GTM debug

Clock
Čas na čtení: 6 min
Calendar
5.10.2023

Průvodce dobami jízdy, časy odpočinku a povinné přestávky pro řidiče kamionů v EU

V každém průmyslovém odvětví existují bezpečnostní předpisy, které chrání zaměstnance, a odvětví nákladní dopravy rozhodně není výjimkou. Jelikož únava řidiče je jednou z hlavních příčin dopravních nehod s nákladními automobily, byla v mnoha zemích v odvětví těžkých nákladních vozidel zavedena opatření pro řešení tohoto problému.

Průvodce dobami jízdy, časy odpočinku a povinné přestávky pro řidiče kamionů v EU

Jedním způsobem, jak byla zajištěna bezpečnost, je zavedení povinných časů odpočinku podle směrnice o pracovní době. Tyto časy, resp. periody, určují počet hodin, po který může řidič řídit nákladní vozidlo (HGV), než musí udělat přestávku, jak dlouho tato přestávka musí trvat a kolik po sobě jdoucích denních period řízení je povoleno před týdenním odpočinkem.

Společnosti podnikající v nákladní dopravě jsou povinné vést záznamy o pracovní době řidičů, aby zajistily dodržování předpisů. Za nedodržení časů odpočinku a povinných přestávek v řízení totiž hrozí vysoké pokuty a tresty. Firmy jsou tak motivované hledat způsoby, jak zlepšit a zjednodušit administrativní proces.

Tento článek se zabývá časy odpočinku pro řidiče nákladních vozidel v zemích EU. Vysvětluje také, proč je důležité dodržovat časy odpočinku a povinné přestávky v řízení, jaké jsou sankce za jejich nedodržení a jak si mohou společnosti podnikající v nákladní dopravě zjednodušit sledování pracovní doby i časů odpočinku svých řidičů. Čtěte dál a dozvíte se víc.

Co je doba jízdy a doba odpočinku?

Doba jízdy a časy odpočinku byly stanoveny s cílem regulovat pracovní dobu řidičů nákladních vozidel. Tato období podporují bezpečnost silničního provozu tím, že předcházejí únavě řidičů a pomáhají zajišťovat jejich celkovou pohodu. Dlouhé hodiny řízení bez dostatečného odpočinku totiž mohou vést k poklesu koncentrace a pomalejším reakčním časům, což zvyšuje riziko nehod. Mnoho regulačních orgánů se při tvorbě předpisů snaží najít rovnováhu mezi efektivním pohybem zboží a zajištěním bezpečnosti jak řidičů nákladních vozidel, tak ostatních řidičů na silnicích.

Kontroly jsou dnes obvykle prováděny pomocí tachografů. Ty pravidelně zaznamenávají dobu jízdy, přestávky a další relevantní data. Nákladní vozidla musí mít tachografy často nainstalované na palubě, aby pomohly sledovat dodržování předpisů a vést přesné záznamy.

Doba jízdy a povinné přestávky v zemích EU

Aby byly zajištěny bezpečnější podmínky na silnicích tím, že se bude předcházet únavě za volantem u řidičů kamionů, stanovuje nařízení ES č. 561/2006 řadu směrnic týkajících se počtu hodin, po které řidič smí denně řídit vozidlo o hmotnosti více než 3,5 tuny.

Nařízení stanovuje maximální denní dobu řízení pro řidiče nákladních vozidel na 9 hodin s možností prodloužení na 10 hodin maximálně dvakrát týdně. Po každých 4 a půl hodinách řízení musí řidič udělat povinnou bezpečnostní přestávku v řízení v trvání alespoň 45 minut (pokud mu nezačíná doba odpočinku). Tato přestávka může být nahrazena dvěma, přičemž první musí být v délce nejméně 15 minut a po ní musí následovat 30minutová přestávka. Během bezpečnostní přestávky nesmí řidič vykonávat žádnou jinou práci, tedy ani kontrolu vozidla.

Řidiči musí mít zaručenou pravidelnou denní dobu odpočinku alespoň 11 po sobě jdoucích hodin. Tento čas lze rozdělit na 2 části – první část trvá alespoň 3 hodiny a druhá alespoň 9 hodin (celkem 12 hodin). Denní dobu odpočinku musí řidič absolvovat do 24 hodin od začátku pracovního dne. Tento čas může být zkrácen na 9 hodin maximálně 3krát mezi dvěma týdenními odpočinkovými obdobími.

Kromě toho řidič nesmí překročit celkovou dobu jízdy 56 hodin týdně, nebo 90 hodin za dvoutýdenní období. Řidiči musí mít zajištěný nepřerušený odpočinkový čas 45 hodin týdně (po každých 6 dnech), který lze každý druhý týden snížit na 24 hodin. Tento odpočinkový čas nesmí řidič trávit ve vozidle a zaměstnavatelé jsou povinni poskytnout nebo uhradit náklady za vhodné ubytování s postelí a toaletou.

Zatímco evropská nařízení stanovují společné standardy, některé členské státy mohou mít flexibilnější opatření. Obvykle je to z důvodu řešení konkrétních regionálních nebo odvětvových problémů. Nicméně, povolené doby jízdy by nikdy neměly záměrně ohrožovat bezpečnost nebo pohodu řidičů.

Proč je důležité dodržovat předpisy?

Je velmi důležité, aby společnosti provozující nákladní dopravu dodržovaly výše uvedené směrnice. Kromě právních a finančních sankcí (o kterých bude později v tomto článku diskutováno) jde o bezpečnost a pohodu řidičů. Nepřetržité řízení bez dostatečného odpočinku může narušit koncentraci, reakční časy a schopnost rozhodování. To může výrazně zvýšit riziko nehod.

Retence zaměstnanců a pověst v odvětví jsou také hlavní důvody, proč by majitelé vozových parků měli mít zájem o dodržování předpisů. Řidiči jsou možná tím nejcennějším pro jakoukoli úspěšnou společnost podnikající v nákladní dopravě. Společnosti, které kladou důraz na pohodu řidičů, mají větší šanci přilákat a udržet zkušené řidiče. Současně platí, že společnosti, které dbají na bezpečnost, si budují pozitivní pověst u zákazníků, regulačních orgánů a veřejnosti.

Také pojišťovny při stanovování pojistných sazeb zohledňují dodržování předpisů společností. Firmy, jejichž zaměstnanci dodržují bezpečnostní předpisy týkající se doby jízdy a odpočinku, mohou mít nižší náklady na pojištění. V případě silniční nehody pak může záznam o dodržování předpisů společnosti pomoci prokázat její závazek k bezpečnosti a zmírnit obavy z odpovědnosti.

Pokud by výše uvedené důvody nebyly dostatečné, podívejme se nyní na právní a finanční sankce za nedodržování.

Sankce mohou být přísné a nákladné

Výše sankcí se může lišit v závislosti na závažnosti porušení a na konkrétních porušených předpisech. Jedním z nejběžnějších důsledků jsou finanční sankce. Ty mohou být velmi vysoké a opakovaná porušení mohou vést k vyšším sankcím.

Vážná porušení mohou vést k pozastavení, nebo dokonce odebrání řidičského oprávnění nebo provozní licence společnosti. V některých případech mohou úřady příslušná nákladní vozidla zabavit, dokud nebudou vyřešeny veškeré problémy a zajištěno dodržování předpisů. Při závažných porušeních nebo opakovaném nedodržování mohou být vzneseny trestní obvinění proti řidiči nebo společnosti.

Tyto sankce mohou zásadně narušit provoz jakékoli společnosti podnikající v nákladní dopravě. Společnost Eurowag naštěstí nabízí řešení, která vám pomohou vést přesnou evidenci a zajistit, aby vaše společnost splňovala všechny platné předpisy.

Eurowag pomáhá zajišťovat dodržování předpisů a mnohem více

Telematika je výkonný software pro řízení vozového parku, který pomáhá zjednodušit proces vedení záznamů pro dodržování doby jízdy a časů odpočinků. Elektronické zařízení pro zaznamenávání doby jízdy (ELD) od společnosti Eurowag dokáže nahrávat všechny přestávky, časy odpočinku a po sobě jdoucí doby jízdy.

Díky automatickému zaznamenávání informací snižuje telematika administrativní zátěž spojenou s dodržováním předpisů. To ušetří čas a peníze řidičům, dispečerům, majitelům i manažerům. Nasbíraná data vám dokonce mohou pomoci snížit spotřebu paliva, sledovat potřebu údržby vozidel a zlepšit chování a produktivitu řidičů.

Kontaktujte nás a zjistěte více o našem telematickém softwaru pro správu vozového parku a o tom, jak můžeme pomoci společnostem provozujícím nákladní dopravu s mnoha jejich potřebami.