GTM debug

Clock
Čas na čtení: 12 min
Calendar
25.6.2024

Palivová karta vs. kreditní karta: Co je pro vaši logistickou firmu lepší?

Volba mezi palivovou a kreditní kartou není jen o praktičnosti, ale o strategickém řízení logistických výdajů v souladu s vašimi obchodními cíli. Proto je toto rozhodnutí zásadní a cílem tohoto článku je poskytnout vám potřebné informace k rozhodnutí ohledně výběru karty, které pak zvýší vaši provozní efektivitu a přispěje k finančnímu růstu.

Palivová karta vs. kreditní karta: Co je pro vaši logistickou firmu lepší?

Srovnání palivových a kreditních karet: Různé možnosti platby

V odvětví logistiky je velmi důležité pochopit rozdíly v řízení nákladů pomocí palivové a kreditní karty. Palivové a kreditní karty hrají zásadní roli v tom, jak společnost nakládá se svými platbami, zejména s ohledem na výdaje za pohonné hmoty.

Palivové karty jsou speciální karty určené ke správě výdajů na pohonné hmoty. Nabízejí více než jen způsob placení; pomáhají zefektivnit a snížit spotřebu paliva ve vašem vozovém parku. Palivové karty mimo jiné poskytují výhody, jako jsou slevy na palivo, které výrazně snižují náklady na litr. Mají také vylepšené bezpečnostní prvky, jako je PIN a možnost omezení nákupů pouze na pohonné hmoty, čímž pomáhají předcházet zneužití a podvodům. Tyto karty, které jsou propojené s nástroji pro správu vozového parku, umožňují společnostem detailně sledovat spotřebu paliva a efektivně tak kontrolovat náklady na pohonné hmoty. Díky tomu jsou palivové karty praktickou volbou pro logistické společnosti, které chtějí optimalizovat výdaje na pohonné hmoty a zajistit, aby byla spotřeba pohonných hmot pod kontrolou.

Kreditní karty mají širší možnosti použití a jsou přijímány téměř všude, což je velká výhoda. Díky kreditním kartám se logistické společnosti neomezují pouze na nákup pohonných hmot, ale mohou hradit i další výdaje, jako jsou například opravy vozidel, údržba a neočekávané náklady, které vzniknou během provozu. Kreditní karty jsou flexibilní a nezbytné pro běžné podnikové výdaje, ale pro nákup pohonných hmot a správu těchto výdajů jsou často méně výhodné, protože obvykle nenabízejí slevy na paliva, tak jako palivové karty. A také postrádají specializované funkce pro vykazování, takže je náročnější sledovat a analyzovat výdaje na pohonné hmoty.

Výhody a nevýhody palivových a kreditních karet

Palivové karty

Nákladová efektivita: Palivové karty přinášejí značný finanční přínos, díky němuž může vaše logistická firma ušetřit až 0,05 eura na litr paliva v závislosti na místě tankování. Tyto úspory se mohou rychle kumulovat a ušetřit vašemu podniku tisíce eur ročně, zejména pokud provozujete velký vozový park a spotřebováváte velké množství paliva. To je důležité hlavně v odvětví, kde jsou ziskové marže často nízké, a tak je udržení efektivního provozu nejdůležitější.

Kontrola: Palivové karty poskytují specifické kontrolní prvky, které pomáhají řídit výdaje za pohonné hmoty lépe než tradiční platební metody. Umožňují majitelům firem a správcům vozových parků nastavit výdajové limity a omezit nákupy čistě jen na pohonné hmoty nebo určité typy služeb. Palivové karty nabízejí podrobné výkazy, které pomáhají sledovat a řídit tyto výdaje, a představují tak účinný nástroj pro sledování rozpočtu a zamezují neoprávněným výdajům. Taková kontrola a zabezpečení vám poskytne klid a přehled při správě výdajů vašeho vozového parku.

Integrace: Palivové karty se jednoduše integrují se systémy pro správu vozového parku. Tato integrace pomáhá efektivně řídit náklady tím, že kombinuje údaje o spotřebě paliva s dalšími provozními informacemi. Díky přesným údajům v reálném čase zlepšuje efektivitu vozového parku, řízení nákladů a přispívá k lepším provozním rozhodnutím.

Kreditní karty

Flexibilita: Kreditní karty nabízejí větší flexibilitu než palivové karty. Lze je použít na různé výdaje, včetně nouzových oprav, ubytování a dalších nečekaných nákladů během provozu. Díky této univerzálnosti jsou kreditní karty základním nástrojem pro řízení různých výdajů každého logistického podniku.

Nevýhody: Používání kreditních karet v logistice má i značné nevýhody. Vysoké úrokové sazby z přenesených zůstatků mohou vést ke zvýšeným poplatkům, zejména pokud zůstatky nejsou rychle splaceny. Kreditní karty také nenabízejí specifické slevy na pohonné hmoty, které jsou pro provozy s vysokými výdaji za palivo zásadní. Obecné sledování výdajů, které poskytují kreditní karty, se nedá srovnat s podrobným vykazováním palivových karet, což ztěžuje přesný monitoring a kontrolu konkrétních kategorií výdajů.

Výhody palivových karet pro logistické společnosti

Palivové karty poskytují řadu výhod, které jsou užitečné zejména pro zvýšení efektivity logistických operací. Když se firmy rozhodují, zda zvolit palivové karty nebo kreditní karty, možnost integrace palivových karet v tom hraje roli, protože může poskytnout významnou strategickou výhodu při optimalizaci projektů a redukci nákladů.

Úspora nákladů: Hlavní výhodou palivových karet je možnost získat slevy na nákup paliva od dodavatelů. Tyto slevy obvykle rostou s objemem nakoupeného paliva, což znamená, že čím více paliva firma spotřebuje, tím více ušetří. To může výrazně snížit náklady na pohonné hmoty, zejména u společností s velkým vozovým parkem nebo s vysokým počtem ujetých kilometrů. Tyto úspory nejenže snižují přímé náklady, ale také pomáhají přesněji řídit rozpočet při kolísajících cenách pohonných hmot.

Vylepšené bezpečnostní funkce: Palivové karty jsou vybaveny pokročilými bezpečnostními funkcemi, které výrazně napomáhají bezpečnému řízení provozu. Používají osobní identifikační čísla (PIN) a můžete omezit typy nákupů, což společnostem umožňuje pečlivě sledovat, jak jsou karty používány. Tím se minimalizuje riziko neautorizovaného použití, které je častým problémem u tradičních platebních metod, jako jsou právě kreditní karty. Tato bezpečnostní opatření navíc zajišťují, že každá jednotka paliva je přesně sledována a řádně evidována.

Zjednodušené vykazování výdajů: Palivové karty jsou propojeny s automatizovanými systémy, díky čemuž si řidiči nebudou muset schovávat všechny účtenky. To výrazně zjednodušuje administrativní úkony, snižuje pracovní zátěž zaměstnanců a omezuje případné chyby při sledování výdajů. Snadnější vykazování zlepšuje přesnost vedení záznamů, zvyšuje transparentnost, urychluje audit a vede k dodržování předpisů. Shromážděné podrobné údaje také poskytují lepší analýzu vzorců výdajů, pomáhají plánovat budoucí spotřeby paliva a lze je využít i při jednání s dodavateli pohonných hmot.

Palivové karty jsou účinným prostředkem pro společnosti, které chtějí zpřísnit řízení výdajů na pohonné hmoty a přispět tak k lepší finanční prosperitě firmy. Plným využitím specifických vlastností palivových karet mohou logistické společnosti zvýšit provozní efektivitu, chránit se před finanční nejistotou a zavést stabilnější přístup k sestavování rozpočtu. Používání palivových karet tedy napomáhá nejen  každodennímu provozu, ale hraje také zásadní roli v dlouhodobém úspěchu a růstu podniku.

Klíčové faktory při výběru správné platební metody pro správu vozového parku

Výběr správné platební metody pro správu vozového parku je složité rozhodnutí. Zahrnuje pečlivé zvážení různých faktorů ovlivňujících každodenní provoz a dlouhodobé finanční plánování. Níže uvádíme několik zásadních faktorů, které by měly být vodítkem při rozhodování.

Velikost vozového parku: Při rozhodování o nejvhodnějším způsobu platebních řešení je rozhodující velikost vašeho vozového parku. Pro větší vozové parky bývá většinou výhodnější používání palivových karet díky jejich schopnosti spravovat velké objemy transakcí a nabízet slevy podle množství zakoupeného paliva. Čím větší máte vozový park, tím větší výhody vám palivová karta přinese. Palivové karty také umožňují snadnější rozdělení a správu výdajů mezi více řidičů, což je užitečné zejména pro společnosti působící na mnoha územích. Menší vozové parky mohou samozřejmě také palivové karty využívat, ale výhody pro ně nemusí být tak významné.

Způsoby využití: Je důležité mít přehled o tom, kde a jak často váš vozový park doplňuje palivo. Pro společnosti, které působí za hranicemi regionu nebo státu, jsou výhodné palivové karty se širokou sítí čerpacích stanic a konkurenceschopnými cenami.

Administrativa: Správa výdajů se může značně lišit v závislosti na zvoleném způsobu platby. Palivové karty jsou pravděpodobně lepší volbou, pokud potřebujete podrobné přehledy a snadné řízení. Jsou vybaveny pokročilými nástroji, které automaticky organizují výdaje, sledují spotřebu paliva v jednotlivých vozidlech a monitorují vzorce výdajů řidičů. Tato úroveň detailů je klíčová pro efektivní správu vozového parku a je neocenitelná pro audity, sestavování rozpočtu a strategické plánování. Tyto nástroje pomáhají optimalizovat provoz a snižovat zbytečné náklady.

Při výběru mezi palivovou a kreditní kartou je třeba tyto faktory pečlivě zvážit s ohledem na konkrétní potřeby a provozní styl vaší firmy. Cílem je najít řešení, které nejen usnadní transakce, ale také podpoří vaše celkové obchodní cíle a zvýší provozní efektivitu a finanční řízení. Tato strategická volba by měla pomoci efektivně řídit náklady a přispět k ziskovosti a efektivitě vašeho vozového parku.

Na Eurowag se můžete spolehnout

Ať už se rozhodnete pro palivovou nebo kreditní kartu, na Eurowag se můžete spolehnout. Palivová karta Eurowag je akceptována ve 30 zemích, nabízí konkurenceschopné ceny paliva a mýtného a předschválený úvěr až do výše 5000 eur. Poskytuje také spolehlivou ochranu proti podvodům a zjednodušuje monitoring, jelikož máte všechny faktury za pohonné hmoty na jednom místě. Kromě paliva s ní lze platit i za mytí nákladních vozidel, čištění nádrží a další služby poskytované společností Eurowag nebo jejími partnery.

Eurowag nabízí také kartu Eurowag Mastercard, která je přijímána na všech místech s logem Mastercard. Můžete ji použít k okamžitému poskytnutí peněz řidičům v případě potřeby, místo abyste jim dávali hotovost, a zároveň si udržet plnou kontrolu nad tím, jak jsou peníze utráceny.

Jedná se o bezkontaktní kartu určenou výslovně pro dopravní podniky. Můžete si na ni nabít peníze, které pak budete mít k okamžitému použití. Lze s ní také platit za služby autoservisů, pokuty, odtahové služby a snadno vybírat z bankomatů. Poskytuje bezpečné online platby pomocí technologie 3D secure a profesionální zákaznickou podporu.

Závěr: Výběr správné karty pro vaši flotilu

Kreditní karty sice poskytují flexibilitu a jsou akceptovány prakticky všude, ale často postrádají specifické výhody, které logistickým podnikům nabízejí palivové karty, zejména pak firmám, které se zaměřují na efektivní řízení výdajů na pohonné hmoty.

Palivové karty jsou lepší v kontrole nákladů na pohonné hmoty, mají lepší bezpečnostní prvky a zefektivňují administrativní úkony. Pro společnosti, které hledají rovnováhu mezi těmito dvěma možnostmi, představuje karta Eurowag Mastercard inovativní řešení. Tato karta nabízí další výhody tím, že poskytuje širokou akceptační síť a má univerzální využití v nouzových situacích. Jedná se o doplňkovou službu, který není k dispozici jako samostatný produkt.

Logistické podniky mohou používat palivovou kartu Eurowag pro výdaje spojené s pohonnými hmotami, zatímco karta Eurowag Mastercard je k dispozici pro další výdaje nesouvisející s palivem. Společně tak nabízejí komplexní řešení pro správu všech aspektů financí vozového parku, přičemž karta Mastercard slouží jako doplňková možnost pro jiné nákupy.

Chcete optimalizovat své podnikání? Zjistěte, jak vám palivová karta Eurowag a karta Eurowag Mastercard mohou pomoci ušetřit náklady a zefektivnit provoz.

Často kladené otázky

Jaké jsou hlavní rozdíly mezi palivovými a kreditními kartami z hlediska funkcí a vlastností?

Rozdíly ve vlastnostech: Palivové karty jsou přizpůsobeny k nákupu pohonných hmot a dalších služeb, jako je mytí aut. Poskytují přístup ke konkrétním čerpacím stanicím a často zahrnují výhody, jako jsou zvýhodněné ceny pohonných hmot a bezúročné úvěry. Kreditní karty poskytují větší úvěrovou volnost, kterou lze využít na různé nákupy a výběry hotovosti, často ale za vyšší úrokové sazby.

Rozdíly ve funkcích: Palivové karty se zaměřují na bezpečnost tím, že omezují nákupy na pohonné hmoty a související služby, což pomáhá předcházet zneužití a usnadňuje správu výdajů. Kreditní karty umožňují širší škálu nákupů, což zvyšuje riziko neoprávněných výdajů a vyžaduje pečlivější správu účtenek pro finanční monitoring a vratky daní.

Jaké jsou konkrétní výhody palivových karet pro logistické společnosti?

Úspora nákladů: Palivové karty poskytují slevy na pohonné hmoty, které mohou přinést značné úspory, zejména pro společnosti s velkým vozovým parkem.

Řízení výdajů: Tyto karty umožňují efektivnější sledování a řízení výdajů na pohonné hmoty a pomáhají společnostem udržovat lepší kontrolu rozpočtu a finanční dohled.

Zvýšená bezpečnost: Palivové karty pomáhají omezit podvody a neoprávněné nákupy tím, že omezují transakce na pohonné hmoty a související služby.

Administrativní efektivita: S palivovou kartou není třeba schovávat si fyzické účtenky. Automaticky zpracovávají faktury v souladu s DPH, což zjednodušuje proces vracení daní.

Jak se kreditní karty a palivové karty liší v flexibilitě a možných nevýhodách?

Flexibilita: Kreditní karty nabízejí větší flexibilitu nákupu a umožňují podnikům nakupovat širokou škálu zboží a služeb nad rámec paliva, což může být výhodné pro společnosti, které potřebují rozmanitější možnosti nákupu.

Potenciální nevýhody: Flexibilita kreditních karet může vést k nepodstatným nákupům a tím pak k nárůstu celkových výdajů. Úrokové sazby na kreditních kartách mohou náklady značně zvýšit, zejména pokud nejsou zůstatky splaceny včas. Správa účtenek a podrobné sledování výdajů u kreditních karet zabere také mnohem více času.

Jaké faktory by měly logistické firmy zvážit při volbě mezi palivovou a kreditní kartou?

Charakter výdajů: Podniky by měly vyhodnotit, zda jejich hlavní výdaje souvisejí s pohonnými hmotami, nebo zda potřebují univerzálnější nástroj na různorodé nákupy.

Náklady: Potenciální úspory díky slevám na pohonné hmoty je třeba porovnat s náklady spojenými s úrokovými sazbami kreditních karet.

Zabezpečení: Palivové karty jsou lepší volbou pro firmy, které chtějí minimalizovat podvody a zajistit, aby výdaje byly spojeny výhradně s podnikáním.

Administrativa: Pro firmy s omezenými zdroji pro správu administrativy mohou být palivové karty výhodné, protože zjednodušují procesy sledování výdajů a žádostí o vratky daně.