GTM debug

Clock
Čas na čtení: 5 min
Calendar
7.5.2024

Celní doklady SAD a MRN: Co znamenají a jakou hrají roli při tranzitu?

SAD (Single Administrative Document) – Jednotný správní doklad je klíčovým dokumentem používaným při celních procedurách, který se vztahuje na všechny typy zboží bez rozdílu jejich původu či druhu. Tento formulář hraje významnou roli ve statistikách, musí být předložen na příslušném formuláři a používá se výhradně na zboží dovážené do Evropské unie či vyvážené mimo ni. Díky existenci společného celního prostoru EU jsou dodávky zboží uvnitř unie spojeny s menším množstvím formalit.

Celní doklady SAD a MRN: Co znamenají a jakou hrají roli při tranzitu?

Co je formulář SAD

Formulář SAD byl zaveden díky Úmluvě o zjednodušení formalit v obchodu z 20. května 1987 a nahradil šest různých celních formulářů. Původně platil v Evropském hospodářském společenství a od 11. dubna 1998 se stal povinným i v Polsku. Formulář se skládá z 8 dílčích částí, které se podle potřeby používají v závislosti na specifickém celním režimu.

Kde získat formulář SAD

Formulář SAD najdete na webových stránkách Ministerstva financí v sekci „Celní správa“ pod záložkou „Formuláře“. V současné době se celní deklarace, bez ohledu na typ režimu, podávají pouze elektronicky a jsou podepisovány pomocí bezpečného elektronického klíče pro přenos dat. Papírové formuláře se využívají jen výjimečně, převážně při osobním dovozu zboží. Je důležité poznamenat, že vlastní vyplnění formuláře SAD už není možné, jelikož tento proces nyní zajišťují přímo celní orgány.

Při exportu je nutné předložit formulář SAD odpovídajícímu celnímu úřadu. Výběr konkrétního úřadu závisí na adrese odesílatele nebo na místě, kde bylo zboží připraveno, zabaleno či naloženo pro další přepravu. Dokument SAD slouží jako celní prohlášení pro konečné proclení, výpočet cla a zaznamenává povinnosti související s DPH.

MRN (Movement Reference Number) – celní doklad pro kontrolu přepravy

MRN představuje unikátní identifikační kód, který umožňuje sledovat a kontrolovat přepravní operace a slouží jako potvrzení o tom, že zboží opustilo danou zemi. Tento kód, vytištěný ve formě čárového kódu, se připojuje k dokladu TDT (Transport Development Tax, tedy daň za rozvoj dopravy), který doprovází zboží během celého jeho transportu.

Obsah dokladu MRN

Doklad MRN obsahuje informace, jako jsou údaje o vývozci, příjemci a deklarantovi, označení příslušnosti zboží, typ přepravy, místa nakládky, informace o překládce, osvědčení příslušných orgánů, záznamy o kontrolách provedených výstupními orgány a označení a identifikace kontejnerů.

Jak získat MRN

Vydání MRN zahrnuje několik kroků. Nejprve celní úřad obdrží vývozní celní prohlášení, zkontroluje jej a zašle žadateli. Poté celní úřad akceptuje podání a přidělí MRN. Žadatel následně obdrží potvrzení (IE-528), které značí přijetí podání a přidělení MRN. Toto číslo je také zaznamenáno celním úřadem na výstupu nebo při vstupu do karnetu TIR.

Sledování MRN – představení systému ECS

Číslo MRN má zásadní význam v režimu ECS, což je komunitní systém usnadňující elektronickou výměnu vývozních prohlášení mezi celními úřady v Evropské unii.

Digitalizace dat v mezinárodní dopravě

Digitalizace dat v mezinárodní dopravě a přidělování unikátních identifikačních čísel každému přepravnímu procesu umožňuje jejich snadné sledování. Pro sledování vývozních operací pomocí MRN využijte oficiální web Evropské unie, který integruje data z informačních systémů jednotlivých států a poskytuje aktuální informace o průběhu tranzitu zúčastněným stranám. Vzhledem k velkému objemu dat, přesahujícímu 3 miliony operací měsíčně, jsou informace uchovávány po dobu 100 dnů než jsou smazány.

Eurowag pomáhá klientům orientovat se (nejen) v celních předpisech

Jako lídr mezi poskytovateli řešení pro správu vozového parku nabízí Eurowag komplexní služby přizpůsobené vašim specifickým potřebám. Od palivových karet, přes platby mýtného, refundace DPH, až po telematická řešení – společnost Eurowag poskytuje komplexní služby pro všechny vaše provozní požadavky. Zjednodušte řízení logistiky, snižte administrativní zátěž a optimalizujte výkonnost svého vozového parku pomocí inovativních řešení společnosti Eurowag. Kontaktujte nás ještě dnes a zjistěte, proč jsme nejlepším partnerem pro dopravní společnosti po celé Evropě.