GTM debug

Clock
Čas na čtení: 6 min
Calendar
12.3.2024

Kolik europalet lze naložit na nákladní vozidlo?

Europalety jsou důležitou součástí vybavení skladů, návěsů nákladních vozidel a námořních kontejnerů. Tyto dřevěné plošiny slouží k bezpečné přepravě a skladování nákladu a dobře se hodí pro přepravu zboží různých hmotností a tvarů. Přestože existuje mnoho typů palet, v Evropě se nejčastěji používají europalety. Kromě vysoké odolnosti je jejich významnou výhodou standardizace parametrů, jako je hmotnost, výška a nosnost, což výrazně zjednodušuje realizaci přepravních zakázek.

Kolik europalet lze naložit na nákladní vozidlo?

V tomto článku se dozvíte, kolik palet se vejde na nákladní automobil, jaké jsou jejich rozměry, co je to paletizace a jak efektivně uspořádat palety v nákladním automobilu.

Co je to paletizace?

Paletizace nebo paletování je logistické řešení, které výrazně zvyšuje efektivitu přepravy. Tento proces spočívá v uspořádání nákladu na paletách přesně definovaným způsobem, což usnadňuje přesun a pozdější expedici zboží a zároveň zajišťuje maximální bezpečnost v každé fázi realizace zakázky. 

Jde o opakující se úkol, takže byl pro urychlení a zkvalitnění celého procesu do značné míry automatizován. Běžně se tak používají speciální stroje zvané paletizátory, které efektivně seskupují náklad na palety podle předem stanoveného pořadí.

Mezi výhody paletizace patří vysoká efektivita, rychlejší nakládání a vykládání zboží a lepší využití dostupného prostoru.

Jaké jsou typy palet?

To je častá otázka těch, kteří chtějí efektivněji plánovat přepravu a zajímá je, kolik palet se vejde na návěs kamionu. Europalety jsou nejoblíbenějším typem, ale ne jediným. Mezi další patří průmyslové palety a také plastové a kovové palety. Nejběžnějším materiálem pro palety je však bezpochyby dřevo. Mezi dřevěnými paletami lze rozlišit následující typy:

  • Otevřené palety (europalety) – jsou přístupné ze všech stran a nejoblíbenější jsou v EU.
  • Uzavřené palety – jsou přístupné ze čtyř nebo dvou stran a mají uzavřený obvod. Nejoblíbenější jsou ve Velké Británii.
  • Podlouhlé palety – jsou přístupné ze dvou stran a dole uzavřené. Rozšířené jsou zejména v Severní Americe, Asii a Africe.
  • Uzavřené nosné palety – jsou přístupné ze dvou stran a rozšířené zejména v Severní Americe a Asii.

Jak rychle zjistíte, že palety splňují evropské normy? Díky označení příslušným symbolem – ochrannou známkou EUR (na pravém nosiči) a EPAL (levý nosič). Na paletě by také měly být uvedené informace o jejich výrobě (číslo licence, rok, měsíc) a země původu dřeva.

Jaké jsou rozměry palet?

Rozměry jsou faktorem, který určuje, kolik palet se na nákladní vozidlo vejde. Jak již bylo zmíněno, europalety jsou standardizované a všechny konstrukční zásady jsou přísně definovány. Požadavky lze nalézt v předpisu UIC 435 (nosnost, kvalita prvků, rozměry, způsoby montáže) a také v normě UNE-EN 13698-1. Podle nich by se europaleta měla skládat z 11 desek, 9 bloků a 78 hřebíků.

Standardní europaleta má rozměry 1 200 × 800 mm. Tato velikost je násobkem rozměrů přepravních kontejnerů, což usnadňuje efektivní využití prostoru. Podle výše uvedených předpisů by měla mít paleta výšku 144 mm a hmotnost přibližně 25 kg. Dřevěné palety s těmito vlastnostmi umožňují vysokou nosnost (statické zatížení až 4 000 kg a dynamické zatížení mezi 1 000 a 1 500 kg), což zajišťuje bezpečnou přepravu zboží.

Záleží také na rozměrech vozidla

Standardní návěs nákladního automobilu je dlouhý přibližně 13,6 m, vysoký 2,45 m a má nosnost 24 tun, což umožňuje přepravu zboží na 33 paletách. Dalším faktorem, který určuje, kolik palet lze na nákladní automobil naložit, je maximální nosnost.

Jak to vypadá v případě jiných typů palet? Kolik průmyslových palet se například vejde na nákladní automobil? Jsou větší než europalety, obvykle mají rozměry 1200 × 1000 mm, takže lze odhadnout, že se do kamionu vejde přibližně 25 palet se zbožím. Je důležité si uvědomit, že vše závisí na rozměrech konkrétního návěsu.

Jak naplánovat a vypočítat uspořádání palet v nákladním vozidle?

Ve fázi plánování je důležité správně zajistit náklad – měl by být rovnoměrně rozložen na základě hmotnosti, nikoli pouze objemu palety. Hmotnost by měla být proporcionálně rozložena na každou stranu přívěsu. To je zásadní, protože chyby v této oblasti mohou vést k nadměrnému tlaku na jednotlivé nápravy vozidla, což může vést k jeho poškození a zvýšené spotřebě paliva. Případné poruchy však nejsou jediným problémem, protože zákon ukládá vysoké pokuty za přetížení náprav nebo přetížení vozidla během přepravy.

S výpočtem, kolik europalet se vejde na nákladní vozidlo, mohou pomoci simulátory a kalkulačky uspořádání palet. Tyto výpočty můžete provádět i samostatně. Zásadní je zohlednit tzv. ložný metr (LDM), což je prostor odpovídající šířce návěsu a délce jednoho metru. Jeden LDM se rovná 2,4 m², zatímco jedna europaleta má přibližně 0,4 LDM.

Společnost Eurowag vám pomůže s dodávkami!

Logistika a přeprava vyžadují efektivní a přesné využití všech zdrojů, které má společnost k dispozici tak, aby zvýšila ziskovost a zabránila plýtvání. Porozumíte-li informacím uvedeným v tomto článku, můžete vybrat nejlepší vozidlo pro daný náklad, optimalizovat trasy tak, abyste dodrželi všechna velikostní a hmotnostní omezení a navíc zvýšit účinnost využití paliva.

Potřebujete pomoc s řešeními pro správu vozového parku? Společnost Eurowag vám může pomoci. Náš výkonný telemetrický software se sadou nástrojů může poskytnout cenné informace o všem, co potřebujete vědět. Např. můžete sledovat chování řidičů, spotřebu paliva, analýzu dat o nákladech. Zkombinujte tento software s naším plánovačem tras, který vám pomůže vybrat nejlepší cesty a časy pro jízdu. Můžete tak maximálně efektivně využít každé nákladní vozidlo ve svém vozovém parku. Kontaktujte nás ještě dnes a zjistěte, proč je Eurowag nejlepším partnerem pro nákladní dopravu a logistické společnosti v celé Evropě.