GTM debug

Clock
Čas na čtení: 5 min
Calendar
29.6.2023

Jak předejít syndromu prázdných kamionů

Efektivní využívání a řízení zdrojů je pro jakoukoli dopravní společnost mimořádně důležité, jak jsme už ostatně psali v mnoha předchozích článcích. A převážení prázdných kamionů po doručení zboží znamená plýtvání časem, palivem i pracovní silou řidičů – a v konečném důsledku může vést i k závažnému narušení měsíční finanční bilance firmy.

Jak předejít syndromu prázdných kamionů

Chytrá firma samozřejmě ví, že jedním z klíčů ke zvýšení ziskovosti, růstu i úspěchu je potlačování nadbytečných nákladů. Takováto firma se vždycky dívá, jak snižovat mrhání prostředky a jak zvyšovat celkovou efektivitu podnikání. V článku si proto povíme, jaké jsou příčiny syndromu prázdných kamionů a jaká se pro něj právě s ohledem na tyto cíle nabízejí řešení.

Co je to syndrom prázdných kamionů?

Syndrom prázdných kamionů je výraz, kterým někteří popisují poměrně častou situaci v dopravě, kdy se nákladní vozy pohybují po určité trase bez nákladu, tedy po prázdnu. Něco takového není vůbec vzácné – někdy může kamion složit náklad v cíli, ale pro jízdu zpět nemá žádnou zátěž, jindy třeba po prázdnu přejíždí na místo další nakládky. 

K syndromu prázdných kamionů přispívá několik faktorů – a pro firmu je důležité se této nepříjemné skutečnosti zbavit hned z několika důvodů. Nejprve se tedy podíváme, z jakých příčin se syndrom prázdných kamionů vůbec objevuje.

Nejčastější příčiny syndromu prázdných kamionů

Jak jsme se už zmínili, syndrom prázdných kamionů může vznikat z mnoha různých příčin. Podívejme se na ty nejčastější.

Nabídka a poptávka 

První příčinou, která může vést k nutnosti vracení kamionů po prázdnu nebo k dlouhým přejezdům bez nákladu na místo další nakládky, je nerovnováha mezi poptávkou po nákladní dopravě, která je v určité oblasti vysoká a v jiné oblasti nízká. Příčinou může být rovněž jednosměrné vytížení např. při těžbě surovin, nebo naopak při vysoké spotřebě materiálu na daném místě (představte si třeba stavbu přehrady – po složení materiálu zkrátka auta nemají co vézt zpátky).

Neefektivní plánování tras 

Také neefektivní plánování tras či chybějící optimalizace může vést k prázdným zpětným běhům kamionů či tahačů, a tedy i k plýtvání prostředky vozového parku. Při nesprávném nebo nedostatečném plánování se vozy rovněž vracejí domů častěji bez nákladu.

Nedostatečná koordinace a komunikace 

Jedním z přímých důsledků neefektivní komunikace mezi jednotlivými články dodavatelského řetězce bývají právě nevyužité příležitosti k přepravě, a tedy i prázdné jízdy kamionů. Bez správné koordinace se řidiči na zpáteční cestě zbytečně často ocitají bez placeného nákladu. 

Sezónní výkyvy a situace na trhu

Různé obory hospodářství jsou zatíženy také proměnlivými výkyvy poptávky v různých obdobích roku – ať už je to třeba zemědělství (se špičkou v období sklizně), anebo maloobchod (se špičkou v předvánočním období). V době snížené poptávky se nám jako dopravní firmě nemusí dařit nalézat vytížení pro zpětné běhy a na silnicích nám tak opět „řádí“ syndrom prázdných kamionů.

Proč je potřeba proti syndromu prázdných kamionů bojovat 

Prázdný kamion bez zátěže znamená ztracenou příležitost, ztracené palivo a ztracené finanční prostředky. A v důsledku těchto ztrát trpí jak firemní tržby, tak i spokojenost řidičů a služba zákazníkům. Při správném řízení dodavatelského řetězce a dopravy a logistiky můžeme tuto „chorobu“ potlačit a maximalizovat tak efektivitu dopravy a zvýšit její ziskovost. Naopak pokud boj proti syndromu prázdných kamionů zanedbáme, může tato skutečnost naši dopravní firmu nejen silně zatěžovat a oslabovat, ale firma na ni nakonec může doslova i “dojet”.

Při vhodné optimalizaci využití stávajícího vozového parku i dalších zdrojů může tedy firma generovat dodatečné příjmy i bez nutnosti dodatečných investic. A tím může firma dosahovat vyšší konkurenceschopnosti a rychlejšího růstu.

Výhody efektivního plánování a řádného využití zdrojů jdou ale mnohem dále, než je jen finanční bilance podnikání firmy. Potlačení syndromu prázdných kamionů má také příznivé dopady na životní prostředí, protože spálené palivo – a tím hůře zbytečně spálené palivo – znamená škodlivé emise oxidu uhličitého. Navíc snížením objemu prázdných kamionů, které se pohybují po cestách, přispějeme ke snížení dopravních zácp, což znamená kromě rychlejší jízdy a pohodlnější práce pro řidiče opět přínosy pro životní prostředí, protože právě v dopravních zácpách vzniká emisí největší množství.

Vysvětlili jsme si tedy příčiny syndromu prázdných kamionů a řekli jsme si, proč je tak důležité proti této „chorobě“ bojovat, a představíme si možnosti, které může využít i vaše dopravní společnost.

Tipy pro předcházení syndromu prázdných kamionů

Mnohé z výše popsaných příčin syndromu prázdných kamionů jsou přímým důsledkem nevhodného nebo nedostatečného plánování, koordinace a komunikace. Výkyvy či fluktuace v poptávce po dopravě a celkové podmínky na trhu můžeme ovlivnit jen stěží, ale ve vlastním provozu může chytrá firma implementovat určité strategie, pomocí kterých výrazně sníží množství prázdných kamionů na cestách.

První takovou strategií je zcela jednoznačně výkonný software pro řízení vozového parku. Společnost Eurowag vám nabízí online platformu, s níž můžete pohodlně a snadno řídit veškerá vozidla vozového parku. Tato platforma přináší klientům informace o aktuální poloze vozidel, sledování spotřeby paliva, plánování tras i podrobné výpisy cest. A tyto nástroje pomáhají klientům v optimalizaci provozních procesů i v minimalizaci prázdných jízd.

Dalším nástrojem společnosti Eurowag, který klientům pomáhá potlačovat syndrom prázdných kamionů a s ním spojené zdroje plýtvání a neefektivity, je vylepšené plánování a optimalizace tras. Eurowag nabízí nástroje, jež do těchto výpočtů při plánování zahrnují zátěž vozidla, dopravní omezení i další parametry, které mohou způsobovat výše uvedené problémy. Všechny tyto nástroje společně pak řidičům vozidel i operátorům pomáhají minimalizovat objem prázdných jízd a tak zvyšovat efektivitu využití dostupných zdrojů.

Spojte se s námi ještě dnes a ihned zjistíte, jak vám Eurowag pomůže i na těch nejdelších cestách udržet ve směru k úspěchu.