GTM debug

Clock
Čas na čtení: 13 min
Calendar
13.2.2024

Pravidla pro řidiče nákladních vozidel v Maďarsku

Maďarsko hraje klíčovou roli v logistice a nákladní dopravě v Evropě. Řidiči nákladních vozidel by měli dobře znát místní dopravní předpisy. Pro zajištění plynulého a bezpečného pohybu na cestách je nezbytné, aby řidiči nákladních vozidel byli dobře obeznámeni s místními dopravními předpisy. Znalost maďarských zákonů a pravidel pro řízení kamionů je pro řidiče nejen zákonnou povinností, ale také klíčem k zajištění bezpečnosti a efektivity v odvětví.

Pravidla pro řidiče nákladních vozidel v Maďarsku

Maďarsko klade důraz na dodržování bezpečnostních a právních norem v oblasti nákladní dopravy. Tento článek poskytuje podrobný přehled specifických podmínek a pravidel platných pro řízení nákladních vozidel v Maďarsku, s cílem pomoci řidičům legálně a bezpečně provozovat vozidla a zároveň přispívat k udržení vysokých standardů bezpečnosti a profesionalismu v odvětví.

Osvědčení o odborné způsobilosti (CPC) 

Osvědčení o odborné způsobilosti, známé jako CPC (Certificate of Professional Competence), je základním předpokladem pro řízení nákladních vozidel v rámci celé Evropské unie, včetně Maďarska. Toto osvědčení dokládá, že řidič úspěšně absolvoval speciální odborné školení a je seznámen s klíčovými aspekty řízení nákladního vozidla, jako jsou bezpečnostní předpisy, které mohou být stanoveny jak státními úřady, tak zaměstnavateli, dále pak postupy správné údržby vozidel a efektivní techniky řízení zaměřené na snížení spotřeby paliva a minimalizaci negativního dopadu na životní prostředí.

Kategorie řidičských průkazů v Maďarsku

Kategorie C1

 • Užitková vozidla v této kategorii mají hmotnost od 3,5 do 7,5 tuny.
 • Řidiči těchto vozidel by měli být starší 18 let.
 • Řidiči také musejí pravidelně obnovovat řidičský průkaz každých pět let a složit při tom teoretickou i praktickou zkoušku.
 • U této kategorie vozidel se vyžaduje také lékařské a oční osvědčení.

Kategorie C1E

 • Řidičský průkaz kategorie C1E umožňuje řídit větší nákladní vozidla a tahat přívěsy o hmotnosti nad 750 kg.
 • Minimální věk pro získání řidičského průkazu této skupiny je 21 let.
 • Držitelé řidičského průkazu C1E mají automaticky nárok i na kategorie BE a D1E.

Kategorie C

 • Tato kategorie je určena pro řízení větších užitkových vozidel.
 • Řidiči mohou řídit vozidla kategorie C1 bez omezení maximální hmotnosti na 7,5 tuny.
 • Minimální věk pro získání řidičského oprávnění v této kategorii je 21 let.

Kategorie CE

 • Jedná se o nejvyšší kategorii řidičských průkazů pro řízení nákladních automobilů, která je vhodná pro ty, kteří plánují přepravu značných objemů zboží.
 • Nejnižší věk pro držení řidičského průkazu této kategorie je 21 let.
 • Držitelé tohoto průkazu automaticky získávají oprávnění i pro kategorie BE, C1E, T a D1E.

Další kvalifikace pro řízení nákladních vozidel v Maďarsku

 • Lékařská prohlídka: Maďarští řidiči nákladních automobilů musejí projít lékařskou prohlídkou, která zjišťuje, že jsou fyzicky způsobilí řídit velká vozidla. Tato prohlídka zahrnuje testy zraku, hodnocení fyzického zdraví a psychické kondice.
 • Požadavky na věk: Věkové limity pro různé kategorie řidičských průkazů se liší. Například kategorie C1 vyžaduje, aby byl řidič starší 18 let. U kategorií C, CE a C1E je vyžadován věk 21 let.
 • Teoretické a praktické zkoušky: Pro získání profesionálního řidičského průkazu musejí řidiči složit teoretické i praktické zkoušky. Ty ověří, jak řidič rozumí pravidlům silničního provozu, technice bezpečné jízdy a ovládání vozidla.
 • Pravidelné školení: Řidiči jsou povinni každých pět let absolvovat školení pro obnovení CPC. Toto školení zajišťuje, že jsou řidiči seznámeni s aktuálními platnými předpisy, bezpečnostními normami a technikami řízení.
 • Speciální osvědčení pro přepravu specifických nákladů: Pro přepravu určitých typů nákladů, jako jsou nebezpečné materiály nebo nadrozměrné zásilky, mohou být vyžadována další, specifická osvědčení, například ADR pro přepravu nebezpečného zboží.

Tato kombinace kvalifikací zajišťuje, že řidiči nákladních vozidel v Maďarsku jsou dobře připraveni a vyškoleni pro splnění požadavků profesionálního řízení, což přispívá ke zvýšené bezpečnosti na maďarských silnicích a k plynulosti dopravy v zemi.

Předpisy týkající se řízení pod vlivem alkoholu

V Maďarsku je nulová tolerance alkoholu v krvi při řízení, povolená hranice je tedy 0,0 ‰. Řidiči, zejména řidiči nákladních vozidel, tedy nesmějí mít při řízení vozidla v krvi žádné zjištěné množství alkoholu.

Porušení nulové tolerance alkoholu v krvi má vážné následky. Řidiče mohou čekat nejen vysoké pokuty, ale i možnost vězení a riziko dočasného odebrání řidičského průkazu, nebo dokonce trvalého zákazu řízení. Řízení pod vlivem alkoholu je považováno za závažný trestný čin, který může mít pro profesionální řidiče nákladních vozidel vážné právní následky, včetně ztráty zaměstnání a poškození kariéry v dopravním sektoru. Tato přísná pravidla odrážejí odhodlání Maďarska k udržení vysokých standardů bezpečnosti na silnicích.

Povinná výbava řidičů nákladních vozidel

Podle zákona musejí řidiči nákladních vozidel v Maďarsku ve svých vozidlech vozit povinnou výbavu, která sestává z:

 • reflexní vesty pro všechny cestující,
 • výstražného trojúhelníku,
 • sady náhradních žárovek,
 • sady pro dechovou zkoušku,
 • lékárničky první pomoci,
 • sněhových řetězů podle dopravního značení,
 • hasicího přístroje (u vozidel s hmotností nad 3,5 tuny je místním zákonným požadavkem mít hasicí přístroj, u vozidel s hmotností nad 24 tun je třeba mít hasicí přístroje dva).

Věkové omezení pro řidiče

 • V Maďarsku je minimální věk pro řízení lehkých užitkových vozidel 18 let.
 • Minimální věk pro řízení těžkých nákladních vozidel je stanoven na 21 let.

Zpoplatněné silnice a mýtný systém v Maďarsku

V Maďarsku se sazba mýtného pro nákladní vozidla vypočítává na základě celkové hmotnosti vozidla. Pro vozidla s hmotností nad 3,5 tuny je povinné použití elektronického mýtného systému HU-GO, který pokrývá celou síť zpoplatněných silnic v zemi. Výše mýtného se odvíjí od ujeté vzdálenosti, hmotnosti vozidla a jeho ekologické třídy.

Pro snadnější placení mýtného poskytuje společnost Eurowag řidičům nákladních vozidel a dopravním společnostem palubní jednotku s certifikací EETS. Ta redukuje komplikace spojené s platbami mýtného a zajišťuje dodržování předpisů v celé Evropě. Nabízí univerzální řešení, které umožňuje použití jednoho zařízení pro placení mýtného ve více zemích, včetně Maďarska.

Palubní jednotka od Eurowag umožňuje řidičům bezproblémový průjezd mýtnými branami, jelikož nemusejí používat více různých zařízení a nemusejí se starat o rozdílné platební systémy jednotlivých zemí. Palubní jednota Eurowag tak nejenže šetří čas, ale také snižuje administrativní zátěž řidičů a dopravních společností. Představuje jednoduchý a efektivní způsob placení mýtného, který zjednodušuje překračování evropských hranic, včetně těch maďarských, a umožňuje plynulejší dopravu po celém kontinentu.

Zákazy jízdy pro nákladní vozidla v Maďarsku

V Maďarsku, stejně jako v jiných evropských zemích, existují pro nákladní vozidla určitá omezení jízdy, jejichž cílem je snížit dopravní zátěž a zvýšit bezpečnost na silnicích během dopravních špiček a státních svátků. Pro efektivní plánování trasy je důležité tato omezení znát a dodržovat.

 • Státní svátky

- Pro nákladní vozidla s maximální přípustnou hmotností nad 7,5 tuny platí během státních svátků omezení jízdy. Zákaz jízdy zpravidla začíná o půlnoci a končí ve 22 hodin svátečního dne.

 • Předvečer státních svátků

- V předvečer hlavních státních svátků platí zákaz jízdy pro nákladní vozidla nad 7,5 t od 15 do 22 hodin.

 • Omezení o víkendech

- V letních měsících, od 15. června do 31. srpna, platí pro nákladní vozidla nad 7,5 t další omezení jízdy o víkendech.

- Během sobot platí zákaz jízdy od 8 do 16 hodin a v neděli, stejně jako o státních svátcích, platí od půlnoci do 22 hodin.

 • Místní omezení

- V některých částech Maďarska, zejména v blízkosti velkých měst nebo turisticky atraktivních lokalit, mohou platit specifická místní omezení. Řidiči by proto měli věnovat zvláštní pozornost i regionálním předpisům.

 • Seznam státních svátků v Maďarsku

-Nový rok (1. ledna)

- Den revoluce 1848 (15. března)

- Velký pátek (pohyblivý svátek, pro rok 2024 je to 29. března)

- Velikonoční pondělí (pohyblivý svátek, pro rok 2024 je to 1. dubna)

- Svátek práce (1. května)

- Svatodušní pondělí (pohyblivý svátek, pro rok 2024 je to 20. května)

- Den svatého Štěpána (20. srpna)

- Den republiky (23. října)

- Svátek Všech svatých (1. listopadu)

- Štědrý den (24. prosince)

- První svátek vánoční (25. prosince)

- Druhý svátek vánoční (26. prosince)

Důležité informace:

Zákazy jízdy pro nákladní vozidla jsou v Maďarsku přísně vymáhány a jejich porušení může vést k vysokým pokutám. Je proto nezbytné, aby řidiči v mezinárodní přepravě byli dobře informováni o omezeních platných na celé své trase, včetně těch v jiných zemích.

Pro specifické typy zboží, jako je například zboží rychle podléhající zkáze nebo živá zvířata, mohou být uděleny výjimky ze zákazu jízdy na základě speciálního povolení. Pro řidiče nákladních vozidel v Maďarsku platí různá omezení a jejich znalost je klíčová pro plynulou a bezproblémovou dopravu. Řidiči tak rovněž předcházejí sankcím a zvyšuje se bezpečnost silničního provozu jako celku.

Doba odpočinku a povinné přestávky pro řidiče nákladních vozidel v Maďarsku

V Maďarsku jsou zavedeny předpisy týkající se doby odpočinku a doby řízení pro řidiče nákladních vozidel, které jsou v souladu se směrnicemi Evropské unie. Tyto předpisy jsou důležité pro zajištění bezpečnosti a prevenci únavy řidičů. Mezi zásadní aspekty těchto předpisů patří:

 • Denní doba řízení
  Řidiči nákladních vozidel v Maďarsku smějí řídit maximálně 9 hodin denně. Tento limit je stanoven proto, aby se zabránilo nehodám způsobeným únavou a také aby bylo zajištěno, že řidiči budou na silnici vždy ve střehu.
 • Týdenní doba řízení
  Řidiči nákladních vozidel by neměli strávit řízením více než 56 hodin týdně. Toto nařízení přispívá k vyvážené pracovní době a času odpočinku řidičů, což vede nejen ke zlepšení zdravotního stavu řidiče, ale také k bezpečnosti silničního provozu.
 • Dvoutýdenní doba řízení
  Celková doba řízení v průběhu dvou po sobě jdoucích týdnů nesmí překročit 90 hodin. To pomáhá předcházet dlouhodobé únavě řidičů.
 • Povinné přestávky
  Po každých 4,5 hod. nepřetržité jízdy je vyžadován 45minutový odpočinek. Přestávku je možné rozdělit na dvě části – první by měla trvat nejméně 15 minut a druhá nejméně 30 minut.
 • Týdenní odpočinek
  Řidiči mají právo na týdenní odpočinek, který mohou strávit v kabině vozidla, pokud má odpovídající podmínky pro spaní a je zaparkováno na vhodném místě. Toto pravidlo zajišťuje flexibilitu řidičům, kteří cestují na dlouhé vzdálenosti.

V Maďarsku také platí velmi přísná pravidla pro vedení knihy jízd, která od řidičů vyžadují přesné zaznamenávání pracovní doby, doby odpočinku a ujeté vzdálenosti. Tato pravidla jsou významná pro zajištění dodržování doby odpočinku a zákazu jízdy, čímž se podporuje bezpečnost silničního provozu a minimalizuje riziko únavy řidičů.

Maximální hmotnost a rychlostní limity nákladních vozidel 

V Maďarsku je nutné dodržovat i přísné předpisy týkající se hmotnostních a rychlostních limitů pro nákladní vozidla. Předpisy jsou v souladu s normami EU a mají zásadní význam pro zajištění bezpečnosti silničního provozu a ochrany infrastruktury. Jsou hlavní pro vytvoření efektivního a konkurenceschopného dopravního systému v zemi.

 • Předpisy ohledně maximální hmotnosti

- Nákladní vozidla mají určený maximální počet povolených náprav a jejich konfiguraci.

- Dvouosá vozidla mohou přepravovat až 20 tun.

- Pro třínápravová nebo kloubová vozidla je stanoven limit 26 tun.

- Vozidla se čtyřmi a více nápravami nebo kloubovou konfigurací mají limit 32 tun.

- Třínápravové soupravy mohou přepravovat až 28 tun. Soupravy se čtyřmi a více nápravami mají stanovenu maximální hmotnost 40 tun.

 • Hmotnostní limity na nápravy

- Maximální hmotnost pro jednotlivou nápravu je 11,5 tuny.

- Limity pro dvounápravové soupravy se liší podle vzdálenosti mezi nápravami:

- 11,5 tuny při vzdálenosti menší než 1 metr,

- 16 tun při vzdálenosti 1 až 1,3 metru,

- 19 tun při vzdálenosti 1,3 až 1,4 metru.

- Pro třínápravovou soupravu:

- 22 tun při vzdálenosti mezi nápravami menší než 1,3 metru,

- 24 tun při vzdálenosti mezi nápravami větší než 1,3 metru

 • Rozměrové limity

- Maximální šířka vozidla (včetně nákladu) je 2,6 metru a výška nesmí překročit 4 metry.

- Limit délky jednotlivého vozidla je 12 metrů.

- Celkový limit délky nákladního vozidla s návěsem a přívěsy je 16,5 metru.

- Limit 18,75 metru platí pro nákladní nebo zemědělské vozidlo, tedy „pomalé“ vozidlo s jedním přívěsem.

 • Zvláštní povolení a omezení na trase

Těžká nákladní vozidla, jejichž hmotnost přesahuje uvedené limity, potřebují zvláštní povolení pro pohyb na některých typech silnic, zejména vedlejších a místních silnicích. Cílem těchto omezení je předcházet poškozování silniční infrastruktury a zvyšovat bezpečnost veřejnosti.

 • Vymáhání

Dodržování těchto předpisů je kontrolováno na vážicích stanicích a prostřednictvím namátkových kontrol. Nedodržení pravidel je přísně sankcionováno, což zdůrazňuje význam těchto norem pro zajištění bezpečné a udržitelné dopravy v Maďarsku.

Maximální rychlost na různých silnicích v Maďarsku

V Maďarsku, stejně jako v jiných evropských zemích, jsou pro nákladní vozidla stanoveny specifické rychlostní limity dle typu silnic. 

 • Silnice v městských oblastech: V zastavěných a městských oblastech je rychlost nákladních vozidel omezena na 50 km/h. Omezení bere v úvahu zvýšenou hustotu dopravy a potenciální rizika v městském prostředí.
 • Silnice mimo město: Na vedlejších a venkovských silnicích mimo města je maximální povolená rychlost pro nákladní vozidla 70 km/h. 
 • Dvouproudé silnice a čtyřproudé rychlostní silnice: Na těchto silnicích platí pro nákladní vozidla rychlostní limit 70 km/h.
 • Dálnice: Na dálnicích je pro nákladní vozidla nejvyšší povolená rychlost 80 km/h. Dálnice jsou určeny pro rychlejší jízdu, avšak tento limit je nastaven tak, aby bylo dosaženo rovnováhy mezi efektivní dopravou a bezpečností.

Sankce za dopravní přestupky v Maďarsku

V Maďarsku se k dodržování dopravních předpisů přistupuje velmi vážně, což platí zejména pro profesionální řidiče. Sankce za porušování těchto předpisů mohou být přísné, protože maďarský dopravní úřad se snaží zajišťovat bezpečnost na silnicích a dodržování zákonů. Níže je uveden přehled možných pokut, které mohou být uloženy za překročení povolené rychlosti.

Pokuty za překročení rychlosti

Je nezbytné respektovat předpisy a pravidla ohledně řízení nákladních vozidel v Maďarsku, aby byla zajištěna bezproblémová a legální přeprava. Díky dodržování všech předpisů mohou řidiči nákladních vozidel cestovat po maďarských silnicích bezpečně a efektivně.

Jak Eurowag usnadňuje řízení nákladních vozidel v Maďarsku?

Orientace v maďarských předpisech pro řízení nákladních vozidel může být obtížná. Eurowag nabízí služby, které tento proces usnadňují, a řidičům tak umožňuje soustředit se výhradně na bezpečnou jízdu.

Palivová karta Eurowag pro bezstarostné tankování 

Eurowag nabízí své služby na základě potřeb komerční nákladní dopravy. Zajišťuje, aby se řidiči a společnosti mohli soustředit na své hlavní činnosti. Pokud se chcete dozvědět více a stát se zákazníkem společnosti Eurowag, kontaktujte nás ještě dnes a zjistěte, proč se stále více firem zabývajících se nákladní dopravou spoléhá právě na Eurowag.