GTM debug

Clock
Čas na čtení: 8 min
Calendar
22.3.2024

Jaké budou sazby za přepravu na kilometr v roce 2024?

Posledních několik let bylo pro odvětví dopravy, přepravy a logistiky (TSL) v Evropě náročným obdobím. Pandemie covidu-19 zpomalila celosvětovou přepravu téměř na nulu a dopravci se museli vypořádat s novými předpisy z balíčku mobility a také s výrazným nárůstem nákladů. To se netýká pouze výdajů na pohonné hmoty, ale sahá i do vyšších platů řidičů, zvýšených nákladů na mýtné, pojištění a údržbu. Situace na trhu přímo ovlivňuje sazby za přepravu. Nový rok teprve začal, ale podle analytiků se očekává, že současné trendy v evropské silniční dopravě přetrvají i v dalším čtvrtletí.

Jaké budou sazby za přepravu na kilometr v roce 2024?

Jaké jsou současné průměrné sazby za přepravu? Jaké sazby lze očekávat v budoucnu? Je reálný další nárůst cen? Čtěte dále a dozvíte se to!

Jak stanovit sazbu za kilometr ve vnitrostátní silniční dopravě?

Stanovení sazby za každý ujetý kilometr je náročný úkol, zejména v době dynamicky se měnící ekonomické situace na celém kontinentu. Jak stanovit sazby za ujetý kilometr v dopravě v roce 2024?

V první řadě je třeba pečlivě analyzovat náklady, které vám vznikají při realizaci zakázek ve vaší zemi. To zahrnuje mimo jiné náklady na pohonné hmoty – cenu za litr ve vztahu k průměrné spotřebě vašich vozidel. K zajištění se proti kolísání cen můžete zvážit palivový příplatek (více o tom dále v článku). Měli byste také zohlednit náklady na pojištění (povinné ručení, havarijní pojištění, pojištění odpovědnosti dopravce) na jedno vozidlo a také roční provozní náklady, například na servis a prohlídky vozového parku společnosti, výměny pneumatik, spotřeba materiálu, daně, telefonní hovory, náklady na parkování a dokonce i poplatky spojené s účetními a právními službami pro společnost.

Hodně záleží také na celkových nákladech na pracovní sílu, které vám vzniknou. Porovnejte tyto náklady s počtem kilometrů, které vaši řidiči ročně ujedou při poskytování přepravních služeb. Sazby musí zohledňovat i další zřejmý a zásadní faktor – zisk, tedy vaši marži. Příliš nízká sazba výrazně snižuje rentabilitu zakázek a generovaných příjmů, zatímco příliš vysoká sazba omezuje konkurenceschopnost firmy.

Další faktory ovlivňující sazby za přepravu

Za zmínku stojí často používané doložky, které také ovlivňují, jak se nakonec sazby za silniční přepravu utvářejí. Cílem těchto úprav je přizpůsobit sazby nestabilním a obtížně předvídatelným faktorům. Mezi nejdůležitější doložky patří např.:

  1. BAF (Bunker Adjustment Factor, úprava ceny paliva): Již zmíněný palivový příplatek umožňuje automaticky upravovat sazby za přepravu, neboť tento ukazatel se zvyšuje nebo snižuje v závislosti na tržních cenách pohonných hmot. Společnosti obvykle aktualizují údaje měsíčně nebo týdně. Neexistují žádné přísné pokyny, které by upravovaly metodiku těchto výpočtů, takže společnosti mají právo provádět změny ve způsobu úpravy přepravních sazeb. Náklady na pohonné hmoty představují pro dopravní společnosti vysoké procento celkových nákladů a proto je ustanovení o BAF klíčové.
  1. CAF (Currency Adjustment Factor, měnová sleva): Nejen náklady na pohonné hmoty procházejí značnými výkyvy, ale totéž se děje i na měnovém trhu, jak bylo jasně vidět v posledních několika letech. CAF je měnová úprava regulující sazby za přepravní služby, která se vypočítává podobně jako BAF – obvykle jednou měsíčně podle individuálních postupů pro každou společnost. Variabilní měnový příplatek se zavádí za účelem vyrovnání a úpravy rozdílů ve směnných kurzech a zmírnění rizika ztrát spojených s jejich kolísáním. Pro výpočet indexu CAF je třeba zvolit příslušný referenční bod (například průměrný roční nebo měsíční prodejní kurz dané měny podle údajů České národní banky) a poté jej porovnat s aktuálně platným kurzem. Tímto způsobem můžete upravit přepravní sazby pro určité období.
  1. Mýtné: Standardem je také zahrnutí silničních poplatků do sazeb za přepravní služby. Mýtné se vztahuje na určité úseky dálnic, státních a rychlostních silnic a některých mostů a tunelů a platí pro vozidla s celkovou přípustnou hmotností vyšší než 3,5 tuny (včetně vozidel vybavených malým přívěsem, pokud jejich celková hmotnost přesahuje tuto hodnotu, ale také autobusy).

Náklady na dopravu a typ trasy

Silniční poplatky nejsou jediným faktorem souvisejícím s trasou, který má znatelný vliv na sazby, které by měli přepravci svým klientům nabízet. Významný je i samotný typ trasy, který se nejlépe odráží v průměrné spotřebě pohonných hmot v daném regionu – cesta přes nížinné oblasti bude stát výrazně méně než horské trasy. Na to je třeba pamatovat při stanovování vlastních sazeb za přepravní služby.

Jaké jsou sazby za přepravu na kilometr v roce 2024?

Pandemie covidu-19 byla jedním z největších faktorů, které vedly k výrazným výkyvům v průměrných přepravních sazbách v Evropě. Rozsáhlé výluky měly za následek výrazně nižší poptávku po silniční dopravě, ale jednalo se pouze o přechodný stav. Zmírnění omezení v roce 2021 umožnilo hospodářské oživení a zvýšení spotřeby, což následně vedlo k větší poptávce po přepravních službách a znatelnému zvýšení sazeb. Politické turbulence v Evropě, především spory o takzvanou dohodu o Brexitu neboli o podmínkách odchodu Spojeného království z Evropské unie, měly také významný dopad na mezinárodní dopravu. Silný vliv na sazby za přepravu měly dále prudký nárůst cen pohonných hmot a nedostatek řidičů. Všechny tyto okolnosti vedly v roce 2021 k neočekávanému nárůstu sazeb evropské silniční dopravy. Analytici již tehdy předpovídali, že se očekává další zvyšování sazeb v důsledku pokračování těchto trendů a postupného zavádění nařízení balíčku mobility. Tyto předpovědi se ukázaly jako pravdivé. Silným faktorem ovlivňujícím odvětví TSL a průměrné sazby za přepravu v našem regionu se stala ruská agrese na Ukrajině.

V roce 2023 většina (78 %) nákupčích logistických služeb očekávala nárůst sazeb za silniční přepravu, přičemž 40 % z nich očekávalo dvouciferný nárůst. Ve skutečnosti však došlo ke zpomalení poptávky, což vedlo k tomu, že index spotových sazeb byl ve 3. čtvrtletí 2023 o 14,8 bodu nižší než v předchozím roce, zatímco smluvní sazby se ve stejném období mírně zvýšily o 0,4 bodu. 

V roce 2024 se předpokládá stabilizace sazeb v silniční nákladní dopravě s předpokládaným 11% nedostatkem řidičů a odolnými sazbami navzdory poklesu trhu. 

Bude průměrná sazba v nadcházejících měsících nadále růst? Existují náznaky, že by mohla, ale existují i určité brzdící faktory, jako je zpomalení ekonomiky a snížená poptávka v důsledku inflace. Otazníkem zůstává také možný sezónní návrat některých omezení souvisejících s pandemií, což by mohlo mít ochlazující vliv na přepravní sazby i ceny pohonných hmot.

Jak se chránit před rostoucími náklady na dopravu?

Není pochyb o tom, že růst přepravních sazeb je způsoben výše popsanými vnějšími faktory. Co může dopravce udělat pro omezení růstu cen a zvýšení atraktivity své nabídky? Dobrým řešením je přeprava zboží pro různé zákazníky, čímž se sníží počet prázdných jízd. Vyplatí se také investovat do moderních řešení. Plánování přepravy, plnění objednávek a řízení vozového parku jsou oblasti, kde systémy TMS (Transportation Management Systems) a telematika poskytují skutečnou podporu. Tyto nástroje pomáhají snižovat spotřebu paliva, zajišťují optimalizaci tras a zrychlují komunikaci a tok dat (včetně informací potřebných pro správné vyúčtování mezd řidičů na národní i mezinárodní úrovni) ve firmě.

Společnost Eurowag vám pomůže vytěžit maximum z vašich nákladů na dopravu

Potřebujete pomoc s hledáním řešení rostoucích nákladů na dopravu? Výkonné nástroje Eurowag pro správu vozového parku s telematickým softwarem vám dávají možnost kontrolovat náklady jako nikdy předtím. Sledujte vozidla v reálném čase a získejte přehled a informace o výkonnosti řidičů, spotřebě paliva, plánech údržby vozidel a další. Využijte data poskytovaná našimi balíčky pro správu vozového parku ke snížení režijních nákladů a zvýšení zisku. Náš plánovač tras vám také umožní optimalizovat trasy pro každé vozidlo v reálném čase s ohledem na aktuální dopravní podmínky a uzavírky silnic. Přidejte k tomu úspory, které můžete získat používáním naší aplikace Eurowag Pay nebo palivových karet pro autorizované nákupy pohonných hmot, a je snadné pochopit, proč se Eurowag rychle stává jedním z největších jmen v evropské nákladní dopravě a logistice. Kontaktujte nás ještě dnes a zjistěte, jak můžeme vaši společnost posunout dál na cestě k úspěchu.