GTM debug

Clock
Čas na čtení: 6 min
Calendar
12.7.2023

Jak přepravovat tepelně citlivé zboží: Zajistěte bezpečnost vašeho nákladu pomocí sledování chladícího řetězce!

Setkali jste se s požadavky na přepravu zboží, které vyžaduje zvláštní zacházení? Přeprava citlivých nákladů, jako jsou léčiva, chemikálie nebo mražené potraviny, může být skutečnou výzvou. Zbavte se starostí díky našemu spolehlivému řešení! Podívejme se blíže na to, pro koho je monitorování chladicího řetězce určeno a jak může pomoci minimalizovat rizika při přepravě zboží citlivého na teplotu.

Jak přepravovat tepelně citlivé zboží: Zajistěte bezpečnost vašeho nákladu pomocí sledování chladícího řetězce!

Pro které dopravce je Cold Chain (Chladící řetězec) určen?

Obecně existují dva typy přepravovaného zboží. Ty, které nevyžadují zvláštní pozornost, snadno se skladují a není třeba je během přepravy neustále kontrolovat. Pak je tu druhý typ - náklad, který vyžaduje opatrnou manipulaci. Toto zboží může být pro mnoho dopravců nežádoucí kvůli zvýšenému riziku spojenému s jeho přepravou. 

Takovým nákladem může být tepelně citlivé zboží, jako např.:

 • Čerstvé a mražené potraviny: zmrzlina a jiné mražené potraviny, maso a ryby, ovoce a zelenina, mléčné výrobky.
 • Farmaceutické výrobky: léky a vakcíny 
 • Kosmetické výrobky: krémy a pleťové masky

Tyto druhy zboží vyžadují při přepravě zvláštní pozornost, která spočívá v teplotní stabilitě. Zachování bezpečnosti a kvality těchto předmětů je natolik zásadní, že jejich nesprávná přeprava může ohrozit lidský život.

Někteří dopravci se specializují především na přepravu tepelně citlivého zboží, zatímco pro jiné jsou tyto zakázky pouze doplňkem k ostatním přepravám. Pokud jste se v těchto řadách ocitli nebo se tímto směrem v budoucnu chystáte vydat, máme pro vás dobrou zprávu. Společnost Eurowag zajistí, že vaše přepravované zboží bude vždy v maximálním možném bezpečí, a to díky našemu řešení monitorování chladicího řetězce.

Jaké jsou výhody používání chladicího řetězce?

Jednoduše řečeno - chladicí řetězec je navržen tak, aby udržoval nízké teploty v nákladovém prostoru a byl zcela v souladu s předpisy. Tato konstrukce je nezbytná k zajištění toho, aby se termosenzitivní výrobky během přepravy nezničily. Uveďme si některé konkrétní výhody, které Cold Chain svým uživatelům přináší:

 • Zajištění kvality výrobků: některé výrobky citlivé na teplotu (např. léky, potraviny a nápoje) vyžadují specifické teplotní rozsahy pro zachování jejich kvality a bezpečnosti. Monitorování teploty v chladicím řetězci zajišťuje, že se teplota udržuje v požadovaném rozmezí po celou dobu přepravy, a tím se zachovává kvalita výrobku.
 • Dodržování zákonných požadavků: odvětví, jako je zdravotnictví a potravinářství, podléhají zákonným požadavkům na kontrolu teploty během přepravy. Cold Chain pomáhá zajistit soulad s těmito požadavky a vyhnout se tak nákladným pokutám za jejich nedodržení.
 • Snížení množství odpadu: produkty se mohou zkazit, pokud nejsou skladovány při správné teplotě. To vede k plýtvání a finančním ztrátám společnosti. Cold Chain (Chladicí řetězec) pomáhá omezit toto plýtvání tím, že zajišťuje přepravu zboží za správných podmínek. 
 • Zlepšení efektivity: Monitorování chladicího řetězce zvyšuje efektivitu přepravních operací tím, že poskytuje informace o teplotě, poloze a stavu přepravovaných produktů v reálném čase. Tyto informace mohou pomoci optimalizovat trasování, zkrátit dobu přepravy a zlepšit přesnost dodání.
 • Větší spokojenost zákazníků: vaši zákazníci očekávají, že jejich produkty budou dodány v dobrém stavu a včas. Řetězec Cold Chain vám pomůže doručovat produkty v optimálním stavu, což samozřejmě vede ke zvýšení spokojenosti a loajality zákazníků.
 • Zmírnění rizik: Chladicí řetězec pomáhá snižovat rizika spojená s tepelně citlivými výrobky během přepravy. Sledování teploty v reálném čase umožňuje včas identifikovat a řešit případné problémy.
 • Zvýšená transparentnost: Cold Chain zajišťuje větší transparentnost a odpovědnost v celém procesu přepravy. Dispečer i zákazník mají v reálném čase přístup k informacím o poloze a stavu přepravovaných produktů, což může pomoci vybudovat větší důvěru mezi vaší společností a vašimi zákazníky.

Jaké jsou hlavní výhody řešení Eurowag Cold Chain?

Předpokládejme, že jste si vědomi různých výhod chladícího řetězce a dospěli jste k závěru, že by mohl pomoci i vašemu podnikání. Proč ale zvolit řešení od společnosti Eurowag?

Funkci chladicího řetězce přinášíme našim zákazníkům jako volitelný doplněk ke sledování jejich vozidel prostřednictvím Telematických systémů od Eurowagu. Mezi funkce, na které jsme nejvíce hrdí, patří nový a vylepšený plánovač tras. Spolu s monitorováním chladícího řetězce nabízíme našim uživatelům speciální výhody, které získáte, pokud začnete používat náš Fleet Management. Mezi hlavní funkce patří:

 • Snadno vytvářejte šablony a využijte funkce chladícího řetězce, které lze propojit s plánovanou trasou a znovu použít pro budoucí trasy.
 • Naplánujte si trasu, identifikujte a přidejte profily chladícího řetězce ke každému úseku a uložte si je jako šablonu. Není třeba pokaždé konfigurovat definované upozornění pro chladící rětězec.
 • Upozornění na chladicí řetězec lze přidat k jednotlivým úsekům trasy. Pokud například první úsek trasy zahrnuje sledování chladicího řetězce a poté je toto zboží vyloženo a kamion pokračuje se zbožím, které není součástí chladicího řetězce, pak se výstrahy po vyložení deaktivují a zabrání se falešným výstrahám.
 • Zkontrolujte průběh teploty na jednoduchém grafu.  Pomocí časové osy můžete sledovat změny teploty čidel i případné nežádoucí odchylky od definovaných prahových hodnot.
 • Sledujte aktuální teplotu nákladu na živé mapě. Zobrazte aktuální teplotu nákladu pro každé vozidlo v chladicím řetězci a snadno zkontrolujte, zda došlo k vyvolání upozornění nebo ne.
 • Stáhněte si protokoly o teplotě. Export je možný do PDF i Excelu, takže s hodnotami teplot můžete snadno pracovat nebo je sdílet s třetími stranami.
 • Všechny informace o výstrahách najdete na jednom místě. Historie výstrah poskytuje podrobné informace o vytvořených výstrahách - kde se vyskytly, jak dlouho trvaly a jaký je jejich aktuální stav.
 • Tabulku teplot snadno najdete v aktivitách jízdy. Při kontrole aktivity (Journeys Activity) pro přepravu v chladicím řetězci zapněte graf chladicího řetězce, abyste mohli zobrazit zaznamenanou teplotu pro každé místo trasy.

Jak si mohu ve svém vozidle zajistit monitorování chladicího řetězce?

Máte zájem o službu Cold Chain a myslíte si, že by mohla být pro vaši firmu přínosná? Monitorování chladicího řetězce je možné pomocí jednoduché instalace teploměru ve vozidle, a to buď pomocí připojení Bluetooth s jednotkou EVA nebo Vetronics, nebo přímo s chladicími systémy, jako je Thermoking nebo Carrier.

Pokud chcete přepravovat termosenzitivní zboží v maximální bezpečnosti, objednejte si Telematické řešení od Eurowagu a za službu Cold Chain zaplaťte pouze 1,99 EUR za vozidlo a měsíc.

Získejte Fleet management od Eurowagu