GTM debug

Clock
Čas na čtení: 12 min
Calendar
22.2.2024

e-Toll pro nákladní vozidla v Polsku: Vše, co potřebujete vědět

Polský mýtný systém hraje významnou roli v podpoře údržby silnic a rozvoje dopravní infrastruktury, a to zejména v odvětví nákladní dopravy. Od 24. června 2021 je v Polsku v provozu nový systém e-Toll, který přinesl zásadní změnu ve způsobu správy a výběru mýtného u těžkých nákladních vozidel.

e-Toll pro nákladní vozidla v Polsku: Vše, co potřebujete vědět

Systém e-Toll nedávno prošel rozsáhlým upgradem s cílem být efektivnější a uživatelsky přívětivější. Nyní je implementován na celostátní úrovni s registrací přes 2,6 milionu těžkých nákladních vozidel.  Aplikaci e-TOLL PL si stáhlo více než 1,5 milionu uživatelů, což ukazuje, že se stal nedílnou součástí správy polské silniční sítě. Vylepšení systému e-Toll poukazuje na snahu Polska integrovat moderní technologie do správy své infrastruktury, a tím usnadňuje a zpříjemňuje práci řidičům nákladních vozidel po celé zemi a zároveň zajišťuje dodržování zákonů.

Co znamená e-Toll pro nákladní automobily v Polsku?

Polský systém e-Toll je zásadní inovací v polském odvětví silniční dopravy. Využívání inovativních technologií umožňuje efektivní výběr mýtného a přispívá k údržbě silnic a modernizaci infrastruktury. Povinnost pro těžká nákladní vozidla a autobusy dodržovat pravidla systému e-Toll ukazuje na jeho účinnost v řízení a správě silniční sítě ze strany větších dopravních společností. To vede k lepší organizaci a údržbě silničního systému v Polsku.

Co je elektronické mýtné?

Elektronické mýtné je systém, který umožňuje automatizovaný výběr poplatků za používání silnic. Systém e-Toll realizovaný v Polsku představuje inovativní přístup k výběru mýtného zaměřený primárně na těžká nákladní vozidla – kamiony a autobusy. Tento systém je založen na nejnovějších technologiích včetně globálních navigačních satelitních systémů (GNSS), které umožňují přesné sledování a řízení pohybu vozidel na zpoplatněných úsecích silnic. Hlavním cílem systému e-Toll je automatizace a zjednodušení procesu vybírání mýtného, čímž se značně usnadňuje práce řidičům těchto vozidel.

Jak funguje e-Toll?

Systém e-Toll využívá technologii GNSS k identifikaci a sledování vozidel, která využívají zpoplatněné silnice, pomocí určení jejich polohy. Každé vozidlo by mělo mít instalovanou palubní jednotku OBU, která komunikuje se systémem e-Toll a poskytuje údaje o poloze v reálném čase. Tyto informace jsou z bezpečnostních důvodů šifrovány a mohou být použity pouze k výpočtu poplatků. Vedle palubních jednotek mohou provozovatelé využívat také externí lokalizační systémy (ELS) od různých poskytovatelů nebo mohou pracovat s mobilní aplikací e-TOLL PL, která v systému pomáhá řešit různé požadavky a preference uživatelů.

Účel a dopad e-Toll

Systém e-Toll byl zaveden s dvojím cílem: zefektivnit proces výběru mýtného a pomoci při údržbě a zlepšování silniční infrastruktury v Polsku. Díky využití moderních technologií systém e-Toll automatizuje procesy spojené s mýtnými poplatky, čímž se snižuje možnost zpoždění a chyb, které jsou typické pro manuální metody vybírání. Tento inovativní systém hraje klíčovou roli v generování finančních prostředků nezbytných pro údržbu a rozšíření polské silniční sítě. Díky tomu přispívá k bezpečnějšímu, pohodlnějšímu a efektivnějšímu cestování po polských silnicích.

Povinnost platby elektronického mýtného pro nákladní vozidla a provozovatele

V Polsku je elektronické mýtné povinné pro nákladní vozidla o hmotnosti nad 3,5 tuny. To zahrnuje různé kategorie těžkých nákladních vozidel a autobusů. Systém je určen pro ta vozidla, která využívají zpoplatněné úseky silnic v Polsku spravované Generálním ředitelstvím státních silnic a dálnic. Je důležité, aby provozovatelé nákladních vozidel byli dobře obeznámeni s pravidly nákladní dopravy v Polsku, především s těmi, které se týkají fungování systému e-Toll.

Dodržování předpisů a proces registrace pro e-Toll v Polsku

Dodržování pravidel systému e-Toll je pro všechny provozovatele nákladních vozidel na zpoplatněných silnicích v Polsku zásadní. Jejich porušení může vést k vysokým finančním postihům. Pokuty za porušení pravidel se pohybují v rozmezí od 1 500 kč do 8 500 kč v závislosti na typu porušení – například poskytování nepřesných informací o kategorii vozidla, nesprávné používání zařízení, které má za následek částečné nebo žádné platby mýtného, nezaregistrování vozidla do systému e-Toll nebo nesprávné zadávání údajů do registru plátců e-Toll.

Kromě toho mohou být uloženy další pokuty za porušení předpisů, jako je neaktualizace údajů v registru plátců elektronického mýtného nebo nezaplacení elektronického mýtného formou zálohy. Tento přísný rámec zdůrazňuje, že dodržování předpisů o elektronickém mýtném a aktuální a přesné informace v systému jsou nesmírně důležité.

Tipy pro bezproblémovou registraci do systému e-Toll

Proces registrace do systému e-Toll v Polsku je zásadní pro splnění regulativních požadavků a je navržen tak, aby byl co nejjednodušší. Následující tipy vám pomohou zajistit plynulý průběh registrace:

Vyberte si správné zařízení: Registrujte se pomocí palubní jednotky (OBU), ELS nebo mobilní aplikace e-TOLL PL. Vaše volba by měla odpovídat provozním požadavkům a typu vozidla, které provozujete.

Shromážděte potřebné dokumenty: Připravte si všechny nezbytné dokumenty včetně osvědčení o registraci vozidla a dokladu o emisní třídě. Pro firmy je potřebné mít daňové identifikační číslo a doklady o registraci společnosti.

Zvolte si způsob platby: Rozhodněte se mezi předplaceným nebo postpaid účtem (účet s odloženou platbou). Každý z nich má své výhody a požadavky, například požadavek na zajištění prostředků v případě následného účtu.

Využijte online zákaznický účet (OCA): Registrace je rychlejší a pohodlnější prostřednictvím online zákaznického účtu, kde můžete spravovat vše potřebné.

Přidejte své vozidlo a spárujte zařízení: Po registraci přidejte své vozidlo do systému a propojte jej s vybraným lokalizačním zařízením. Nezapomeňte aktivovat zařízení ve svém OCA pro účtování mýtného.

Buďte vždy v obraze: Pravidelně studujte oficiální webové stránky e-Toll nebo OCA, zda nedošlo k úpravám nebo změnám předpisů, sazeb a postupů.

Dodržováním těchto kroků a aktivním řízením vašeho účtu e-Toll se můžete vyhnout sankcím a zároveň zajistit dodržování aktuálních pravidel systému e-Toll. Je důležité si uvědomit význam tohoto systému pro udržování a zlepšování kvality provozu na polských silnicích a jeho roli ve vašem zodpovědném přístupu.

Sazby a způsoby platby elektronického mýtného v Polsku

Systém e-Toll v Polsku nabízí uživatelům nákladních vozidel komplexní a přizpůsobitelný systém pro placení mýtného, který je schopen vyhovět rozmanitým potřebám a preferencím provozovatelů. S jasnou znalostí sazeb mýtného, způsobu jeho výpočtu a různých dostupných způsobů platby mohou provozovatelé efektivně spravovat své výdaje na mýtné a zároveň zajistit soulad s předpisy o elektronickém mýtném.

Sazby a tarify e-Toll

V rámci systému e-Toll v Polsku je zavedena strukturovaná škála sazeb a tarifů, která závisí na několika faktorech. Tyto sazby se odvíjejí od typu silnice (státní silnice třídy A, S, GP nebo G) a maximální povolené hmotnosti vozidla. Dalším klíčovým faktorem ovlivňujícím sazbu mýtného je emisní třída daného vozidla. Systém e-Toll nabízí provozovatelům nákladních vozidel online kalkulačku pro výpočet mýtného na zpoplatněných úsecích a konfigurátor, který využívá specifikace vozidla pro určení výše mýtného.

Výpočet a platba mýtného

Systém e-Toll automaticky vypočítává mýtné hned, jak vozidlo projede zpoplatněnými úseky silnic. Geolokační data o vozidle jsou přenesena do systému prostřednictvím automatizovaného procesu, který využívá palubní jednotky (OBU), externí lokalizační systémy (ELS) nebo mobilní aplikaci e-TOLL PL. Mýtné se obvykle platí měsíčně. Systém vystaví platební výpis, který ukazuje, kolik elektronického mýtného bylo vybráno během daného zúčtovacího období, zpravidla jednoho kalendářního měsíce. Pro předplacené účty je výpis obvykle vystaven do sedmi pracovních dnů po skončení zúčtovacího období.

Způsoby platby elektronického mýtného

Systém e-Toll nabízí dva hlavní typy účtů pro úhradu mýtného: předplacené a postpaid účty.

  • Předplacený účet

Tento typ účtu umožňuje uživatelům předem zaplatit svůj zúčtovací účet. Dobití může být provedeno několika různými způsoby jako jsou platební karty, tankovací karty, mobilní platby (BLIK, PayByLink), hotovost na Zákaznických centrech (MOK) nebo bankovní převod. Jednou z hlavních výhod předplaceného účtu je větší kontrola nad výdaji, protože uživatelé mohou omezit své výdaje na to, co plánují použít. Je však důležité pravidelně sledovat stav účtu, aby na něm byl vždy dostatek finančních prostředků pro mýtné.

  • Postpaid účet se zajištěním:

U tohoto typu účtu je mýtné placeno až po skončení zúčtovacího období. Platba může být provedena prostřednictvím zúčtování z online zákaznického účtu (OCA) nebo na místě v zákaznických centrech (MOK). Pro provozovatele nákladních vozidel, kteří preferují platby na základě ujeté vzdálenosti je postpaid účet výhodnou volbou. Účet však musí být zajištěn zástavou (hotovostí, bankovní zárukou nebo pojistným závazkem od třetí strany), což nemusí vyhovovat všem provozovatelům.

Mohu platit e-Toll v hotovosti v případě, že se mi vybije baterie v zařízení a nemám přístup k internetu?

  • Svůj fakturační účet si můžete dobít v hotovosti a uhradit dlužní úpis v hotovosti na kterémkoli zákaznickém centru.

Jaké jsou důsledky pro uživatele s účtem s odloženou platbou, kteří nezaplatí elektronické mýtné včas?

  • Pokud fyzická osoba s účtem s odloženou platbou nezaplatí elektronické mýtné včas, může být k uhrazení dluhu použita částka, kterou má zajištěnou. V důsledku toho dojde k převedení jejich zúčtovacího účtu z režimu odložené platby do stavu předplaceného nezajištěného účtu s nulovým zůstatkem. Uživatel se také vystavuje riziku sankcí uložených Generálním inspektorátem silniční dopravy (GITD) za nezaplacení včas.

Mohu pokračovat v cestě, pokud mi dojdou prostředky na předplaceném účtu a platbu provedu později?

  • Před zahájením cesty musí uživatelé doplnit svůj online zákaznický účet (OCA) tehdy, když je zůstatek na jejich předplaceném účtu nižší než částka, která postačuje na úhradu všech výdajů spojených s používáním zpoplatněných silnic. Případně mohou svůj účet dobít kdykoli během tří dnů bezprostředně po ukončení cesty.

Tipy pro efektivní správu nákladů na elektronické mýtné

Řízení nákladů na elektronické mýtné je klíčovým faktorem pro ziskovost provozovatelů nákladních vozidel v Polsku při současném dodržování zákonných předpisů o používání silnic. Zde jsou některé strategie pro efektivní řízení těchto nákladů:

Optimalizujte používání vozidel: Vždy sledujte a analyzujte, jak jsou vaše vozidla využívána. Pokud je to možné, pokuste se vyhnout zpoplatněným trasám a zvažte kombinaci nákladů, abyste co nejvíce optimalizovali každou jízdu.

Informujte se o sazbách: Zjistěte, jaké jsou aktuální poplatky za elektronické mýtné. Mohou se totiž lišit podle typu silnice a hmotnosti nebo emisní třídy vašeho vozidla. Na webových stránkách systému e-Toll naleznete klasifikátor vozidel, který vám pomůže předem odhadnout poplatky.

Pravidelně sledujte svůj účet: Pokud máte předplacený účet, kontrolujte a spravujte zůstatek tak, abyste nevyčerpali všechny prostředky. Pokud používáte postpaid účty, sledujte náklady na měsíční mýtné, abyste se vyhnuli nečekaně vysokým poplatkům.

Využití technologie pro optimalizaci trasy

Chytrá řešení od společnosti Eurowag: Platforma EVA společnosti Eurowag nabízí řadu chytrých řešení, která jsou nesmírně užitečná při optimalizaci trasy a velmi účinná při minimalizaci nákladů na mýtné. Disponují pokročilou technologií, která může pomoci při plánování nejefektivnějších tras s ohledem na vzdálenost a náklady na mýtné.

Plánovač tras od společnosti Eurowag: Pomocí plánovače tras od Eurowag můžete vyhledat trasy, které jsou cenově co nejpříznivější. Tento nástroj vám umožní vypočítat nejlepší trasu, včetně zpoplatněných silnic, což vám umožní o svých cestách lépe rozhodovat.

Data a analýzy v reálném čase: Společnost Eurowag nabízí data a analýzy v reálném čase týkající se výkonnosti vozidel a nákladů. Tyto informace mohou být velmi cenné pro strategická rozhodnutí, jejichž cílem je snížení nákladů a zvýšení provozní efektivity.

Dodržováním těchto tipů a využíváním technologických nástrojů, jako jsou řešení navržená společností Eurowag, mohou provozovatelé nákladních vozidel efektivně kontrolovat své poplatky za elektronické mýtné a rozumně plánovat trasy s nižšími náklady na mýtné. Tento přístup jim zajistí dodržování mýtných předpisů a přispěje k efektivitě a hospodárnosti jejich provozu.

Často kladené dotazy

Pokud chcete získat další informace nebo hledáte další odpovědi, které zde nejsou popsány, klikněte na odkaz FAQ.

Systém e-Toll v Polsku představuje významný průlom zejména pro těžká nákladní vozidla a autobusy. Využívá technologii GNSS pro přesný výběr mýtného, což je zásadní pro rozvoj silniční infrastruktury. Provozovatelé nákladních vozidel musí rozumět fungování systému, předpisům a nákladově efektivním strategiím, jako jsou optimalizace tras a technologické nástroje, např. řešení společnosti Eurowag.

Je důležité být informován o aktualizacích a předpisech týkajících se elektronického mýtného. Používání inovativních řešení umožňuje nejen dodržovat tato pravidla, ale také zvyšuje provozní efektivitu. Jde o víc než jen o dodržování předpisů; jde o přispění k udržitelné a dobře spravované silniční síti v Polsku. Buďte proto neustále v obraze a začleňte do svého plánu cest chytrá řešení, která vám usnadní cestu a sníží náklady.

Vydejte se na cestu za efektivitou s polským systémem e-Toll. Začněte optimalizovat své náklady na nákladní dopravu ještě dnes tím, že budete znát všechny předpisy. Najeďte na technologickou vlnu a přejděte k chytřejšímu a nákladově efektivnějšímu provozu nákladní dopravy. Jeďte vpřed k lepšímu provoznímu úspěchu s e-Toll již nyní! ‍Kontaktujte nás ještě dnes a zjistěte, jak může společnost Eurowag vylepšit a zjednodušit váš proces platby e-Toll.