GTM debug

Clock
Čas na čtení: 3 min
Calendar
19.12.2022

Myslíme na budoucnost a společenskou odpovědnost. K čemu jsme se zavázali?

Eurowag je rychle rostoucí evropskou společností na poli komerční silniční přepravy. Uvědomujeme si zvýšenou odpovědnost za celé odvětví, která je na nás jako na předního hráče na trhu kladena. Pro udržitelnost naší činnosti děláme maximum.

Myslíme na budoucnost a společenskou odpovědnost. K čemu jsme se zavázali?

Eurowag a závazky v rámci CSR (společenská odpovědnost firem)

Řadíme se ke společnostem, které si uvědomují svou odpovědnost vůči společnosti i životnímu prostředí. Rozvoj každé společnosti musí být doprovázen kroky, které snižují negativní dopad na životní prostředí a mají pozitivní vliv na lidskou společnost.

Ostatně právě celé odvětví dopravy aktuálně prochází dlouhodobou transformací, jejímž cílem je snížení negativních dopadů přepravy osob a nákladu na životní prostředí. Svými vlastními závazky v rámci CSR (z angl. Corporate Social Responsibility, tj. společenská odpovědnost firem) k tomuto cíli přispíváme.

Na ESG jsme nezapomněli. O co se jedná?

Často můžete kromě CSR narazit také na podobný termín s označením ESG. ESG je zkratkou anglického Environmental, Social and Governance. ESG je reakcí na skutečnost, že CSR má podobu spíše obecnějších deklarací, které navíc jednotlivé společnosti implementují v rámci své činnosti dobrovolně. Z toho plynou mnohé nedostatky – problematická komparace jednotlivých společností či obtížné nezávislé vyhodnocování toho, jak odpovědně se firmy skutečně chovají.

ESG je konceptem, který má externě definované environmentální (E) a společenské (S) ukazatele. Ty jsou doplněny kritérii odpovědného řízení společnosti (G). Díky tomu, že firmy implementují své cíle na základě externě stanovených principů, je následně mnohem jednodušší plnění těchto cílů vyhodnocovat a vzájemně srovnávat.

Ačkoli se na první pohled může zdát, že ESG je novou a lepší verzí CSR, platí, že CSR a ESG nejsou vzájemně zaměnitelné koncepty, spíše se doplňují. Zatímco CSR si nadále zachová svůj nezávislý a dobrovolný charakter, minimálně v rámci EU bude ESG postupně regulatorně vyžadováno včetně pravidelného reportování.

Jak se mění svět automobilové přepravy?

U osobních automobilů si jistě nelze nevšimnout dlouhodobého tlaku na snižování emisí, které je realizováno díky úspornějším spalovacím motorům v nových vozech. Dalším krokem s největší pravděpodobností bude plošný zákaz prodeje aut se spalovacím motorem a přechod na elektromobilitu. Plán zákazu prodeje spalovacích motorů od roku 2035 sice již schválil Evropský parlament, jeho konkrétní znění či termíny se ale ještě mohou změnit na základě vyjednávání jednotlivých členských států EU. Jednání aktuálně probíhají.

V případě nákladních vozů či autobusů (mimo lokální provoz v logistických parcích či ve městech) situace tak jasná není. Dočkáme se spíše roztříštění odvětví, kdy dnes dominující dieselové motory budou nahrazeny několika technologiemi alternativních pohonů, ať už jde o elektřinu, CNG a LNG, nebo vodík a syntetická paliva.

Jsou i další způsoby, jak přispět ke snížení emisí

Obměna vozových parků je nicméně záležitostí, která potrvá desítky let. Spotřebu lze ale i u stávajících vozů ihned snížit efektivnější jízdou a plánováním. Právě v tomto ohledu může Eurowag přispět nejvíce. Díky našemu systému pro řízení vozového parku mohou firmy snížit spotřebu paliva až o 20 %. Telematika by neměla v žádné společnosti provozující vozový park chybět.

Jaké konkrétní závazky jsme si v rámci CSR, resp. ESG stanovili?

K udržitelnější planetě nechceme přispívat jen nepřímo prostřednictvím svých služeb pro dopravní společnosti. Také náš provoz prochází změnami.

  • Ve srovnání s rokem 2019 chceme mít do roku 2030 o 50 % nižší emise skleníkových plynů.
  • Do roku 2025 chceme dosáhnout 40% zastoupení žen ve vedoucích pozicích.
  • Chceme patřit mezi 25 % společností s nejlepším skóre angažovanosti zaměstnanců.
  • Na charitativní účely poskytujeme minimálně 1 % našeho konsolidovaného zisku před zdaněním.