GTM debug

Clock
Čas na čtení: 5 min
Calendar
6.6.2023

Elektronické knihy jízd pro řidiče i pro dispečery

S řízením kamionu je spojeno také až nečekané množství administrativy, protože řidiči mají povinnost vést dokumentaci se záznamem času stráveného za volantem. Smyslem této dokumentace je bezpečnost silniční dopravy i samotných řidičů, kteří tak nesmí překročit povolenou dobu jízdy bez povinného odpočinku. Fyzické, papírově vedené jízdy se ovšem dají poměrně snadno falšovat a jejich přesné vyplnění je pracné i časově náročné. Mnohé dopravní společnosti se proto rozhodují přejít namísto papírových dokumentů na systém elektronické knihy jízd, který jim nejen zajistí vedení záznamů podle požadavků legislativy, ale také lepší správu vozového parku.

Elektronické knihy jízd pro řidiče i pro dispečery

Elektronická či online kniha jízd je fakticky malé zařízení, nainstalované do kabiny řidiče vozidla a připojené k jeho motoru. Takovéto zařízení umí potřebné informace shromažďovat a zaznamenávat automaticky – zejména dobu strávenou při jízdě a dobu stání. Pomocí GPS souřadnic a dalších informací může také spárovat zaznamenaná data s pohybem vozidla, s jeho aktuální polohou, rychlostí a ujetou vzdáleností. Jestliže vozidla tyto informace zaznamenávají a ukládají automaticky, získá jejich majitel (dopravní společnost) nejen přesnější předepsané záznamy, ale také přesnější informace pro správu vozového parku.

Za chvilku si tedy povíme, jaké výhody přináší elektronická kniha jízd pro řidiče i pro dispečery. Podíváme se také na několik dalších nástrojů, jejichž implementace může dopravní společnosti pomoci ve zlepšení správy vozového parku. Na začátek si ale musíme vysvětlit, jak se vlastně s elektronickou knihou jízd vůbec pracuje.

Výkonný software s příjemným uživatelským rozhraním

Elektronická kniha jízd (anglicky „electronic log book“ či přesněji pro celé zařízení „electronic logging device“, ELD) se na první pohled může zdát jako dosti složitý nástroj. Opak je ale pravdou a my si celý postup vysvětlíme na několika jednoduchých krocích.

Za prvé si jako majitel dopravní společnosti musíte zvolit vhodný softwarový produkt pro elektronickou knihu jízd a zřídit si v něm účet. Po dokončení tohoto kroku si můžete stáhnout a nainstalovat potřebný software. Někdy vám dodavatel knihy jízd dodá i konkrétní zařízení, na kterém už je příslušný software nainstalován; pak stačí toto zařízení jenom namontovat do vozidla vašeho vozového parku.

Jakmile máte nainstalován potřebný software, musíte zadat informace o jízdě, tedy začátek a konec jízdy, datum a čas (u zařízení, která sbírají tato data dle GPS, není nutné zadávat ručně). Musíte samozřejmě také vybrat konkrétní vozidlo, se kterým jízdu realizujete. Potom už elektronická kniha jízd začne automaticky zaznamenávat hodiny jízdního výkonu podle zadaného počátečního a koncového času. Zároveň vypočte zbývající dobu výkonu řidiče, přičemž započítá i veškeré již uplynulé přestávky.

Po dokončení konkrétní jízdy musí řidič ještě záznam v elektronické knize jízd zkontrolovat, jestli je přesný, úplný a aktuální. Pokud je všechno v pořádku, může řidič odeslat zprávu do firmy na schválení. Ve firmě pak z informací přijatých v softwaru vygenerují různé sestavy a výkazy, například denní přehled nebo podrobný výpis aktivit. Tyto výkazy je pak možné využít k různým administrativním úkonům, jako je účtování, výplata mezd nebo kontrola dodržování povinných přestávek.

Tím bychom měli základní používání elektronické knihy jízd za sebou a můžeme se podívat, jaké výhody přináší řidičům i dispečerům.

Elektronická kniha jízd jako nepostradatelný pomocník řidiče na cestách 

Přesnější splnění povinností

Elektronická kniha jízd pomáhá zajistit soulad s regulacemi EU ohledně povolené doby jízdy, povinných přestávek a dob odpočinku, protože zaznamenává pracovní dobu řidiče strávenou za volantem. Čas jeho aktivní práce se zde zaznamenává automaticky a elektronická kniha jízd tak snižuje riziko chybných nebo zfalšovaných záznamů, které jinak mohou znamenat i citelné vysoké pokuty.

Zvýšení bezpečnosti

Online kniha jízd pro řidiče kamionu může přispět také ke zvýšení bezpečnosti, protože řidič s ní nemůže řídit vozidlo unavený. Protože kniha jízd automaticky zaznamenává přesné hodiny strávené řízením, může řidiče a dispečera upozornit, že se blíží překročení povolené doby jízdy nebo překročení maximální doby jízdy mezi dvěma obdobími odpočinku.

Zvýšení efektivity 

Elektronická kniha jízd může zjednodušit a urychlit celý proces tvorby záznamů, což znamená úspory času a peněz – nejen pro řidiče, ale opět i pro dispečery. Jestliže přesné záznamy udržujeme v elektronické podobě, zbavíme se zbytečného a pracného papírování a nemusíme data zadávat ručně.

Také dispečerům přináší elektronická kniha jízd výhody 

Zlepšení správy vozového parku 

Nejlepší elektronická kniha jízd pro řidiče kamionu je taková, která nabízí pokročilé telematické řešení, například právě kniha jízd od Eurowag. Tento výkonný software pro správu vozového parku (flotily) přináší viditelnost vozidel v reálném čase, tedy aktuální polohu a stav každého jednotlivého vozidla. Dopravní společnost tak může lépe optimalizovat trasy vozidel a získává také efektivnější správu prostředků. Data pořízená v elektronické knize jízd je možné použít například také ke sledování údržby, nebo dokonce i k vytipování oblastí pro nápravu chování řidičů.

Úspory nákladů

Díky snížení „papírové“ administrativní zátěže a lepšímu dodržování evropských regulací pro silniční nákladní dopravu může elektronická kniha jízd pomoci silničnímu dopravci uspořit peníze v podobě administrativních nákladů i nepříjemných pokut. Navíc zvýšení efektivity a zlepšení správy vozového parku, kterou elektronické knihy jízd obvykle přinášejí, může znamenat snížení spotřeby paliva a zvýšení produktivity práce – a to obojí znamená celkové snížení nákladů firmy.

Eurowag nabízí dopravním společnostem ještě více 

Eurowag nabízí řešení mnoha problémů, s nimiž se malé i velké dopravní firmy potýkají. Jedním z těchto řešení je palubní jednotka Eurowag EETS OBU (EVA).

Tato jednotka je určena pro vozový park jakékoli velikosti a přináší výkonný software pro správu vozového parku se všemi výše popsanými výhodami. Navíc má palubní jednotka EVA certifikaci pro evropský mýtný systém EETS, takže umožňuje jednodušší platby mýta na evropských silnicích. Dále nabízí ochranu proti zneužití – a to vše v jediném zařízení. Jednotka EVA vám sníží pracnost při zpracování faktur za mýto a veškeré platby soustředí do jediného samoobslužného zákaznického portálu. Využívá také pokročilou proprietární technologii společnosti Eurowag pro zablokování podvodných transakcí ještě dříve, než k nim dojde, a upozorní vás, když něco není v pořádku. 

Spojte se s námi ještě dnes a uvidíte, proč se stále více silničních nákladních dopravců po celé Evropě spoléhá při své správě vozového parku právě na řešení Eurowag.