GTM debug

Clock
Čas na čtení: 6 min
Calendar
24.7.2023

Mýto v Česku: Vše, co potřebujete vědět

Tzv. výkonové zpoplatnění určitých silnic a dálnic (neboli mýto) uplatňuje celá řada evropských zemí – a ani Česká republika v tomto není výjimkou. Země má v současné době více než 2400 km dálnic a silnic 1. třídy, které podléhají placení mýta. Podobně jako v jiných zemích i v ČR se výška zaplaceného mýtného (spolu se samotnou povinností zpoplatnění) určuje podle několika základních parametrů, jako je hmotnost vozidla, počet náprav, emisní třída a ujetá vzdálenost.

Mýto v Česku: Vše, co potřebujete vědět

Také v České republice se podmínky a sazby mýtného čas od času mění, a proto nemusí být úplně jednoduché s nimi držet krok. Podívejme se tedy na český systém mýtného podrobněji, včetně aktuálních předpokladů a platných předpisů, a poté si řekneme, jak můžeme řidičům cestu po zpoplatněných silnicích usnadnit. 

Stručně o mýtu

Mýto je poplatek, který státní správa nebo soukromý provozovatel vybírá za použití určitých úseků silnic, mostů nebo tunelů. Peněžní prostředky vybrané z mýta slouží k pokrytí nákladů na výstavbu nových silnic, nebo na údržbu, opravy a rozšiřování stávajících.

Mýtný systém pak znamená soubor technických a organizačních opatření pro výběr mýtného. V Evropě se používá několik různých mýtných systémů, podle konkrétní země nebo provozovatele. Obecně se dají mýtné systémy rozdělit do čtyř kategorií: systém s volným průjezdem, otevřený systém, systém s vinětou a tzv. Euroviněta. Každý systém má trochu jinak nastavená pravidla, možnosti plateb a metody výpočtu mýtného, takže pro řidiče může být obtížné sledovat aktuální situaci v pravidlech pro každou projížděnou zemi.

Mýtný systém v České republice 

V České republice platí pro všechna motorová vozidla s nejméně čtyřmi koly, jejichž nejvyšší povolená hmotnost činí nejvýše 3,5 tuny, při jízdě po zpoplatněných silnicích povinnost pořídit si elektronickou dálniční známku. Od 1. ledna 2021 jsou původní papírové nálepky nahrazeny plně elektronickými dálničními známkami (nebo chcete-li, „vinětami“), které si držitel vozidla zakoupí a zaregistruje předem na webu edalnice.cz, v samoobslužném kiosku, anebo na některém z fyzických prodejních míst. 

Řidič si zvolí jednu ze tří variant doby platnosti elektronické dálniční známky – 10 dní, 30 dní, anebo 1 rok. Kontrola se pak provádí pomocí vizuálního kamerového systému, který snímá registrační značku vozidla a ověřuje, jestli pro něj byla zakoupena platná dálniční známka; za jízdu po zpoplatněných komunikacích bez platné dálniční známky hrozí vysoké pokuty (až 20 000 Kč). 

Silniční motorové vozidlo s nejméně čtyřmi koly, jehož největší povolená hmotnost činí více než 3,5 tuny, je při jízdě po dálnicích v České republice povinno být vybaveno zařízením pro systém elektronického mýtného (SEM). Tento systém sleduje zpoplatněné komunikace pomocí satelitní technologie a je propojený (interoperabilní) s Evropskou službu elektronického mýtného (EETS). Vozidla zapadající do výše uvedených kritérií musí být v systému SEM vybavena příslušnou palubní jednotkou (On-Board Unit, OBU).

Palubní jednotka vozidla zaznamenává data o vzdálenosti ujeté po zpoplatněných komunikacích a přenáší tyto informace do centrálního informačního systému. Zde se poté stanoví výše mýta, a to na základě ujeté vzdálenosti a dalších parametrů, jako je emisní třída vozidla, typ vozidla, počet náprav a denní doba pro výpočet mýta (mezi 5-22 hod. platí denní sazby, mezi 22-5 hod. noční sazby).

V České republice platí aktuální sazby mýtného v nezměněné výši podle Nařízení vlády platného od 1. ledna 2021. Liší se podle počtu náprav a kategorie a emisní třídy vozidla a např. u nákladních vozů o nejvyšší povolené hmotnosti nad 12 tun se pohybují od 2,253 Kč do 6,295 Kč za 1 km. Nákladní vozidlo přitom podléhá placení mýta nejen při jízdě po dálnicích, ale také na „státních silnicích“ 1. třídy.

Řidiči si mohou vypočítat výši mýtného předem pomocí kalkulátoru mýtného. Tím si udělají alespoň hrubou představu o výši poplatku pro konkrétní trasu; vypočtené údaje však mají jen informativní charakter.

Pro vozidla s celkovou hmotností přes 7,5 tuny platí na českých zpoplatněných komunikacích (dálnicích) určitá omezení, tedy zákazy jízdy. Jedná se o celoroční zákaz jízdy od 13. do 22. hodiny v neděli a ve svátky po celý rok, a dále navíc po dobu hlavních prázdnin (od 1. července do 31. srpna) ještě v pátek od 17. do 21. hodiny a v sobotu od 7. do 13. hodiny. Zákonnou výjimku mají např. vozidla hasičů, vozidla přepravující zkazitelné zboží nebo živá zvířata, vozidla užitá při kombinované přepravě zboží z/do nejbližšího terminálu a některé další přepravy nezbytného charakteru. Další výjimky ze zákazu jízdy uděluje české Ministerstvo dopravy v souladu se zněním silničního zákona pouze „z důvodů hodných zvláštního zřetele“. 

Historie mýta v České republice 

Mýtné se na cestách vybíralo v českých zemích už od středověku – zejména na různých mostech a úsecích cest, kde byly peníze potřeba na výstavbu a údržbu. Za Rakouska-Uherska se mýtné (celní) stanice budovaly podél všech mýtných silnic a výběrčí mýtného se starali o řádné odevzdávání poplatků putujícími.

Také po vzniku Československa v roce 1918 hrály zpoplatněné mýtné silnice důležitou roli ve financování výstavby nové silniční infrastruktury. V této době se mýtné stanice umisťovaly na strategických místech při hlavních silnicích a mýtné se vybíralo ručně. 

V roce 2007 implementovala moderní Česká republika elektronický systém výběru mýta, který se používá dodnes. Tento elektronický systém nahradil jinde obvyklé mýtné stanice palubními jednotkami (OBU) a dálničními známkami, pomocí kterých sleduje použití silniční sítě vozidlem a vypočítává mýtné automaticky. Elektronický systém výběru mýtného vedl ke zvýšení efektivity, snížení kongescí a přesnějšímu výběru mýtného.

Další zásadní inovace přišla na české zpoplatněné komunikace v prosinci 2019, kdy byla implementována satelitní technologie SkyToll. Tento systém umožňuje ještě efektivnější správu silniční sítě, kdy se zpoplatněné komunikace monitorují bez nutnosti budování mýtných bran. Ještě pohodlnější je pak pro řidiče integrace s evropským systémem EETS, který umožňuje placení mýta v mnoha evropských zemích pomocí jediné palubní jednotky OBU.

I v České republice se sazby mýtného, legislativní prostředí a určité detaily postupně vyvíjejí a mění. Vše podléhá schválené národní legislativě a politice, jejímž cílem je udržování a rozšiřování silniční infrastruktury po celé zemi.

Jak vám se správou plateb mýtného v České republice pomáhá Eurowag 

Eurowag je připraven vám pomoci se správou mýtných plateb pro celou flotilu (vozový park) v České republice i po celé Evropě. Jako první platforma jsme začali nabízet palubní jednotky OBU pro použití v ČR s certifikací pro evropský systém EETS. Neustále přinášíme našim zákazníkům ty nejnovější technologie a ta nejlepší platební řešení pro všechny jejich potřeby.

S tímto závazkem přinášíme také palubní jednotky Eurowag EETS EVA. To je integrované platební řešení pro velké i malé vozové parky, které je propojené s výkonným softwarem pro řízení vozidlového parku, umožňuje zjednodušené platby mýtného v mnoha evropských zemích a ochranu proti zneužití, to všechno v jediném zařízení. 

EVA umožní vašim řidičům pohodlné a efektivní cestování po českých zpoplatněných komunikacích i hladký průjezd ve většině evropských zemí. Všechny informace o platbách mýta za celý vozový park máte navíc k dispozici na jediné přehledné faktuře. Systém rovněž rozesílá přes bezdrátovou síť veškeré aktualizace poplatků, regulací a omezení ohledně českého mýta, takže při zavádění změn není nutné žádné zařízení vyměňovat.

Spojte se s námi ještě dnes a ihned sami poznáte, jak Eurowag pomáhá autodopravcům na cestách po Česku i celé Evropě. 

Zjistěte více o mýtném systému v České republice.