GTM debug

Clock
Čas na čtení: 8 min
Calendar
20.2.2024

Kompletní průvodce elektronickým mýtem v Maďarsku pro autobusy nad 3,5 tuny

Struktura silničního mýta v Maďarsku se výrazně mění. S účinností od 1. dubna 2024 se mýto pro autobusy s hmotností přes 3,5 tuny změní v systém elektronického mýta (e-Toll) a zároveň přestane platit konvenční viněta používaná doteď. Jedná se o povinnost danou požadavky zákona č. LXVII z roku 2013 ve znění jeho pozdějších změn a doplňků. Cílem těchto změn je usnadnit výběr mýtného a přispět k plynulejšímu provozu. Tento článek vám osvětlí, co změny zahrnují. Podíváme se také na přínosy, které nová metoda placení přináší autobusovým společnostem i řidičům při cestování Maďarskem.

Kompletní průvodce elektronickým mýtem v Maďarsku pro autobusy nad 3,5 tuny

Základní podmínky provozu autobusů na maďarských dálnicích

Pro provoz autobusů na maďarských silnicích, zejména pak pod novým systémem e-útdij (anglicky e-Toll), je nutné splnit několik základních podmínek:

 • Registrace vozidla: Jakýkoli autobus s hmotností přes 3,5 tuny musí být registrován u příslušných maďarských úřadů. Tak se zabezpečí soulad s bezpečnostními a environmentálními požadavky stanovených maďarskou legislativou. 
 • Registrace v systému elektronického mýta: Pro placení mýtných poplatků musí být vozidlo uvedené kategorie zapsáno do systému elektronického mýta HU-GO. To je důležitý krok pro splnění nových požadavků souvisejících s placením mýtného. 
 • Instalace palubní jednotky (OBU): Také instalace palubní jednotky (OBU) do autobusu je povinná. Zařízení totiž slouží ke sledování vzdálenosti ujeté po zpoplatněných komunikacích a na základě těchto dat pak vypočítává výši poplatku.
 • Platné řidičské oprávnění a povolení: Řidič autobusu musí mít platné řidičské oprávnění pro příslušnou kategorii vozidla. Podle velikosti autobusu a způsobu jeho užití je nutné získat příslušné povolení, například pro přepravu cestujících.
 • Dodržování pravidel silničního provozu: Za jízdy je nutné dodržovat principy bezpečné jízdy a také platná pravidla pro provoz na maďarských silnicích jako jsou rychlostní omezení, nařízení vyplývající z dopravních značek a pravidla pro provoz užitkových vozidel.
 • Pojištění: Povinné je rovněž vhodné pojištění vozidla, které by mělo krýt samotné vozidlo i jeho cestující. 
 • Pravidelná údržba vozidla: Autobus je třeba udržovat ve spolehlivém stavu a provádět pravidelný servis, údržbu i technické kontroly.
 • Lístek na konkrétní trasu pro neregistrovaná vozidla: Jestliže autobus není zaregistrován v systému HU-GO, můžete si jednorázově zakoupit lístek na konkrétní trasu, který má dočasnou platnost.

Při dodržování všech uvedených podmínek mohou operátoři autobusů či autobusoví dopravci provozovat svá vozidla bez problémů i na maďarských silnicích. Zde uvedené informace odpovídají současně platným pravidlům implementace systému elektronického mýta. 

Nové předpisy pro provoz autobusů na maďarských silnicích 

Počínaje dnem 1.dubna 2024 platí pro autobusy a autokary s hmotností přes 3,5 tuny nový způsob výpočtu a výběru mýtného, založený na ujeté vzdálenosti. Od uvedeného data se na vozidla kategorie B2 (autobusy s více než devíti místy k sezení pro cestující včetně řidiče) nebude vztahovat systém elektronické dálniční známky. Tato změna znamená férovější a přesnější výpočet mýtného pro autobusy, jelikož základem poplatku bude skutečné užití silničních komunikací. 

Jaký je právní základ uvedených změn?

Základem popisovaných změn maďarského mýta jsou následující právní předpisy:

 • Zákon LXVII z roku 2013 o poplatcích za používání dálnic, silnic pro motorová vozidla a hlavních silnic v poměru k ujeté vzdálenosti (Zákon o mýtu), ve znění změn a doplňků platných ke dni 1. lednu, resp. 1.dubnu 2024;
 • Vyhláška č. 45/2020 (XI. 28.) ministerstva pro národní inovace a technologie o dálnicích, rychlostních silnicích, hlavních silnicích s možností užívání za úhradu poplatku za jejich používání a o jejich zpoplatnění (Vyhláška o sazbách mýtného), ve znění změn a doplňků platných ke dni 1. lednu, resp. 1.dubnu 2024.

Povinné e-mýto: splnění podmínek krok za krokem 

Pro splnění nových podmínek a pro lepší využívání mýtného systému musí majitelé a provozovatelé autobusů uskutečnit tyto kroky: 

 • Zaregistrovat se v systému elektronického mýta (HU-GO) prostřednictvím společnosti Eurowag nebo jiného poskytovatele: Od poloviny ledna 2024 musí být všechny autobusy s hmotností nad 3,5 t registrovány v systému elektronického mýta. 
 • Nainstalovat palubní jednotku: Nejlepší volbu představuje palubní jednotka EVA OBU od Eurowag, která nabízí příjemné uživatelské rozhraní a vícejazyčnou podporu.
 • Zkontrolovat správné zařazení do kategorií: Autobusy je nutné v systému zařadit do správné kategorie, jinak hrozí řidiči nepříjemné pokuty.

Jak funguje maďarský systém elektronického mýta 

Implementace palubních jednotek OBU v maďarském systému elektronického mýta je důležitým krokem vpřed směrem k modernizaci mýtné infrastruktury v zemi. Zajišťuje efektivnější, účinnější a přesnější způsob výběru mýta. 

Zavedení systému elektronického mýta v Maďarsku přináší zásadní změnu do procesu výběru mýta vztahujícího se na autobusy s hmotností nad 3,5 tuny. Jádrem nového systému jsou palubní jednotky (OBU). Ty poskytují tyto funkce:

 • Registrace a instalace: Prvním krokem pro provozovatele autobusů je registrace vozidel do mýtného systému. Po provedení registrace je nutné vybavit každý jednotlivý autobus jednotkou OBU. Ta je klíčovým prvkem systému mýtného, protože zaznamenává a odesílá informace o jízdě vozidla. 
 • Výpočet mýta podle ujeté vzdálenosti: Oproti dálniční známce, která se prodává na určité období za pevnou cenu, vychází výpočet mýta pomocí palubní jednotky ze skutečně ujeté vzdálenosti. Tím je zaručeno spravedlivější účtování mýta, jelikož platby jsou odvozeny od rozsahu užívání silniční infrastruktury. 
 • Kalkulačka mýta: Kalkulačka mýtných poplatků přímo od provozovatele systému NTPS (maďarsky NÚSZ Zrt.) je k dispozici anglicky a maďarsky na adrese utdijkalkulacio.hu. Pro výpočet mýta budete potřebovat informace o trase vozidla. Při zadávání trasy můžete zadat maximálně 10 adresních bodů – může jít o města nebo obce, případně i ulice s přesným číslem. Jednotlivé body můžete vyznačit také tažením na mapě. Po dokončení plánování si můžete trasu s podrobnostmi vytisknout klepnutím na ikonu tiskárny.
 • Automatická platba mýtného: Palubní jednotka vypočítává platby mýta automaticky s průjezdem autobusu přes placené oblasti. To znamená, že není potřeba se starat o manuální platby – celý proces je tak rychlejší a účinnější. K dispozici je také režim následné platby (napřed jeď, zaplať později).
 • Transakční data v reálném čase: Z jednotky OBU probíhá nepřetržitý přenos dat systému do pozemního systému provozovatele mýta. Tento přenos dat v reálném čase je zárukou správného účtování poplatků a zároveň pomáhá při řízení provozu a správném výběru cesty. 
 • Dodržování předpisů: Používání palubní jednotky OBU zabezpečuje provozovatelům autobusů dodržování souladu s předpisy týkajícími se mýta, které stanovují pravidla a předpisy mýtného systému v Maďarsku. Zároveň chrání provozovatele před zbytečnými pokutami za nezaplacení nebo nedostatečného zaplacení mýtného poplatku.

Tipy pro efektivní správu nákladů na mýto 

Správa nákladů na mýto v elektronickém systému je důležitým nástrojem pro zabezpečení ziskovosti provozovatelů autobusů v Maďarsku; zároveň je třeba se takto přizpůsobit platné legislativě pro užití silničních komunikací. Pro efektivní správu těchto nákladů je vhodné využít několik strategií:

 • Optimalizace využití vozidel: Vždy sledujte využití vozidel a nashromážděná data analyzujte. Pokud je to možné, vyhýbejte se nadměrnému využívání placených úseků; stejně tak optimalizujte jízdy s cestujícími a pokud možno se vyhýbejte jízdám naprázdno.
 • Sledujte informace o výši poplatků: Zjistěte si vždy aktuální výši poplatků za elektronické mýto, které se mohou lišit podle typu komunikace (silnice nebo dálnice), hmotnosti vozidla a emisní třídy. Systém elektronického mýta nabízí klasifikátor vozidel, pomocí kterého si poplatky můžete spočítat předem.
 • Pravidelně sledujte svůj účet: Pokud máte předplacený účet, sledujte pravidelně zůstatek, doplňujte jej a dávejte pozor, abyste peníze nevyčerpali. U účtu s následným placením sledujte měsíční náklady na mýto, aby vás nepřekvapily vysoké částky na faktuře.

Výhody palubní jednotky OBU EVA od Eurowag 

Společnost Eurowag chápe rozdílné potřeby provozovatelů autobusů. Ať už máte malý vozový park anebo velkou dopravní firmu s mnoha autobusy, vždy pro vás máme řešení šité na míru vašim objemům přeprav, plateb mýta i vašim jedinečným potřebám.

 • Snadné použití: Snadné ovládání dostáváte mimo jiné díky plnobarevnému displeji a vícejazyčné podpoře.
 • Komplexní služby: Kromě správy mýta je zdarma k dispozici telematika a ochrana proti krádeži paliva, takže provozovatelé dokáží s elektronickým mýtem pracovat lépe a efektivněji
 • Efektivní řízení vašeho podnikání: Všechny faktury se shromažďují v samoobslužném portálu, takže veškerá vaše administrativní režie se redukuje na jedinou platbu, pomocí které souhrnně zaplatíte požadované částky mýta. 

Optimalizace tras s využitím technologií 

 • Využívejte chytrá řešení od Eurowag: Palubní jednotka EVA od Eurowag nabízí různá chytrá řešení, která vám mimo jiné pomohou při optimalizaci tras a umí zároveň velmi efektivně minimalizovat náklady na mýto. 
 • Plánovač tras od Eurowag: Plánovač tras od Eurowag vám pomůže vyhledat cenově nejpříznivější trasy pro vaši přepravu. Tento nástroj pro vás vypočítá tu nejlepší trasu se zahrnutím placených komunikací a pomůže vám tak provést informovaná rozhodnutí o skutečné trase přepravy.
 • Sběr dat v reálném čase a jejich analýza: Eurowag poskytuje také údaje a analýzu dat o vozidlech, jejich výkonech a nákladech v reálném čase. Tyto informace jsou neobyčejně cenné pro strategické rozhodování, jehož cílem je snižování nákladů a zvyšování provozní efektivity. 

Pokud se jako provozovatel autobusové flotily budete držet těchto tipů a budete navíc využívat pokročilá technologická řešení a nástroje od Eurowag, můžete efektivně držet náklady za mýto pod kontrolou a trasy pro přepravu plánovat s nižšími náklady za mýto. Takto si nejenže zajistíte dodržení všech předpisů pro platby mýta, ale zároveň zvýšíte efektivitu a hospodárnost vašeho provozu. 

Budoucnost silniční přepravy: Využití e-mýta s technologiemi od Eurowag

Zavedení systému plateb elektronického mýta a zdokonalení postupů pro správu autobusů v tomto systému jsou významným krokem v modernizaci mýtných systémů na maďarských komunikacích a v podpoře iniciativ bezpečné jízdy. Jestliže o těchto změnách jako provozovatel autobusové dopravy víte a jestliže se umíte přizpůsobit novým předpisům, můžete se i nadále bezpečně pohybovat na silnicích a dálnicích v Maďarsku i v okolních zemích. Řešení od společnosti Eurowag, zejména pak palubní jednotka EVA OBU, nabízí integrované, uživatelsky příjemné a efektivní řešení nových požadavků mýtného systému.