GTM debug

Clock
Čas na čtení: 3 min
Calendar
20.4.2020

Projekt budování plnících stanic LNG

W.A.G. payment solutions a.s. zahajuje projekt budování plnících stanic LNG umístěných na čerpacích stanicích v Rozvadově, Chebu a Modleticích a v nově vybudovaných stanicích v Kozomíně a Antonínově Dolu. Při financování projektu budou použity prostředky z fondů EU.

Projekt budování plnících stanic LNG

W.A.G. payment solutions a.s. zahajuje projekt budování plnících stanic LNG umístěných na čerpacích stanicích v Rozvadově, Chebu a Modleticích a v nově vybudovaných stanicích v Kozomíně a Antonínově Dolu. Při financování projektu budou použity prostředky z fondů EU.

Služby (projektování a inženýrské práce), výstavbové práce a také dodávka technologie pro účely projektu budou zadány na základě zadávacích řízení. Očekávaný začátek tendru na inženýrské a projektové služby a na dodávku technologií je na začátku dubna 2020. Pro upřesnění zadávací dokumentace na dodávku technologie budou vypsány tržní konzultace. V případě zájmu se hlaste do 13.3. přes oficiální kontakty a odkazy (níže). Tržní konzultace budou probíhat od 16.3. dále.

Informace ohledně jednotlivých veřejných zakázek budou uveřejněny prostřednictvím Věstníku veřejných zakázek , Úředního věstníku Evropské unie a na profilu zadavatele společnosti W.A.G.

Operační program Doprava

Prioritní osa:
2 - Silniční infrastruktura na síti TEN-T, veřejná infrastruktura pro čistou mobilitu a řízení silničního provozu

Specifický cíl:
2.2 - Vytvoření podmínek pro širší využití vozidel na alternativní pohon na silniční síti  Název projektu: Výstavba plnících stanic LNG  Registrační číslo projektu: CZ.04.2.40/0.0/0.0/16_038/0000244

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU DOPRAVA POD ZÁŠTITOU MINISTERSTVA DOPRAVY.

Cena plynu je často důležitým faktorem při rozhodování o přechodu na zemní plyn jako palivo. Zavedení plnících stanic LNG na strategických místech umožní dopravním společnostem efektivněji plánovat své trasy a minimalizovat náklady spojené s doplňováním paliva.