GTM debug

Clock
Čas na čtení: 5 min
Calendar
4.4.2024

Pokuty za překročení rychlosti v Německu: Jak se jim vyhnout?

Německý silniční zákon je známý tím, že má poměrně přísné předpisy a vysoké pokuty pro řidiče, kteří překročí povolenou rychlost. V posledních letech byl navíc sazebník pokut u našeho západního souseda upraven, resp. ještě se zpřísnil. Toto je pro profesionální řidiče a dopravní společnosti důležité vzít na vědomí především vzhledem ke klíčové roli Německa v evropské silniční dopravě a jeho postavení klíčové tranzitní země.

Pokuty za překročení rychlosti v Německu: Jak se jim vyhnout?

Buďte vždy v obraze a mějte aktuální informace o předpisech – seznamte se základními informacemi o pokutách za překročení rychlosti v Německu v roce 2024.

Pokuty za překročení rychlosti v Německu – jaké jsou tresty za překročení rychlosti?

V Německu, stejně jako v jiných zemích, závisí výše pokuty na faktorech, jako je překročená rychlost, místo přestupku a kategorie vozidla. Kromě vysokých pokut mohou řidiči překračující povolenou rychlost nasbírat také trestné body a čelit možnosti ztráty řidičského průkazu na dobu od 30 dnů do 3 měsíců. Důležité je, že případné pozastavení řidičského oprávnění platí pouze na území Německa.

Podívejme se blíže na aktuální sazebník pokut v Německu.

Pokuty za překročení rychlosti na dálnici – předpisy a výše pokut

Německo patří mezi země, kde v zásadě neplatí žádné omezení rychlosti na dálnicích pro vozidla do 3,5 tuny přípustné celkové hmotnosti. Řidičům se sice doporučuje nepřekračovat rychlost 130 km/h, ale zůstává to doporučením a ne povinností.

Pro těžká vozidla však platí jiná pravidla. Podle předpisů je na německých dálnicích maximální povolená rychlost pro nákladní vozidla 80 km/h. V některých případech, například při jízdě v konvoji, může být tato rychlost snížena na 60 km/h. Po rychlostních silnicích mohou vozidla s celkovou hmotností do 3,5 tuny jet rychlostí až 100 km/h, zatímco těžší vozidla jsou omezena na 60 km/h.

V nezastavěných oblastech se pokuty pro nákladní vozidla v Německu pohybují od 30 eur do více jak 700 eur. Jak vypadá sazebník pokut za překročení rychlosti pro nákladní vozidla nad 3,5 tuny v roce 2024?

Překročení rychlosti o:

 • 10 km/h – 58,50 eur.
 • 11 až 15 km/h – 78,50 eur.
 • 16 až 20 km/h – 168,50 eur a 1 trestný bod.
 • 21 až 25 km/h – 178,50 eur a 1 trestný bod.
 • 26 až 30 km/h – 203,50 eur a 1 trestný bod a možný zákaz řízení na 1 měsíc*.
 • 31 až 40 km/h – 283,50 eur, 2 trestné body a zákaz řízení na 1 měsíc.
 • 41 až 50 km/h – 508,50 eur, 2 trestné body a 1 měsíc zákazu řízení.
 • 51 až 60 km/h – 633,50 eur, 2 trestné body a 2 měsíce zákazu řízení.
 • Nad 60 km/h – 738,50 eur, 2 trestné body a 3 měsíce zákazu řízení.

*Zákaz řízení obvykle platí pouze v případě, že dvakrát za rok překročíte povolenou rychlost o 26 km/h nebo více.

Jak zkontrolovat pokuty za překročení rychlosti v Německu a vyhnout se dalším nákladům?

Pro evropské silniční služby je právním základem pro výměnu potřebných údajů o řidičích, kteří porušili pravidla silničního provozu, směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/413 ze dne 11. března 2015 o usnadnění přeshraniční výměny informací o dopravních přestupcích v oblasti bezpečnosti silničního provozu.

Výměna informací probíhá prostřednictvím specializovaného evropského systému pro výměnu informací o dopravě (EUCARIS). Systém umožňuje identifikaci vozidel a ověřování platnosti dokladů. Pomocí systému EUCARIS mohou silniční služby snadno a rychle předávat informace o spáchaných přestupcích a tak účinněji vymáhat pokuty.

Jak zkontrolovat nezaplacené pokuty z Německa?

 • Zkontrolujte si poštu: Pokud jste obdrželi pokutu v Německu nebo v jiné evropské zemi, měla by vám být zaslána na adresu, kterou jste uvedli při registraci vozidla. Dopis (přeložený) bude obsahovat informace o právním základu a pokutě uložené za přestupek. Obdržíte také dotazník pro případné odvolání proti uložené pokutě.
 • Obraťte se na vydávající orgán: V případě pochybností nebo dotazů je vhodné obrátit se přímo na subjekt, který pokutu za dopravní přestupek vydal.

Pokud v Německu obdržíte pokutu, je důležité ji vyřídit ve stanovené lhůtě bez ohledu na uloženou pokutu a na případné námitky k ní. Vyhnete se tak dalším nákladům, jako jsou poplatky za pozdní platbu.

Eurowag pomáhá řidičům nákladních vozidel získat lepší řidičské návyky

Identifikace a náprava problematického chování řidičů je nejlepším způsobem, jak zabránit budoucím pokutám a sankcím pro řidiče nákladních vozidel pro komerční účely. Sledováním stylu jízdy a poskytováním dat a analýz nacházejí společnosti provozující nákladní dopravu způsoby, jak zvýšit bezpečnost a snížit zbytečné náklady. A chytré dopravní společnosti vědí, že Eurowag má pro správu vozového parku nejlepší dostupné nástroje.

Náš výkonný telematický software vám může poskytnout cenná data a analýzu celého provozu. Identifikujte příležitosti k úspoře nákladů na základě informací o řidičích a vozidlech vašeho vozového parku. Zvyšte bezpečnost svých řidičů snížením nebezpečných jízdních návyků a odměňujte je za jejich zlepšení. Kontaktujte nás ještě dnes a zjistěte, jak můžeme pomoci vašemu podnikání v celé Evropě.