GTM debug

Clock
Čas na čtení: 4 min
Calendar
23.4.2024

Efektivní jízda, čistší budoucnost: Systém Eurowag Fleet Management slouží ke zlepšení dopadu na životní prostředí.

Udržitelnost je klíčovým faktorem pro všechny podniky v odvětví silniční dopravy. Systém Fleet Management od Eurowagu je lídrem v oblasti snižování negativního dopadu provozu na životní prostředí. S důrazem na efektivní provoz a monitorování emisí se podíváme na to, jak toto řešení společnosti Eurowag podporuje ekologičtější provoz vozového parku.

Efektivní jízda, čistší budoucnost: Systém Eurowag Fleet Management slouží ke zlepšení dopadu na životní prostředí.

Maximalizace udržitelnosti prostřednictvím správy vozového parku

Správa vozového parku zahrnuje více než jen monitorování a řízení vozidel; zahrnuje také strategické plánování, které optimalizuje využití zdrojů a podporuje ekologii a udržitelnost.

Souvislost mezi využíváním systému Fleet Management a dosahováním udržitelných cílů je zřejmá. Efektivní správa vozového parku může vést k optimalizaci tras s nižší spotřebou a tím ke snížení spotřeby paliva a emisí CO2. Tyto aspekty napomáhají k dosažení environmentálních cílů mnoha podniků. Proaktivní správa vozového parku může také přispět ke snížení plýtvání a zlepšení využívání zdrojů skrze sledování chování řidičů.

Naše postupy, jako jsou automatická hlášení o poruchách nebo údržbě vozidel, mohou také zlepšit celkovou výkonnost vozidel a minimalizovat negativní dopady na životní prostředí.

Udržitelná vize společnosti Eurowag: Chceme stát v čele energetické změny

V Eurowagu jsme si stanovili jasné a ambiciózní cíle v oblasti udržitelnosti. Jsme odhodláni do roku 2030 dosáhnout 50% snížení emisí skleníkových plynů z našeho provozu.

Naší dlouhodobou vizí jsou nulové přímé emise skleníkových plynů do roku 2040 a kompletní provoz bez emisí do roku 2050.

Pro dosažení těchto cílů se společnost Eurowag aktivně podílí na monitorování a snižování emisí CO2 prostřednictvím systému Fleet Management. Jsme totiž přesvědčeni, že můžeme nepřímo přispět ke snížení emisního podílu našich zákazníků tím, že jim poskytneme řešení pro zlepšení efektivity jízdy a analyzováním a hlášením emisí.

Jednou z hlavních priorit Eurowagu je docílit efektivnější jízdy, která bude monitorována a podporována prostřednictvím analýz, poradenství a podáváním podnětů pro zlepšení. Tento přístup přispěje nejen k úspoře paliva a nákladů, ale také ke snížení emisí skleníkových plynů.

Kromě toho se snažíme také zlepšit efektivitu logistiky a minimalizovat zbytečné cesty pomocí nástrojů pro plánování tras. Poskytujeme také chytré navigační produkty a služby, které optimalizují trasy a minimalizují tak spotřebu paliva.

Zasazujeme se o energetickou transformaci a zvyšování dostupnosti alternativních paliv, přičemž naším cílem je, aby do roku 2030 využívalo produkty a služby společnosti Eurowag 80 000 nákladních vozidel s alternativním pohonem. Naše dlouhodobá strategie zahrnuje postupné vyřazení produktů s fosilními palivy z našeho sortimentu do roku 2050.

Tato opatření jsou součástí našeho závazku k ekologické udržitelnosti a podporují přechod na čistší budoucnost silniční dopravy.

Ekologická řešení: Jak plánujeme přispět k lepšímu dopadu na životní prostředí?

Monitorování emisí je prvním krokem k jejich snížení

Telematické systémy společnosti Eurowag stanoví nový standard v oblasti monitorování emisí CO2. V roce 2023 jsme zavedli revoluční funkci monitorování emisí CO2, která našim zákazníkům umožňuje získat přesné a aktuální údaje o spotřebě energie a emisích skleníkových plynů pro každou trasu. Naše technologie přesně měří emise a umožňuje majitelům vozových parků upravit jejich provoz a vypracovat zprávy o emisích.

Role řidičů při snižování emisí

Jednou z nejúčinnějších metod snižování emisí je optimalizace chování řidičů na silnici. Poskytování zpětné vazby řidičům ohledně jejich návyků při řízení může ušetřit až 4 % spotřeby energie související s pohonnými hmotami

Naše technologie poskytuje individuální základní údaje o způsobu jednání řidičů a umožňuje porovnávat výkonnost řidičů s průměrem v tomto odvětví. Pomocí aplikace Coach poskytujeme každému řidiči individuální doporučení pro zlepšení na základě skutečných dat. Kromě toho jsme zavedli novou funkci vizualizace trendů a srovnávání, která uživatelům umožňuje porovnávat výsledky řidičů s nejlepšími možnými postupy.

Zajištění bezpečné přepravy: Řešení Eurowagu pro monitorování tzv. chladicího řetězce

Při přepravě citlivých výrobků, jako jsou například léky, potraviny nebo kosmetika, čelí řidiči mnoha výzvám. Společnost Eurowag nabízí inovativní řešení pro monitoring chladicího řetězce, která umožňují bezpečnou přepravu zboží po celé Evropě.

Tento monitoring chladicího řetězce zvyšuje efektivitu a snižuje dopad přepravy na životní prostředí. Kromě zajištění bezpečné přepravy citlivých výrobků přispíváme také k dosažení evropských cílů pro rok 2030 v oblasti snižování množství potravinového odpadu. 

Přidejte se k nám!

Ve společnosti Eurowag se zavazujeme o lepším životním prostředí nejen mluvit, ale také podle toho konat. Naše technologická řešení pro správu vozového parku nejsou jen slova, ale skutečné nástroje a postupy, které pomáhají snižovat emise a prosazovat udržitelnější přístup k dopravě.

Věříme, že spolupráce s námi přináší reálné výsledky. Pokud i vy jako řidič nebo majitel vozového parku cítíte povinnost přispět k ochraně životního prostředí a chcete zvýšit efektivitu svého provozu, neváhejte vyzkoušet systém Fleet Management od společnosti Eurowag. Společně můžeme vytvořit lepší budoucnost pro všechny.

Jste připraveni přispět k lepšímu životnímu prostředí? Kontaktujte nás ještě dnes a vydejme se společně na cestu k udržitelnější dopravě!

Vyzkoušejte systém Fleet Management