinést bezpečnou a finančně dostupnou přepravu osob i nákladu bez zasahování do života na zemi. Ani létající taxíky nemají ale cestu do reálného života bez překážek: nejenže vývoj lehkého, trvanlivého a bezpečného taxíku není jednoduchý, ale navíc je pro provoz těchto strojů potřeba schválení úřadů dohlížejících na bezpečnost letecké dopravy.

4. Hyperloop

Dalším zajímavým konceptem pro dopravu budoucnosti je hyperloop. Hyperloop je uvažovaný systém pro přepravu zboží i cestujících v podtlakových, téměř vakuových rourách rychlostí až kolem 1200 km/h. Technická komplikovanost, extrémní finanční náklady, nedořešená bezpečnost provozu a zejména zjevné popírání fyzikálních zákonů ze strany jeho prosazovatelů způsobily ale pád i tohoto projektu: v létě 2022 byl tento deset let rozvíjený projekt zastaven (alespoň v původní verzi pro přepravu cestujících) a zkušební trať byla přestavěna na parkoviště. 

5. Autonomní kamiony

Také výrobci nákladních automobilů dnes pracují na vývoji autonomních neboli samořiditelných vozidel. Jedná se o velkou příležitost, která revolučně změní nejen přepravu zboží a osob celkově, ale také sníží počet zácp a nehodovost na silnicích. Scania například už v roce 2021 testovala autonomní nákladní vozidla na úseku švédské dálnice E4. Ani tato technologie se sice neobejde úplně bez zásahu lidské ruky, ale můžeme ji přirovnat k autopilotu ve velkých dopravních letadlech. Autonomní nákladní auta umí udržovat stálou rychlost a vzdálenost od vozu před sebou a dají se také řídit na dálku.

Co můžeme očekávat od technologií v dopravě v budoucnosti?

Do budoucna se můžeme těšit na několik věcí zejména z oblasti chytré dopravy. Patří mezi ně především:

1. Bezpečnost

Hybridní technologie nákladních vozidel s sebou přinášejí mimo jiné bezpečnostní rizika. Jejich konstruktéři tak musí nejen vyvíjet mechanismy jejich fungování a rozhodování, ale také je například zabezpečit před hackery.

2. Rychlost

Místo abychom trávili tolik v času na silnicích kvůli zácpám anebo kvůli překonání velkých vzdáleností, umožní nám nové dopravní technologie rychlejší a efektivnější vysokorychlostní dopravu. A my tak můžeme trávit více času produktivnějšími činnostmi. 

3. Emise skleníkových plynů 

Doprava zboží i osob je významným zdrojem emisí skleníkových plynů. Ve Spojených státech jsou dopravní obory, tedy nákladní a osobní auta, vlaky, lodě a letadla, příčinou plných 28 % celkových emisí skleníkových plynů. Také v EU je tento podíl velmi vysoký a činí asi 26 % celkových emisí. Vzniká tudíž vysoká poptávka po ekologicky příznivějších vozidlech a zejména po vyšší elektrifikaci dopravy.

Konstruktéři a vývojáři dnes proto nabízejí čistá řešení mobility a alternativní energie z obnovitelných zdrojů, zatímco spalovací pohon na benzín, naftu či ropné produkty, které stojí za uhlíkovými emisemi, začíná ustupovat.

4. Zácpy na silnicích 

Dopravní infrastruktura většiny měst je dnes již vytížena na maximum, nebo přímo přetížena, a proto si technologie budoucnosti žádají snížení zácp a alternativy ke klasickým silnicím. Tím se samozřejmě změní struktura výstavby měst, do nichž nastoupí autonomní vozidla bez řidiče, která nás vyzvednou a odvezou, kam potřebujeme. Rozlehlá podzemní i nadzemní parkoviště tak budou věcí minulosti.

5. Cenová dostupnost

Nové dopravní technologie by měly být nejen ekologicky příznivé a inovativní, ale také finančně dostupné. Doprava budoucnosti by tak měla stírat celosvětovou příjmovou nerovnost. To znamená, že se do práce dostanete bezpečně a efektivně bez ohledu na to, jak vysoké jsou vaše příjmy.

Závěry

Dnešní svět čelí globálním problémům, jako je klimatická krize, přelidnění, nerovnoměrné rozdělení bohatství a další, které vedou mimo jiné k různým logistickým a regulačním výzvám. V oboru dopravy po celém světě proto nastupuje mohutná vlna technologických inovací. Do budoucna můžeme očekávat doslova revoluční změny – ať je to vývoj alternativních paliv, Internet věcí a další. Je proto důležité být v obraze, sledovat trendy a být připraven na budoucnost.