GTM debug

Clock
Čas na čtení: 7 min
Calendar
14.8.2023

Mýto v Německu: Vše, co potřebujete vědět

Německo je proslulé svou velmi hustou a velmi kvalitní sítí silnic a dálnic – a také s jistými výhradami dodnes platnou neomezenou rychlostí na dálnicích pro osobní vozy – a i proto je celá země jednou z nejdůležitějších dopravních křižovatek Evropy. Německé silnice denně brázdí obrovské množství aut a mimo jiné v reakci na ně zavedla německá spolková vláda už k 1. lednu 2005 mýtné pro nákladní vozidla – nejprve pro dálnice a některé silně frekventované státní (spolkové) silnice, od července 2018 pak pro všechny spolkové silnice. Cílem je vytvořit příjmy pro údržbu a další výstavbu silnic, a zároveň také snížit dopravní zácpy na silnicích, zlepšit bezpečnost provozu a snížit míru znečištění ovzduší.

Mýto v Německu: Vše, co potřebujete vědět

Proto pokud se chystáte na cestách s kamionem či nákladním vozem projíždět přes Německo, je důležité pochopit, jak celý systém mýtného funguje, jaké jsou různé druhy mýta, jaká platí pravidla a předpisy pro nákladní auta a jakým způsobem se dá za mýto platit. V tomto článku vám poskytneme přehled problematiky mýta pro nákladní vozy v Německu a vy se tak dozvíte vše, co pro cesty po této zemi potřebujete.

Mýto všeobecně 

Mýto je poplatek, který se vybírá za použití určitých úseků silnic, mostů, tunelů, nebo jiné veřejné infrastruktury. Mýto se vybírá buďto na mýtných stanicích (v „budkách“), anebo pomocí elektronického mýtného systému. Peněžní prostředky vybrané z mýta slouží k pokrytí nákladů na výstavbu nových silnic a na údržbu a opravy stávajících, případně také na jiné infrastrukturní projekty. Výše mýta se liší podle místa (úseku pojížděné komunikace), projeté vzdálenosti, typu a hmotnosti vozidla a dalších parametrů.

Mýto na německých silnicích 

Německý mýtný systém se nazývá „LKW Maut“ a platí pro všechny kamiony, nákladní auta a užitková vozidla s celkovou dovolenou hmotností („zGG“) 7,5 tuny a vyšší. Provozovatelem mýtného systému je společnost Toll Collect GmbH, která byla původně v roce 2002 založena jako společný podnik německých koncernů Deutsche Telekom AG a Daimler AG a francouzského Cofiroute, v roce 2018 ji převzala německá spolková vláda do svého stoprocentního vlastnictví. Samotný mýtný systém LKW Maut byl uveden do provozu v roce 2005 a už od začátku pokrývá veškeré dálnice a některé státní silnice.

Celý mýtný systém je řízen satelitní technologií, která umožňuje výběr mýtného bez zřizování mýtných stanic. Díky tomu je německý systém jedním z nejpokročilejších na světě. Pro sledování vozidel a stanovení mýtného používá kombinaci několika technologií, jako jsou polohovací systém GPS, systémy pro detekci vozidel a elektronické palubní jednotky (OBU). Palubní jednotky jsou nainstalovány do vozidel a odtud komunikují s centrálními servery systému Toll Collect, které pak zpracují snadnou a rychlou platbu mýtného.

Typy mýta 

Na německých silnicích se můžeme setkat se třemi druhy mýtného:

  1. Mýto podle vzdálenosti. Tento typ je v celoněmeckém systému fakticky základní. Jedná se o mýto, které řidič platí podle vzdálenosti ujeté po určité silnici nebo dálnici. V Německu je výše poplatku v zásadě odvozena od vzdálenosti, tedy od počtu kilometrů ujetých po síti zpoplatněných komunikací.
  2. Mosty a tunely s mýtem. U tohoto typu mýta platí řidiči poplatek za použití určitého mostu nebo tunelu. Jedním příkladem je třeba Herrentunnel, který je součástí německé spolkové silnice B75 a spojuje severoněmecký Lübeck s jeho městskou částí Travemünde. Druhým příkladem je pak Warnowtunnel v Rostocku, jenž spojuje západní a východní břeh řeky Warnow.
  3. Hmotnostně závislé mýto. U třetího typu mýta se poplatky odvozují od hmotnosti vozidla. Také hmotnostně závislé mýto je základem německého systému LKW Maut. Vozy s celkovou dovolenou hmotností 7,5 tuny a vyšší podléhají mýtnému na všech německých silnicích a dálnicích, vozidla s hmotností do 3,5 tuny pak jen místnímu mýtu v tunelech jako Herrentunnel a Warnow Tunnel.

Metody placení mýta 

Na německých silnicích a dálnicích platí mýto v zásadě jen pro automobily s celkovou hmotností 7,5 tun a vyšší. V tunelech jako Herrentunnel a Warnow Tunnel platí ale mýto i pro vozidla o nižší hmotnosti, dokonce i pro kategorii do 3,5 tuny.  

Pro samotné placení mýta je k dispozici několik možností, které jsou ale závislé na typu použitého mýtného systému. V Německu se nejčastěji platí přes elektronický mýtný systém, který spravuje již zmíněná firma Toll Collect. Ten je postavený na palubní jednotce OBU instalované ve vozidle; výpočtem stanovená výše poplatku se pak odpočítá od zůstatku předplaceného účtu.

Řidič užitkového vozidla, který hodlá využívat elektronický systém výběru mýta, se musí zaregistrovat u mýtného operátora a obstarat si palubní jednotku OBU. Tu potom nainstaluje do vozidla, kde už jednotka komunikuje s centrálním systémem Toll Collect a automaticky vypočítává mýtné podle ujeté vzdálenosti a příslušné sazby v centech za kilometr.

Další možností je i v Německu ruční placení mýtného, což znamená zaplacení přes Internet, mobilní aplikaci, anebo osobně fyzicky na platebním terminálu mýtného systému Toll Collect.

Jak se v Německu počítá mýtné pro kamion?

Mýtné pro kamiony v Německu se vypočítá podle projeté vzdálenosti, počtu náprav vozidla, jeho hmotnosti a emisní třídy Euro. Sazby mýtného se každým rokem aktualizují a jsou zveřejňovány na oficiálních webových stránkách systému (jsou k dispozici i v češtině). 

Jaké při nezaplacení mýta hrozí pokuty? 

Pokud řidič za své nákladní vozidlo nezaplatí mýtné, hrozí mu tučné pokuty a postihy od Spolkového úřadu pro nákladní dopravu (BAG). Za uvedení nesprávných údajů je to většinou 120 € nebo 240 € (jako podnikatel), za úplné nezaplacení mýtného 240 € nebo 480 €.

Předpisy pro řízení nákladních aut

Také v Německu platí pro nákladní vozy zvláštní předpisová ustanovení, jejichž cílem je především zajištění bezpečnosti na silnicích a dálnicích. Podívejme se alespoň na některé nejdůležitější z nich.

  • Nejvyšší dovolené rychlosti. Rychlostní limity pro nákladní vozy jsou v Německu dosti přísné: na dálnicích platí pro všechna vozidla s celkovou dovolenou hmotností přes 3,5 tuny limit 80 km/h, na ostatních silnicích mimo obec pak pro vozidla do 3,5 tuny také 80 km/h, pro vozidla s celkovou dovolenou hmotností přes 7,5 tuny je to ale jen 60 km/h. 
  • Předjíždění. Nákladní vozidla mají dovoleno předjíždění ostatních vozidel jen zleva, předjíždění zprava je v zásadě zakázáno, s výjimkou zvláštních okolností, jako je například otáčení, hustý provoz na dálnici (při rychlosti do 60 km/h), anebo předjíždění vozidel v hlavním jízdním pruhu za jízdy v připojovacím pruhu. Německá vyhláška o provozu na pozemních komunikací dokonce jasně specifikuje, kdy je předjíždění nákladním vozům povoleno: předjíždějící a předjížděné vozidlo musí mít rozdíl rychlostí alespoň 10 km/h a celý manévr nesmí trvat déle než 45 sekund.  
  • Dodržování bezpečné vzdálenosti. Nákladní vozy musí dodržovat bezpečnou vzdálenost od vozu před nimi nejméně 50 m, pokud se pohybují rychlostí přes 50 km/h.
  • Doba odpočinku. Celková doba řízení za týden nesmí překročit 56 hodin, za období dvou týdnů pak 90 hodin. Denní doba odpočinku musí činit nejméně 11 hodin a musí se vyčerpat během 24 hodin. Za určitých okolností může být zkrácena na 9 hodin a rozdělena do dvou bloků.
  • Zajištění nákladu. Řidič odpovídá za řádné zajištění nákladu na voze, který nesmí ohrožovat ostatní účastníky silničního provozu.
  • Zákaz jízdy. Pro nákladní vozidla s celkovou dovolenou hmotností přes 7,5 tuny platí celoročně v neděli a o svátcích od půlnoci do 22. hodiny zákaz jízdy na všech silnicích v Německu. Stejný zákaz platí také přes prázdniny od 1. července do 31. srpna vždy v sobotu od 7. do 22. hodiny.

Historie mýta v Německu 

Jak jsme se zmínili na začátku článku, bylo mýtné pro nákladní automobily zavedeno v Německu poprvé 1. ledna 2005, a to s cílem vytvoření zdroje příjmů pro údržbu silniční sítě v zemi. Původně bylo uvaleno jen na nákladní vozy s hmotností 12 tun a více, ale v říjnu 2015 bylo rozšířeno i na nákladní vozy od 7,5 tuny výše.

Po určitou dobu byly na stole také plány na zavedení mýta pro osobní auta. Tyto plány byly ale nakonec v roce 2019 zavrženy a německé dálnice jsou nadále pro osobní vozidla zcela bezplatné.

Mýto je i dnes důležitým zdrojem financování silniční infrastruktury v Německu. Vybrané prostředky slouží k údržbě a rozšiřování sítě silnic, dálnic, tunelů a mostů.

V březnu 2023 rozhodla německá spolková vláda o výrazných investicích do železniční infrastruktury (až 45 miliard eur do roku 2027). Ty mají být kryté ze silničního mýta, které se má od 1. prosince 2023 výrazně navýšit v závislosti na emisích CO2 (200 eur za 1 tunu CO2) a také se má rozšířit jeho platnost na všechna vozidla nad 3,5 tuny. Plány jsou ještě v přípravě – ale na našem blogu Eurowag se o nich rozhodně dozvíte jako první.

Jak vám s mýtem na německých silnicích pomůže Eurowag? 

Eurowag je předním poskytovatelem integrovaných řešení pro platby a pro správu mýtného, určených pro evropské silniční dopravce. Díky řešením od Eurowag si mohou firmy i řidiči výrazně zjednodušit procesy plateb mýtného a zajistit dodržování mýtných předpisů v Německu i po celé Evropě. Naše integrované řešení, kterým je palubní jednotka Eurowag EVA (Enhanced Vehicle Assistant), v sobě spojuje telematiku, platby mýtného a ochranu proti zneužití, a to vše v jediném zařízení. 

S řešením EVA mohou dopravci operující na německém území s výhodou využívat zjednodušené procesy plateb mýtného. Uvedená funkce tak znamená přímou cestu k platbě, úsporu času a také jistotu souladu s německými mýtnými předpisy. Ať už máte starost o cestování po zpoplatněných silnicích nebo o správu poplatků za mýto, EVA vám nabízí vždy bezproblémové a efektivní řešení.

Správci vozového parku mohou navíc s našimi řešeními pohodlně sledovat vozidla v reálném čase, vypočítávat náklady na trasy, informovat se o cenách paliv na čerpacích stanicích a navádět své řidiče na nejpříhodnější místo pro tankování. S využitím palubní jednotky EVA mohou dispečeři navíc načítat přesná data ze sběrnice CAN Bus, na dálku stahovat data z tachografů, sledovat u řidičů dodržování zákonem předepsaných dob jízdy a odpočinku, a podle potřeby nasměrovat řidiče na nejbezpečnější místo k přenocování.

Jednotka EVA má ještě speciální funkci FuelGuard proti zneužití, která poskytuje ochranu proti podvodnému tankování pohonných hmot a tím zvyšuje bezpečnost nákupů. Díky využití našich odborných znalostí a pokročilých technologií se dopravní společnost může zaměřit na svůj hlavní business, a přitom využívat efektivní a bezproblémovou správu mýtného.

Spojte se s námi ještě dnes a dozvíte se, jak vám naše mýtné služby mohou pomoci úspěšně proplout všemi úskalími složitých plateb mýtného nejen v Německu, ale i v celé Evropě.