GTM debug

Clock
Čas na čtení: 8 min
Calendar
18.5.2023

Nové poplatky za mýto pro nákladní vozy platné od roku 2023

Na cestách po evropském kontinentu se můžeme těšit zejména z kvalitní silniční infrastruktury a rozsáhlé sítě dálnic. V roce 2023 jsou pro nás připraveny určité dosti významné změny, a to v podobě nových mýtných poplatků pro nákladní vozy. Cílem těchto změn je řešení různých otázek, jako jsou problémy se životním prostředím, náklady na údržbu silniční infrastruktury a rovná konkurence mezi dopravci. V tomto článku se zaměříme na detaily těchto nových mýtných poplatků pro nákladní vozy v Evropě, zdůrazníme klíčové změny a zmíníme se také, jaký další vývoj můžeme vzhledem k aktuálním trendům očekávat do budoucna.

Nové poplatky za mýto pro nákladní vozy platné od roku 2023

Pár slov k mýtu a jeho cenám 

Silniční infrastruktura v Evropě neustále vyžaduje rozsáhlé investice – ať už do výstavby, údržby, nebo oprav. Mýtné poplatky jsou proto jednou z cest, jak tyto náklady pokrýt tržbami a jak zabezpečit dobře udržovanou a bezpečnou silniční síť. Výše těchto mýtných či jiných poplatků, které jsou uvaleny na nákladní vozy při použití určitých silnic a dálnic, je zpravidla odvozena od různých parametrů, jako je ujetá vzdálenost, hmotnost vozidla a emisní třída. Pomocí mýtných poplatků je tak možné v souvislosti s ochranou životního prostředí motivovat dopravce k používání ekologicky příznivějších vozidel a alternativních pohonů, či dokonce alternativních dopravních módů. 

Jakou má mýto historii a jak často se mění ceny 

Historie mýtných poplatků se v Evropě píše už přes několik desetiletí a v různých zemích a regionech můžeme pozorovat různé trendy a struktury. Sazby mýtného se rovněž zpravidla odvozují od vícero faktorů, jako jsou investiční náklady na silniční infrastrukturu, náklady na její údržbu, dopady na životní prostředí a celkové ekonomické prostředí. Postupem času reagovaly ceny mýtného na vývoj těchto faktorů i na vývoj celkových potřeb oboru silniční dopravy různými změnami. 

Jedním z důležitých aspektů u cen mýtného v Evropě je frekvence jejich změn. Sazby mýtného nejsou pevné a postupem času podléhají úpravám. Frekvence změn či zvyšování sazeb závisí na konkrétní zemi a regionu, kdy některé země upravují ceny mýtného každým rokem, zatímco jiné ponechávají změny více či méně pravidelně na měnících se potřebách ekonomiky a samotné infrastruktury.

V některých zemích se tak ceny mýtného upravují či indexují na základě inflace, na základě růstu cen za údržbu a na základě vyšších investic do silniční infrastruktury. Tyto úpravy jsou zpravidla drobnější a častější a jejich cílem je, aby ceny mýtného byly ve shodě s měnícím se ekonomickým prostředím a s náklady na výstavbu a údržbu silniční infrastruktury.

Sazby mýta a výši poplatků uvádíme vždy v místní měně nebo v eurech (pokud je příslušný provozovatel dává oficiálně k dispozici v eurech) a pro české prostředí uvádíme také přibližný přepočet české koruny podle kurzu 23,50 CZK/EUR (vycházíme ze situace na začátku května 2023).

Kategorie poplatků za nákladní vozidla

Mýtné poplatky za nákladní vozidla v Evropě se obecně klasifikují podle vícero kritérií, jako je hmotnost vozidla, počet náprav, projetá vzdálenost a emisní třída. Cenová struktura se mezi různými zeměmi často liší a někdy dokonce i v rámci jedné země najdeme rozdíly podle rozdílného charakteru silniční sítě.

V Německu platí například mýto pro nákladní vozy s hmotností od 7,5 tuny. Pro další rozlišení mýtných poplatků jsou nákladní vozidla dále rozdělena do kategorií podle počtu náprav, emisní třídy a celkové hmotnosti. Ujetou vzdálenost, tedy počet ujetých kilometrů, je nutné zaznamenávat pomocí palubní jednotky OBU od společnosti Toll Collect; poplatky za kilometr se pohybují od 0,098 € do 0,354 €, tedy od 2,30 Kč do 8,32 Kč. 

Ve Francii je mýtné, takzvané péage, povinné pro nákladní vozy s hmotností 3,5 tuny a vyšší. Tyto nákladní vozy musejí mít palubní jednotku, která je kompatibilní s francouzským systémem TIS PL pro hladké placení mýtného. Mýtné poplatky za nákladní auta jsou ve Francii rozděleny do kategorií podle celkové výšky, přípustné celkové hmotnosti a počtu náprav.

Na území Rakouska podléhají mýtnému systému veškeré dálnice a silnice pro motorová vozidla. Pro jízdu na těchto komunikacích musíte mít zakoupenou jednotku GO-Box od společnosti Asfinag Maut Service, která zaznamenává počet ujetých kilometrů podléhajících zpoplatnění. Mezi další parametry, podle kterých se stanovují sazby mýtného, patří počet náprav a emisní třída vozidla.

Belgická silniční síť je rozdělena do třech regionů: Vlámsko neboli Flandry, do kterého patří také dálnice v Bruselu, dále je to Valonsko a region hlavního města Bruselu. Každý z těchto regionů má zavedeny své vlastní silniční daně a poplatky. Ve všech oblastech se poplatek mýtného za kilometr odvozuje od celkové dovolené hmotnosti (začíná se na 3,5 t) a od příslušné emisní třídy. Celkovou částku mýtného pak určuje počet ujetých kilometrů, které se zaznamenávají do palubní jednotky Viapass. Mýtné na dálnicích se podle kategorie vozidla pohybuje od 0,074 € do 0,200 € (od 1,74 Kč do 4,70 Kč), v bruselském regionu od 0,099 € do 0,292 € (od 2,33 Kč do 6,86 Kč) za kilometr.

V Itálii se mýtné poplatky za použití silnic vypočítávají podle projeté vzdálenosti a počtu náprav nákladního vozidla. Jednou z možností placení mýtného je pomocí služby Telepass.

Změny v různých zemích 

Víceméně ve všech evropských zemích se ceny mýtného postupem času mění, a to v závislosti na různých faktorech, jako je inflace, investice do rozvoje infrastruktury a také vládní politika. Podívejme se nyní na změny cen mýtného v některých konkrétních evropských zemích.

 • Česká republika. V České republice platí aktuální sazby mýtného v nezměněné výši podle nařízení vlády platného od 1. ledna 2021. Jsou značně proměnlivé podle počtu náprav a kategorie a emisní třídy vozidla a např. u nákladních vozů o nejvyšší povolené hmotnosti nad 12 tun se pohybují od 2,253 Kč do 6,295 Kč, tedy zhruba od 0,095 € do 0,26 € za 1 km. Nákladní vozidlo přitom podléhá placení mýta nejen při jízdě po dálnicích, ale také „státních silnicích“ 1. třídy.
 • Slovensko. Na slovenských dálnicích a silnicích 1. třídy se sazby mýtného upravují každoročně podle indexu spotřebitelských cen. Poplatky za použití mýtného jsou stanoveny podle kategorie vozidel a počtu náprav a pro rok 2023 se např. u kategorie nejtěžších vozidel od 12 tun výše pohybují mezi 0,181 € a 0,244 €, tedy v přepočtu mezi 4,25 Kč a 5,734 Kč.
 • Polsko pracuje u elektronického mýtného pro těžká nákladní vozidla s každoroční změnou cen (sazeb) a podle vlastních slov ministerstva infrastruktury se země stále chlubí jedněmi z nejnižších sazeb mýtného v Evropě. Od 1. ledna 2023 se podle druhu silniční komunikace, hmotnosti vozidla a jeho emisní třídy pohybují sazby mýtného pro vozidla nad 12 t mezi 0,33 € a 0,66 €, tedy mezi 7,75 Kč a 15,50 Kč za 1 km. Letošní zvýšení cen má za cíl zabezpečit udržitelné financování silniční infrastruktury a zároveň snížit dopady těžké nákladní dopravy na životní prostředí.
 • Německo. Ke dni 1. ledna 2023 schválila německá spolková vláda novelizaci zákona o mýtě na spolkových dálkových komunikacích. Sazby mýtného se po novele rozlišují podle hmotnosti vozidla, počtu náprav a emisních tříd, přičemž významnou váhu nesou tzv. externí náklady dopravy (externality), jako je znečištění ovzduší a hluk. Zvýšení mýtného je obzvláště citelné pro starší vozy v emisních třídách Euro V a starších; pro nákladní automobily ve vyšších emisních třídách je zvýšení mýta mírnější a např. pro 18tunové nákladní vozidlo třídy Euro VI činí jen 3,8 %. Řidiči a provozovatelé vozů kategorie Euro V se ale musejí připravit na zvýšení v průměru o 27,5 %. Konkrétní sazby se tak letos pro vozy s hmotností přes 18 t pohybují podle emisní třídy od 0,181 € do 0,354 €, tedy od 4,25 Kč do 8,32 Kč za 1 km.
 • Rakousko. Podle údajů rakouského Ústředního svazu spedice a logistiky (ZV) se mýtné u vozidel kategorie EURO VI zvyšuje na rok 2023 o 4 %, zatímco u vozidel ostatních tříd je zvýšení mírnější a pohybuje se mezi 2,29 % a 2,8 %. Toto zvýšení se promítlo také do zvýšení zvláštních sazeb na několika dálnicích s tzv. úsekovým mýtným a mostech. Úplný přehled najdete na stránkách rakouské správy silnic a dálnic ASFINAG; pro vozidla nad 3,5 tuny zde platí proměnlivé mýtné podle emisní třídy od 0,44033 € do 0,49637 €, tedy od 10,34 Kč do 11,66 Kč za 1 km (s výjimkou vozidel na elektrický nebo vodíkový pohon, pro která platí sazby zhruba čtvrtinové).
 • Maďarsko. Ceny za použití mýtného na maďarských dálnicích se podle emisní třídy a počtu náprav nákladního vozidla pohybují od 42,42 HUF do 130,06 HUF, tj. od 2,69 Kč do 8,25 Kč za 1 km (úplný sazebník v PDF je k dispozici ke stažení česky). Podrobnější informace o celém systému najdete na stránkách systému HU-GO. Výraz „matrica“, se kterým se při cestách na maďarských dálnicích setkáte, označuje běžnou dálniční známku pro osobní auta („vinětu“).
 • Rumunsko. Na rozdíl od jiných evropských zemí vybírá Rumunsko poplatky za použití dálnic i u nákladních vozidel formou dálniční známky (viněty), označované jako „rovinieta“. Pro nejtěžší kategorii vozidel o hmotnosti 12 t a více a se 4 a více nápravami se aktuální ceny pohybují následovně: 54,38 RON (11 €) za 1 den, 271,91 RON (55 €) za 1 týden, 598,21 RON (121 €) za 1 měsíc a 5 982 RON (1210 €) za celý rok. Sazby můžete zjistit pomocí kalkulačky poplatků
 • Francie. Od 1. února 2023 platí ve Francii ceny mýtného zvýšené v průměru o 4,75 %; zvyšování cen se děje pravidelně podle oficiálně stanovené inflace. Pro elektrická vozidla toto zvýšení cen neplatí a jejich majitelé mají na některých silničních sítích po celý rok 5% slevu. Navíc existuje sleva pro pravidelné jízdy po stejné trase, která byla zvýšena ze 30 % na 40 % a která je tak nemalou úlevou pro řidiče na pravidelných trasách. Poplatky se značně liší nejen podle kategorií vozidel a emisních tříd, ale také podle provozovatele, kterých je ve Francii několik; například společnost APRR má tarify a ceny stanoveny podle trasy z/do a vychází zhruba na 0,15 € až 0,50 €, tedy 3,55 Kč až 12 Kč za 1 km.
 • Španělsko. V lednu 2023 schválila španělská vláda zvýšení poplatků za mýtné o 4 %, což je podstatně méně než asi 8–9 %, které požadovali provozovatelé mýtných systémů. Zvýšení cen bude uplatněno na 11 zpoplatněných komunikacích, a i když ministerstvo dopravy dosud ceny neaktualizovalo, provozovatelé mýtných bran již začali distribuovat nové ceníky. 
 • Belgie (region Valonsko). Ke dni 1. ledna 2023 byly ve Valonsku uvedeny v platnost nové sazby za kilometr. Tyto sazby byly stanoveny na základě indexace cen a platí pro všechna těžká nákladní vozidla (HGV) s belgickou i zahraniční registrací s celkovou hmotností vozidla přes 3,5 tuny a pro tahače kategorie N1 s kódem karoserie BC (pro soupravy nad 32 t činí např. valonské mýtné 0,154 € až 0,241 €, tedy 3,62 Kč až 5,66 Kč za 1 km; kompletní sazebník pro celou zemi je k dispozici v PDF). Nové silnice podléhající zpoplatnění nebyly k tomuto datu zavedeny žádné. Kilometrické sazby ve Vlámsku a v Bruselu byly indexovány k 1. červenci. V příštím roce nás dále čekají nové sazby přes podvodní Liefkenshoek Tunnel, spojující dvě strany řeky Šeldy ve vlámských Antverpách; za jednorázový průjezd se očekává zvýšení tarifů o 12,4 % až 18,6 %.
 • Most přes Öresund. Také na mostě přes Öresundskou úžinu (dánsky Øresund), který spojuje Dánsko a Švédsko, se budou ceny upravovat. Podrobnější informace a sazebníky najdete na oficiálních stránkách tunelu
 • Bulharsko. Sazby mýtného v Bulharsku se rovněž upravovaly loni v létě, tedy k 1. červenci 2022; aktuálně se pro nákladní vozy o 4 a více nápravách a celkové hmotnosti 12 t a vyšší pohybují na dálnicích v rozpětí 0,23–0,32 BGN, tedy 2,77–3,76 Kč za 1 km. Při cestách v Bulharsku také nezapomeňte, že zde výkonovému zpoplatnění (a stejně tak i povinnosti mít koupenou elektronickou vinětu pro osobní automobil) podléhají nejen dálnice, ale i silnice 1. a 2. třídy. Podrobné informace najdete na stránkách Toll BG
 • Tunel pod Mont Blancem a tunel Fréjus. Úpravám podléhají rovněž ceny za průjezd tunelem pod Mont Blancem a tunelem Fréjus, které oba spojují Francii a Itálii. Zde najdete informace o cenách v tunelu Mont Blanc; informace o tunelu Fréjus by měly být aktualizovány po schválení nových sazeb.
 • Rumunsko. A konečně i ceny za použití rumunských dálnic v systému elektronické viněty Roviniete se budou v roce 2023 upravovat. Přehledné informace najdete na webových stránkách systému

A pokud chcete být vždy v obraze – a to nejen ve smyslu aktuálních sazeb mýtného, ale ve smyslu dalších cenných informací –, nezapomeňte si pravidelně naladit náš klientský portál a sledujte také e-mail.

Co můžeme očekávat do budoucna? 

Ceny mýtného budou i nadále určitě mířit vzhůru, a to zejména z důvodu rostoucích nákladů na údržbu stávající infrastruktury, rostoucí poptávky po výstavbě nové infrastruktury a také inflačních tlaků na provozní náklady. Na ceny mýtného budou mít jednoznačně vliv také snahy o ochranu životního prostředí a snižování emisí skleníkových plynů, kdy se podle emisní kategorie vozidel může zavést zvýhodnění nebo naopak přirážky k sazbám, jako tomu ostatně letos je ve Francii.

Další poměrně důležitou změnou, která stojí za zmínku, je postupné odstavování dosavadního mýtného systému SkyToll na Slovensku; konec je plánován na červen 2023. Vzhledem k neustálému technologickému pokroku jsou mýtné systémy také stále pokročilejší a propracovanější a mohou se v nich objevit dynamické cenové modely, závislé například na denní době, typu vozidla nebo aktuální dopravní situaci (kongesci). Variabilní mýtné se tak může lišit v závislosti na aktuálních podmínkách v provozu – což se jednoznačně odrazí i na silničních dopravních společnostech, které budou nuceny přizpůsobit plánování nákladů i provozní strategie.

Jak vám může pomoci Eurowag 

Společnost Eurowag je předním evropským poskytovatelem služeb placení mýtného a řešení správy vozového parku. Nabízíme různé služby, které našim zákazníkům vždy pomáhají v efektivní správě poplatků za mýto a také v úspoře financí. Nabízíme palubní jednotku, která obsluhuje platby mýtného v mnoha zemích současně a díky níž se tak naši klienti nemusejí obtěžovat s nastavením různých mýtných systémů a se zpracováním mnoha faktur. Systém tak šetří čas a snižuje administrativní náklady. Naše mýtné jednotky pracují ve více než 23 evropských zemích a řidič díky nim může zaplatit mýtné bez jakéhokoli zastavení u mýtné brány.

Eurowag nabízí také službu vratky DPH na mýtných poplatcích, díky čemuž dopravní společnost ušetří daňové výdaje. V portfoliu máme rovněž palivové karty, které lze využít k placení paliva, ale také mýtného a dalších výdajů na cestách. Palivová karta od Eurowag přináší klientům slevy na pohonných hmotách a umožňuje jim snadnou kontrolu nad výdaji.

Dále nabízíme komplexní systém správy vozového parku, ve kterém může klient sledovat svá vozidla v reálném čase, monitorovat spotřebu paliva a optimalizovat trasy s cílem snížení nákladů. Prostřednictvím našeho systému klient dostává rovněž upozornění na mýtné poplatky i na další výdaje, takže nikdy nepromešká platbu a nehrozí mu pokuty z prodlení.