GTM debug

Clock
Čas na čtení: 3 min
Calendar
6.1.2022

Hlavní tunely a přejezdy v EU. Za co kde zaplatíte?

Na území Evropské unie se nachází jedna z nejhustších dálničních sítí na světě. Zejména v západní Evropě, kde jsou již hlavní dálniční tahy vybudovány, vznikají nové ambiciózní projekty, které pomáhají překonat náročné překážky a stávající trasy významně zkrátit. Za využívání těchto staveb si ale motoristé musí připlatit.

Hlavní tunely a přejezdy v EU. Za co kde zaplatíte?

Jak funguje mýtné v členských státech EU?  

Zpoplatnění dálničních a silničních tahů se v jednotlivých státech napříč Evropskou unií liší. Jednotlivé státy si sami určují sazby mýtného, způsob výběru i další podrobnosti.

Systém je velmi často rozdělen dle typu dopravy. To je případ i České republiky, kde řidiči osobních automobilů ještě donedávna používali klasické dálniční známky, zatímco nákladní a autobusová doprava je již od roku 2007 zpoplatněna pomocí moderního systému mýtných bran, se kterými komunikuje mýtná krabička umístěná ve voze.

V mnoha státech existují ale specifické úseky, kde se mýtné platí za každý průjezd. Jde zpravidla o místa, kde bylo pro zprovoznění dálničního tahu zapotřebí vysoké vstupní investice a projekt má rovněž značné provozní náklady. Nejčastěji jde o významné tunely a mosty. Nepřekvapí proto, že velká část těchto staveb se na území EU nachází v oblasti Alp, další pak v severních částech Evropy, kde je nutné překonávat rozsáhlé vodní plochy.

Samostatně zpoplatněné mosty, tunely a hraniční přejezdy v EU  

Dopravních staveb se zvláštním poplatkem na území EU přibývá, nacházejí se na území většiny států EU. Mezi ikonické projekty tohoto typu patří tunel Mont Blanc, který vede mezi Itálií a Francií pod nejvyšší horou Evropy. Montblanský tunel, dlouhý necelých 12 km, patří mezi nejstarší a nejambicióznější dopravní projekty v Evropě, mýtné se platí za každý jeho průjezd, cena se liší dle typu vozu.

O něco jižněji se nachází další významná stavba mezi Itálií a Francií, tunel Fréjus. Jeho délka přesahuje 12 km a je rovněž zpoplatněn dle typu vozu za průjezd tunelem.

Mezi další významné stavby patří most mezi městy Malmö a Kodaní, dálniční tunel Karavanky, či německé tunely Warnow a Herren, které vedou v deltách řek na severu země.

Zapomenout nesmíme ani na alpské tunely v Rakousku, se kterými má mnoho českých řidičů zkušenost z letních cest k moři. Podobných významných dálničních projektů jsou dnes již napříč EU desítky a nové stále vznikají.

Jak platit za mýtné na mostech a v tunelech?  

V případě osobní automobilové dopravy se mýtné za průjezd tunely a mosty zpravidla platí na místě přímo v mýtné bráně. Pro časté transfery je pak většinou možné si za výhodnější cenu předplatit více průjezdů.

V případě hromadné a nákladní dopravy pak existují řešení, která celý proces významně zjednodušují. V autě umístěná palubní jednotka mýtné automaticky započítává při průjezdu mýtnou branou. Řidič se tak nemusí zdržovat, doprava je plynulejší a efektivnější.

Díky profesionálním řešením, které Eurowag nabízí navíc můžete platit mýtné jednomu dodavateli, který vyřeší veškerou administrativu a další souvislosti za vás napříč různými státy EU. V systému firmy Eurowag jsou zapojeny i mnohé významné stavby zmíněné v tomto článku.