GTM debug

Clock
Čas na čtení: 4 min
Calendar
23.3.2022

Co je to faktoring (EW Cash)?

Rádi bychom našim klientům co nejvíce pomohli, a proto jsme začali nabízet komplexní služby a finanční podporu. Jednou z těchto finančních služeb je tzv. factoring.

Co je to faktoring (EW Cash)?

Co je to faktoring (EW Cash)?

Factoring je moderní finanční nástroj, který rychleji přemění vaše neuhrazené faktury na peníze. Poskytne vašemu cash flow finanční injekci a přinese vám další zdroj financování. Většina faktur je splatná v rozmezí 30 - 120 dnů. V některých případech to může být až 180 dní.

Představte si tedy, že máte skvělou příležitost získat peníze do 2 dnů a ještě efektivněji rozvíjet své podnikání.

Jednoduché vysvětlení, co je to faktoring: Vy (náš klient) pravidelně dodáváte zboží/výrobky tuzemským nebo zahraničním odběratelům. Vy nám zasíláte kopie faktur a my vám do 2 dnů proplatíme až 90 % hodnoty faktury. Tím však naše práce nekončí. Zajišťujeme, aby byla platba uhrazena včas, v případě potřeby zasíláme zákazníkům upomínky a také organizujeme vymáhání a právní podporu. V den splatnosti zákazníci zaplatí na náš účet a my vám (našemu zákazníkovi) následně vyplatíme zbývajících 10 %.

Nyní již víte, co je to faktoring. Jak vám ale může být užitečný?

  • Získáte posouzení finanční situace svých klientů.
  • Kontroly finančního stavu 3 vašich klientů budou provedeny zdarma. Stačí vyplnit jednoduchý dotazník na klientském portálu v sekci Eurowag Cash.
  • Získáte úvěrové krytí pro případ, že váš klient zkrachuje.
  • Váš klient se nedozví, že jsme posoudili jeho finanční situaci. Budete je však muset informovat před zahájením financování faktur.
  • Peníze za faktury budou vyplaceny na bankovní účet vaší společnosti. Není třeba čekat na termíny splatnosti faktur.

Jak funguje faktoring (EW Cash)?

1.       Zákazník požádá o faktoring (EW Cash) prostřednictvím Klientského portálu.

2.       Financující společnost provede hodnocení podnikání zákazníka a stanoví podmínky financování.

3.       Zákazník a financující společnost podepíší smlouvu o financování.

4.       Zákazník vystaví svému dlužníkovi fakturu za prodané služby.

5.       Zákazník předloží financující společnosti fakturu.

6.       Až 90 % fakturované částky je uhrazeno do několika dnů.

7.       Dlužník zákazníka zaplatí financující společnosti Factris do data splatnosti faktury.

8.       Zbývajících 10 % z fakturované částky je uhrazeno po odečtení poplatku za financování.

Zjistěte více