GTM debug

Clock
Čas na čtení: 5 min
Calendar
10.4.2020

Klíčové funkce Webdispečinku pro manažery nákladního vozového parku

K pořízení telematického systému obvykle dochází za účelem optimalizace nákladů na provoz vozového parku a jeho řízení. Ideální je také kombinovat telematický systém s dalšími softwary ve firmě, kdy pomocí automatického provázání dochází k dalším úsporám v administrativě a k celkovému zrychlení procesů. Podívejme se nyní blíže na některé klíčové funkce dobrého telematického systému.

Klíčové funkce Webdispečinku pro manažery nákladního vozového parku

PRÁCE S PALIVEM

Jedním z největších nákladů dopravce je bezesporu palivo (PHM). Proto je dobré se zaměřit na práci s ním.

STYL JÍZDY ŘIDIČE PERFECTDRIVE A DRIVECHECK

Snížit spotřebu paliva pomáhá správné ovládání vozidla. Tento jízdní styl řidiče je možné sofistikovaně hodnotit pomocí aplikace PERFECTDRIVE nebo DRIVECHECK. Tyto aplikace používají k hodnocení data z FMS sběrnice vozidla. Sledují se desítky parametrů, ze kterých se hodnotí 10 klíčových:    

 • Doba jízdy bez spotřeby paliva – jízda bez spotřeby PHM je samozřejmě žádoucí
 • Volnoběh – vysoké hodnoty volnoběhu řidiči ubírají body
 • Spotřeba na tempomat – měla by být vždy nižší než celková (pokud není ve vozidle prediktivní tempomat, pak lze položku vyjmout z hodnocení)
 • Doba jízdy s tempomatem nebo konstantním akcelerátorem – očekává se že řidič nejezdí stylem brzda plyn, ale naopak konstantní rychlostí, proto by měl v této položce dosahovat vysokých hodnot
 • Doba užití provozní brzdy – opotřebení brzd je poměrně rychlé, proto by je řidič měl používat co nejméně
 • Počet sešlápnutí brzdového pedálu – hodnotí se jak často řidič brzdí vůči danému typu provozu
 • Užití retardérů/motorové brzdy k celkovému brzdění – aby řidič neopotřeboval provozní brzdu, měl by více používat retardéry nebo motorovou brzdu
 • Vzdálenost v tahu při rychlostech vyšších jak 85 km/h – motory jsou obvykle konstruovány na nejvyšší rychlost 85 km/h, proto nedává smysl se snažit docílit vyšší rychlosti. Spotřeba následně skokově roste, ale výkon motoru už zásadně nepřibývá, proto by měla být hodnota co nejnižší
 • Překročení efektivních otáček v tahu – při vysokých otáčkách motor již nemá vyšší výkon jen spotřebu paliva. Proto se sleduje překračování maximálních efektivních otáček motoru, ke kterému by v tahu mělo docházet minimálně
 • Předvídavost řidiče – sleduje se jak rychle řidič mění brzdový a akcelerační pedál, čas který uběhne mezi změnou pedálů vypovídá o tom, jak je řidič předvídavý.Z těchto hodnot pak vzniká celkové hodnocení řidiče, které je směrodatné k rozhodnutí, zda řidič ovládá vozidlo správným stylem nebo je naopak potřeba ho vyslat na školení ekonomické jízdy.Z těchto hodnot pak vzniká celkové hodnocení řidiče, které je směrodatné k rozhodnutí, zda řidič ovládá vozidlo správným stylem nebo je naopak potřeba ho vyslat na školení ekonomické jízdy.

TANKOVACÍ SMĚRNICE

Ušetřit za palivo lze také nákupem co nejlevnějších pohonných hmot. Jak ale nasměrovat řidiče na smluvené čerpací stanice? Toto lze realizovat pomocí Tankovací směrnice. Dispečer aktualizuje v systému seznam čerpacích stanic, kde je doporučené tankovat a odesláním on-line informuje všechny řidiče.

IMPORT PHM A KONTROLA TANKOVÁNÍ

Klienti s tankovacími kartami Eurowag mohou využít automatického importu záznamů o tankování. Jinak je možné do systému nahrát v podstatě jakékoliv záznamy o tankování ale i jiných nákladech na vozidla. Výsledkem je možnost porovnání těchto údajů s údaji ze sběrnice vozidla nebo externích palivových sond v nádržích vozidel. Díky tomu je možné mít přehled, zda veškeré zaplacené palivo skončilo v nádržích vozidel a jaká byla průměrná spotřeba vozidla.

ÚBYTKY PHM V NÁDRŽI

Pokud máte podezření, že došlo k neoprávněné manipulaci s palivem ve vozidle, je možné sledovat stav paliva v nádrži v čase, případně využít statistiku Podezřelé úbytky PHM, která se snaží dohledat náhlé úbytky PHM v nádrži.

ÚKOLY

K provozování vozového parku se váže poměrně hodně úkolů, které je potřeba řešit. Ať už jsou to servisy vozidel nebo návěsů, školení řidičů, STK, expirace lékárniček nebo hasících přístrojů a další. Proto je možné ve Webdispečinku naplánovat úkoly, které je nutné splnit k nějakému datu nebo při určitém nájezdu km či motohodin. Systém pak sám automaticky upozorní, že je již nutné provést naplánovaný úkol.

DIETY

Výpočet diet je složitý administrativní úkon. Díky znalosti pohybu vozidla v jednotlivých státech a místa práce řidiče, lze diety vypočítat zcela automaticky bez nutnosti součinnosti s řidičem.

ZBÝVAJÍCÍ VÝKON ŘIDIČE

Díky sledování stavů řidiče na digitálním tachografu dokáže Webdispečink spočítat zbývající výkon řidiče. Ten je zásadní pro volbu řidiče na přepravu a pro určení času příjezdu do cíle (ETA).

ODPRACOVANÉ HODINY ŘIDIČE

Pro výpočet mzdy je nutné znát počet odpracovaných hodin a dnů. Je třeba vyčíslit, které byly odpracovány v noci, které o víkendu, případně ve kterých státech. S tím vším umí pomoci statistika Odpracované hodiny, která přesně uvede počet hodin řízení, práce, odpočinku i pohotovosti.

VZDÁLENÁ ARCHIVACE TACHOGRAFU

Dodržet zákonnou povinnost archivace údajů z tachografu (každých 90 dnů) a karty řidiče (každých 28 dní) může být velmi složité. Zvlášť pokud se vozidla vrací do areálu firmy jen jednou za čas. Zde může Webdispečink pomoci automatickou archivací DDD a ESM souborů, která se provádí vzdáleně bez nutnosti zásahu řidiče či dispečera.

SPEDICE A DISPEČERSKÁ PLACHTA

Při plánování přeprav může docházet k problémům s informovaností ostatních dispečerů (pokud pracují například na směny) nebo samotných řidičů (například o přesném určení trasy). Proto systém Webdispečink umožňuje plánovat přepravy v agendě Spedice. Systém generuje přehlednou Dispečerskou plachtu, eviduje trajektorii trasy, kontroluje a zasílá alarmy při vyjetí z koridoru trasy, hlídá teplotu a další. Veškerá data jsou dostupná všem dispečerům a po odeslání trasy na WD Fleet 3D i řidičům.  

WD FLEET 3D

Řidiči nemají bezprostřední kontakt se zbytkem firmy. Proto je nutné s nimi komunikovat pomocí mobilních telefonů, SMS, e-mailů. Mnohem lepší je však řidiče vybavit terminálem (tablet s mobilní aplikací WD Fleet 3D), který mu umožňuje:

 • on-line chat s dispečerem
 • zobrazit seznam plánovaných přeprav
 • navigaci po trase
 • zadávat činnosti, fotit doklady a zadávat doplňující informace k přepravě a tím tvořit elektronický záznam provozu vozidla
 • zjistit, kde se nachází doporučená čerpací stanice
 • evidenci připojených návěsů/kontejnerů

PROPOJENÍ PŘES API

 • Telematické systémy umí řešit mnoho různých potřeb, někdy je však složité tolik informací zpracovat. Proto má systém Webdispečink rozsáhlé API rozhraní, pomocí kterého je možné data přenést do navazujících softwarů. Takto je možné data přenášet například do:
 • Účetních SW – záznamy o provozu vozidla, přepravách, tankování
 • Mzdových SW - data o odpracovaných hodinách řidiče, dietách
 • ERP systémů – oboustranné propojení pro synchronizaci dat o řidičích a uživatelích, plánovaných a ukončených přepravách, nákladech na řidiče, PHM, servis
 • Webových stránek – informace o poloze přepravy v klientské zóně