GTM debug

Clock
Čas na čtení: 5 min
Calendar
23.5.2023

Jak si udržet řidiče a jak udržet vozový park v pohybu

Retence zaměstnanců, tedy schopnost si je udržet v zaměstnání, a jejich vhodná motivace jsou klíčovým faktorem úspěchu jakékoli firmy. Ani silniční nákladní doprava zde není žádnou výjimkou. Retence řidičů je skutečně jedním z největších úskalí dopravních firem. Je velmi obtížné na pracovním trhu najít a získat zkušené a spolehlivé řidiče kamionů. Pokud budou tito řidiči u nás spokojení a zůstanou v zaměstnání, znamená to pro nás jako pro dopravní firmu jistotu, že je vozový park v rukou kvalitních zaměstnanců, kteří vědí, co dělají a kam směřují. Opakem retence je fluktuace, kdy u nás zaměstnanci příliš dlouho nevydrží a brzy odcházejí k jinému zaměstnavateli – a to je samozřejmě nežádoucí stav.

Jak si udržet řidiče a jak udržet vozový park v pohybu

Jak tedy může firma zlepšit retenci zaměstnanců, tedy udržet si je v práci, a proč je tento problém tak důležitý pro úspěch v podnikání? V našem článku si řekneme, proč spokojenost zaměstnanců znamená pro firmu ušetřený čas i peníze, co dokáže zaměstnance udržet a jak se o spokojenost a loajalitu zaměstnanců můžete cíleně postarat.

Co je to retence řidičů a proč je tak důležitá?

Co je to retence zaměstnanců? Velmi zjednodušeně je to schopnost firmy si udržet zaměstnance, kteří tak nemají motivaci k odchodu a k hledání jiné práce. To nemusí být vždycky jednoduché, protože na věrnost zaměstnance a na jeho rozhodnutí zůstat v zaměstnání u současné firmy má vliv vždy mnoho různých faktorů. Jak ale uvidíte, retence neboli udržení zaměstnanců může mít zásadní dopady na celkový úspěch firmy a jejího podnikání.

Prvním důvodem, proč je udržení (retence) zaměstnanců tak důležité, jsou náklady. Nábor, přijímání a školení nových řidičů je vždy nákladné. Zejména při vysoké fluktuaci zaměstnanců nám tak nabíhají vysoké náklady spojené s inzercí volných míst, s komunikací s kandidáty, s jejich prověřováním a pohovory a dále náklady na nezbytné školení. Dokáže-li firma udržet stávající zaměstnance, může všechny tyto náklady ušetřit a příslušné zdroje použít na něco jiného.

Řidiči, kteří pro stejnou firmu pracují dlouhou dobu, jsou zpravidla efektivnější a produktivnější. Znají firemní politiku, procedury a veškeré vybavení, takže neztrácejí čas zjišťováním, co a jak, a mohou se rychle pustit do práce. Zkušení řidiči jezdí také bezpečněji a bourají méně. To nám šetří – když nic jiného – peníze na právníky, na pojištění a na opravy bouraných vozidel.

Třetím důvodem, proč je pro firmu udržení (retence) řidičů důležitá, je její pověst. Když si firma nedokáže zaměstnance udržet, vypovídá to o její neprofesionalitě a nestabilitě. Když naopak dokáže udržet zkušené a profesionální řidiče jako jeden tým, přitáhne tím snáze nejen další řidiče jako zaměstnance, ale také další klienty. Zákazníci ostatně vždy rádi vidí, že se o jejich zboží stará řidič, který tuto práci prostě umí.

Udržet si zaměstnance je tedy skutečně důležité pro jakoukoli firmu, která chce uspět na trhu. Podívejme se tedy na opačnou stranu barikády a řekněme si, z jakých důvodů řidiči zaměstnání nejčastěji opouštějí.

Nejčastější důvody řidičů pro změnu zaměstnání 

Řidič může položit na stůl výpověď a odejít ze současného zaměstnání z mnoha různých důvodů. Mohou to samozřejmě být osobní či rodinné důvody, ty ale jako zaměstnavatel ovlivnit nemůžeme. Jinak se jako nejčastější důvod nespokojenosti uvádí nedostatečné platové ohodnocení, kdy se řidič zkrátka cítí nedoceněn za dobu strávenou v práci a mimo domov a také za energii, kterou svému zaměstnavateli věnuje. Významnou roli hraje také jistota zaměstnání, kdy třeba řidič svému zaměstnavateli nevěří a má obavy, že se firma řítí do finančních problémů nebo jí utíkají zákazníci.

Řidiči tráví množství času na cestách, a to je fyzicky i duševně náročné, až vyčerpávající. Jsou nuceni trávit tento dlouhý čas také v odloučení od rodiny a od svých blízkých. Špatné pracovní podmínky, jako je nepohodlné ubytování, nedostatečné sociální zázemí a nebezpečné prostředí, mají rovněž negativní vliv na celkovou spokojenost a náladu řidiče.

Dalším faktorem, který má vliv na udržení řidičů, jsou příležitosti kariérního postupu. Mnoho řidičů má pocit, že jim tyto možnosti chybí nebo jsou omezené. Pokud nemají zájem postoupit do řídicí nebo jiné vyšší pozice v oboru dopravy a logistiky, může jim připadat, že zkrátka nemají možnost pracovat na své lepší budoucnosti. Výsledkem je potom nežádoucí fluktuace.

Z výše uvedeného tedy vyplývá, proč je tak důležité si zaměstnance udržet a z jakých důvodů se řidiči nejčastěji rozhodnou svého dosavadního zaměstnavatele opustit. Podívejme se nyní na několik strategií, pomocí kterých dosáhneme u zaměstnanců dlouhodobé spokojenosti a produktivity.

Tipy na zlepšení retence řidičů

Obor silniční dopravy a logistiky zažívá v současné době zvýšenou poptávku po svých službách. Vzhledem k problémům v globálních výrobních řetězcích a stále vyšší maloobchodní poptávce je pro námořní, dopravní a logistické společnosti stále obtížnější této poptávce vyhovět. Stejně tak i zkušených a spolehlivých řidičů je na trhu práce nedostatek a jejich udržení je tudíž důležitější než kdykoli dříve.

Bavili jsme se už o tom, jaké přínosy má udržení zaměstnanců pro firmu, a řekli jsme si, z jakých důvodů řidiči nejčastěji opouštějí své zaměstnavatele. Pomocí jakých opatření a jaké politiky můžeme ale dosáhnout opaku, tedy vyššího udržení zaměstnanců? Podívejme se na několik strategií pro udržení (retenci) řidičů v nákladní dopravě, které mohou pomoci vám i vašemu nejcennějšímu „majetku“ za volantem kamionu.

1.    Odměňování. S udržením špičkových zaměstnanců nám vždycky pomůže adekvátní, konkurenceschopné a atraktivní odměňování.

2.    Jasná firemní komunikace. Poskytování a zároveň i vyžadování zpětné vazby a okamžité řešení problémů, to všechno pomáhá zaměstnanci v pocitu, že si ho firma váží a že jí má být věrný.

3.    Adekvátní doba odpočinku. Přetěžování, vyčerpání, nebo dokonce vyhoření patří k nejběžnějším důvodům, proč zaměstnanci a řidiči opouštějí své zaměstnavatele. Tomu je třeba předcházet a poskytnout zaměstnancům dostatek odpočinku a dovolené.

4.    Bezpečné pracovní podmínky. Řádně udržované bezpečnostní vybavení a komfortní ubytování vedou u řidičů ke zlepšení pracovních podmínek i celkové kvality života.

5.    Profesní rozvoj. Když řidičům nabízíme vhodné školicí programy a možnosti kariérního postupu, budou se cítit lépe docenění a pevněji svázaní s firmou.

6.    Uznání a respekt. Také uznáním výkonu zaměstnanců a odměněním těch nejlepších můžeme výrazně zlepšit pracovní morálku zaměstnanců a posílit odhodlání k podávání pracovních výkonů.

7.    Motivace a zapojení zaměstnanců. Řidiči, kteří se cítí svázaní s posláním firmy a jejími cíli, pociťují zpravidla silnější loajalitu.

To bylo jen několik příkladů možností, jak pomocí firemní kultury a zaměřením na spokojenost řidičů jako zaměstnanců můžeme zlepšit jejich retenci neboli udržení. Některé z těchto tipů vyžadují jistě nemálo času, peněz i úsilí, ale mít ve firmě zkušený tým spolehlivých a loajálních řidičů je tou největší devízou, která se nám dlouhodobě vždy vyplatí.

Také Eurowag pomáhá udržovat spokojenost řidičů na cestách 

Také Eurowag má své nástroje, pomocí kterých si dokážete lépe udržet to nejcennější – tedy své řidiče. Naše palivové karty umožňují provádění bezhotovostních transakcí, které jsou jednak bezpečnější než cestování s hotovostí, jednak nevyžadují shromažďování takového množství dokladů. Zde nabízíme také možnost uzamčení karet a geolokaci ztracených nebo odcizených karet. Naše partnerská síť nabízí přístup k více než 15 000 čerpacích stanic, které jsou rozmístěné po celé Evropě a které tak máte vždy po ruce. Plánování tras v aplikaci Eurowag a v klientském portálu přináší efektivnější dopravu a zejména méně času stráveného na cestách či v zácpách. Je to jen několik z mnoha věcí, pomocí kterých vám Eurowag pomáhá udržet vozový park v pohybu – a na tváři řidiče za volantem pomáhá vykouzlit třeba i úsměv.

Spojte se s námi ještě dnes a dozvíte se, jak Eurowag pomáhá těm nejlepším dopravním společnostem v udržení těch nejlepších zaměstnanců!