GTM debug

Clock
Čas na čtení: 12 min
Calendar
30.1.2023

Mýto v Evropě: Průvodce pro nákladního dopravce

Jestliže podnikáte v silniční nákladní dopravě na evropském kontinentu, nejspíše jste se již setkali nejen se silničním mýtem, ale také s problémy, které přináší nutnost spolupráce s různými systémy v jednotlivých zemích. Sledovat všechny různé předpisy pro placení mýta a provozovatele mýtných systémů po celé Evropě je nezáživná a nepřehledná práce, zejména pokud se s ní musí řidiči potýkat denně. Díky palubní jednotce (OBU) od společnosti Eurowag může ale i vaše firma snadno zvládat správu mýta v různých zemích a zpracovávat platby v jednom uživatelsky příjemném systému. Než se pustíme do podrobnějších informací o správě mýta v systému Eurowag, řekneme si, co to vlastně mýto je a jaké systémy se v Evropě pro ně používají.

Mýto v Evropě: Průvodce pro nákladního dopravce

Co je to mýto?

Mýto je poplatek, který vybírají státy za použití určitých silnic, mostů a tunelů. Vybrané peníze slouží k výstavbě a údržbě stávajících silnic a mostů a k jejich udržování v optimálním provozním stavu.

Jaké různé mýtné systémy se v Evropě používají?

Mýtný systém popisuje způsob, jakým se v dané zemi mýto za použití placených komunikací (silnic), mostů a tunelů vybírá. Všechny můžeme rozdělit do čtyř různých kategorií.

Systém s volným průjezdem

Systém s volným průjezdem (Free Flow) je jednou z nejnovějších metod stanovení mýtného. Mýtné stanice jsou v něm vybaveny elektronickým zařízením, které umí sledovat a identifikovat každé jednotlivé vozidlo projíždějící přes placený úsek silnice, most nebo tunel. Komerční nákladní vozidlo musí mít ale palubní jednotku (OBU), podle které je záznamové zařízení může zaregistrovat.

Jak tedy systém s volným průjezdem funguje? Tento systém vypočítává vzdálenost ujetou nákladním automobilem, který podléhá placení, podle zaznamenaných průjezdů a typu vozidla; z těchto parametrů je již možné vypočítat poplatek automaticky.

Každá země ale odvozuje poplatek z různých parametrů. Například v Německu se do výpočtu mýtného poplatku zahrnují emisní normy, nápravový tlak a typ silnice, zatímco jiné země mohou mít jiný způsob výpočtu.

Otevřený systém

V tomto systému se mýto platí v okamžiku, kdy řidič projede přes pevnou mýtnou stanici, a částka se vypočítá podle projeté vzdálenosti a typu vozidla. Příkladem země s otevřeným mýtným systémem je Norsko.

Systém s dálniční známkou

Dálniční známka či „viněta“ je dalším prostředkem pro placení za užití silniční sítě. Platby za dálniční známku probíhají v různých zemích různými způsoby. Některé země tak vydávají časově ohraničenou nálepku, kterou si nalepíte na čelní sklo vozidla a která platí po vyznačené období. V jiných dostanete elektronický dokument, který potvrzuje zaplacení odpovídající částky mýtného.

Sledovat všechny možné nálepky a elektronické viněty v různých zemích může být obtížné a časově náročné. Eurowag ale svým klientům práci usnadňuje a umožňuje objednávání a správu dálničních známek v jednotném systému. Podívejte se na naše webové stránky, kde se dozvíte o povinnosti dálničních známek v různých zemích Evropy i o možnostech zjednodušení této práce.

Eurovignette

Euroviněta (Eurovignette) je společný systém elektronické dálniční známky uznávaný ve čtyřech evropských zemích, a to v:

 • Lucembursku,
 • Dánsku,
 • Švédsku,
 • Nizozemsku.

Eurovinětu musí mít pro jízdu na dálnicích a placených silnicích v těchto zemích všechna vozidla o celkové hmotnosti 12 tun a vyšší. Poplatek pro konkrétní vozidlo se stanovuje podle jeho emisní třídy, počtu náprav a délky platnosti; všechny potřebné informace se přitom zaznamenávají elektronicky.

Lucembursko nemá na mýtné žádné zvláštní požadavky, pouze vyžaduje eurovinětu pro těžká nákladní vozidla a pro nákladní vozidla o celkové hmotnosti 12 tun a vyšší.

V Dánsku se nacházejí tři mosty, na kterých se platí zvláštní mýtné, nezávislé na systému euroviněty. Jedná se o most přes Øresundskou úžinu, most přes Storebælt (Velký Belt) a most Korunní princezny Marie přes fjord Roskilde. Informace o výši mýtného pro jednotlivé mosty a o možnostech placení najdete zde.

Také ve Švédsku podléhají veškerá vozidla zvláštní infrastrukturní dani na určitých místech, a sice na mostech Öresund, Motala a Sundsvall. Kromě toho se v určitých hodinách dopravní špičky platí ve Stockholmu a Göteborgu daň z dopravního zatížení (kongesce).

V Nizozemsku se vybírá zvláštní mýtné za průjezd přes Kiltunnel a Westerscheldetunnel. Tyto tunely vlastní a provozují nezávislé společnosti a pro úhradu příslušného mýta tak nelze použít eurovinětu.

Evropská služba elektronického mýtného (EETS)

Evropská služba elektronického mýtného (EETS) umožňuje placení mýtného v celé EU na základě jediné smlouvy, přes jediného poskytovatele a s jedinou palubní jednotkou. Díky omezení platebních transakcí v hotovosti na mýtných stanicích a zjednodušení platebních procesů znamená EETS pro uživatele silnic usnadnění každodenní práce, bez zdržování u mýtných stanic.

Základní požadavky na systém EETS specifikuje směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/520. Podle této směrnice by měli mít spotřebitelé možnost platit mýto ve všech oblastech EETS v rámci Evropy, jestliže mají smlouvu se schváleným poskytovatelem EETS, jako je Eurowag. Používánícertifikované palubní jednotky EETS od společnosti Eurowag může dále zjednodušit správu plateb za mýtné, zvýšit obrat firmy a zajistit řidičům příjemnější výkon práce.

Metody placení evropského mýtného

Pro evropské mýtné jsou k dispozici různé platební metody. Nejběžnějšími jsou:

 • Platby v hotovosti nebo kreditní kartou.
 • Platby přes certifikovanou mýtnou jednotku EETS. Mýtná jednotka Eurowag je navržena pro provádění plateb v různých mýtných oblastech pomocí jediného zařízení. Jednotka EVA (Enhanced Vehicle Assistant – „pokročilý asistent vozidla“) obsahuje vestavěnou ochranu proti zneužití palivové karty a celou řadu nástrojů správy vozového parku, které lze kdykoli podle potřeby aktivovat. Další součástí řešení je uživatelsky příjemný klientský portál Eurowag, přes který se zákazník na jediném místě dostane k fakturám za mýtné, k podrobným datům o transakcích, ke konsolidovaným sestavám a dalším informacím.

Nezaplacení mýtného za silniční úseky nebo tunely v evropských zemích může znamenat hrozbu vysokých pokut a jiných trestů, v závislosti na legislativě dané země. Zvláštní poplatek může rovněž naběhnout za opožděnou platbu jakéhokoli mýta.

Co jsou evropské emisní normy?

Evropské emisní normy jsou vedeny snahou o snížení emisí škodlivých plynů z dopravních vozidel do atmosféry, především oxidu uhelnatého a oxidů dusíku. Ekologicky příznivější vozidla, tedy vozidla, která splňují vysoké emisní normy, proto zpravidla dostávají nižší sazby mýtného.

Jak se platí mýtné v evropských zemích?

Víme tedy, jak vypadá silniční mýto v Evropě, a můžeme se podívat na situaci v různých evropských zemích.

Mýto pro nákladní vozidla v Německu

Německo vyžaduje zaplacení mýta za vozidla o hmotnosti převyšující 7,5 tuny. Vozidla podléhající mýtu jsou rozdělena do kategorií podle emisních tříd (definovaných úrovní znečištění ovzduší a hluku), počtu náprav a celkové hmotnosti.

Celková výše poplatku se stanoví podle kilometrické vzdálenosti ujeté vozidlem při jízdě po zpoplatněných komunikacích. Vzdálenosti se zaznamenávají do palubní jednotky (OBU), registrované v systému Toll Collect. Dále se vybírá mýto od všech vozidel jedoucích přes Warnowtunnel v Rostocku a Herrentunnel v Lübecku na severu Německa.

Mýto pro nákladní vozidla ve Francii

Ve Francii se při používání zpoplatněných komunikací (silnic) vyžaduje pro vozidla o hmotnosti 3,5 tuny a vyšší palubní jednotka OBU, která je kompatibilní s francouzským systémem TIS PL a která tak zjednodušuje placení mýta. Existuje také množství mýtných stanic, kde se platí mýtné ručně.

Francouzskou síť zpoplatněných komunikací ovládá větší počet koncesionářů, z nichž každý má jiný mýtný systém a jinou strukturu nákladů; palubní jednotka Eurowag je proto ideálním řešením. Průměrná cena mýtného se pohybuje okolo 0,13 eura/km a vozidla se ve Francii kategorizují podle celkové výšky, hrubé hmotnosti a počtu náprav.

Mýto pro nákladní vozidla v Itálii

Mýto pro nákladní vozidla v Itálii se vypočítává podle projeté vzdálenosti a počtu náprav nákladního vozidla. K dispozici je několik různých platebních metod.

Mýto pro nákladní vozidla v Polsku

Systém výběru mýtného v Polsku je mnohem komplikovanější než v jakékoli evropské zemi, protože výše mýtného i principy výběru se výrazně liší mezi státními a soukromými provozovateli. Mýtné pro nákladní vozidla se na většině zpoplatněných komunikací stanovuje podle počtu kilometrů projetých danou palubní jednotkou OBU. Vozidla jsou rozdělena do kategorií podle parametrů, jako je počet náprav a celková hmotnost vozidla; ceny za kilometr se ale značně liší a pohybují se od 0,023 do 0,33 eura.

Jaké služby poskytuje společnost Eurowag?

A tady je několik výhod a několik služeb, které nabízíme našim klientům:

 • Služby spojené s palivovými kartami: Nabízíme vám palivové karty, které vám pomohou při kontrole celkových nákladů na palivo a umožní vám bezhotovostní placení za tankování.
 • Mýtné jednotky: Eurowag nabízí palubní jednotky, které jsou na míru šité i vaší vozové flotile a které vám usnadní jízdu. Můžete díky nim platit mýtné v mnoha regionech pomocí jediného zařízení a podporují také více než 10 jazyků. To znamená, že dostanete vždy tu správou podporu přímo ve vašem jazyce.
 • Partnerské služby: Nabízíme vám také speciální služby, které budou vašim řidičům na cestách pomáhat každý den. Pokud jste naším klientem, mají vozidla z vaší flotily přístup k různým výhodám, jako je například mytí, opravy, čištění nádrže a další.
 • Správa vozového parku: K dispozici máme systém pro správu vozového parku, ve kterém přehledně uvidíte všechny důležité informace o vašich vozidlech. Takto budete mít pod kontrolou nejen je, ale také své zaměstnance – řidiče, včetně jejich špatných jízdních návyků.

Mezi další služby patří:

Výhody mýtné jednotky Eurowag

 • Cenově příznivá
 • Bez nákladů na instalaci
 • Snadná instalace
 • Pravidelné slevy pro klienty
 • Úspora času na mýtných stanicích
 • Správa veškerých faktur a sestav za mýtné v jediném zařízení
 • Podpora po celých 24 hodin
 • Zdarma prevence zneužití palivové karty – Fuel Guard

Eurowag má nejlepší řešení pro vaše potřeby

Eurowag je už přes 20 let předním poskytovatelem mýtných služeb pro nákladní vozidla v Evropě. Naším cílem a ambicí je přinášet služby, které vám usnadní podnikání v nákladní dopravě. Spojte se s námi ještě dnes a zjistěte, jak mohou naše služby pomoci i vám a vašemu dopravnímu podnikání.

Získejte na míru šitou nabídku řešení mýtného!