GTM debug

Clock
Čas na čtení: 9 min
Calendar
25.4.2024

Role a práva pro různé profily uživatelů služby Eurowag Pay

Eurowag Pay je chytré platební řešení pro moderní podniky s vozovým parkem, které chtějí snížit celkové náklady a zvýšit provozní efektivitu. Díky uživatelsky přívětivému rozhraní a pokročilým funkcím přizpůsobeným speciálně potřebám odvětví nákladní dopravy umožňuje Eurowag Pay společnostem snadno provádět digitální platby za nákup pohonných hmot po celé Evropě.

Role a práva pro různé profily uživatelů služby Eurowag Pay

Eurowag Pay poskytuje podrobné informace o transakcích na celém účtu a má pokročilé bezpečnostní funkce, které zabraňují krádežím a podvodům. Aplikace byla navržena s ohledem na každého člena vašeho týmu. Různým uživatelům lze přidělit různé role podle nástrojů potřebných k výkonu jejich práce, což poskytuje přehlednější uživatelské prostředí pro celý vozový park.

Probereme si, jak jsou v rámci aplikace Eurowag Pay rozlišeny role a práva a jak ovlivňují uživatelský komfort.

Role a práva Eurowag Pay

Řidiči, majitelé, dispečeři, účetní a další zaměstnanci mohou mít v rámci systému Eurowag Pay různé úrovně přístupu. Majitelé mohou jednotlivým uživatelům přidělovat různé role, které jim dávají specifická práva/přístupy a zároveň omezují některé informace a funkce. 

Možnost vytvářet různé profily v rámci více uživatelských účtů poskytuje majitelům větší kontrolu nad tím, kdo může v rámci systému Eurowag Pay provádět dané akce.

Role řidiče poskytuje přístup pouze ke specifickým nástrojům potřebným k provádění nezbytných úkolů, jako je navigace po přidělených trasách, dodržování jízdního řádu a provádění autorizovaných plateb za palivo. Řidiči získají přístup k informacím o cestě včetně informací o tom, které čerpací stanice na trase přijímají platby Eurowag Pay.

Role vlastníka/administrátora mají nadřazenou kontrolu nad všemi aspekty provozu společnosti. Mohou konfigurovat nastavení, spravovat účty a schvalovat žádosti o přístup nebo výdaje. Tyto profily mohou z aplikace koordinovat úsilí týmu, přidělovat zdroje a sledovat finanční aktivity.

Dispečeři mají práva přidělovat a spravovat náklady, sledovat stav jízd a komunikovat s řidiči prostřednictvím aplikace. Mohou také získat přístup k dokumentaci související s jízdou a možnost tyto záznamy podle potřeby aktualizovat.

Uživatelé, kterým byla v rámci služby Eurowag Pay přidělena role účetního, mohou zpracovávat nebo schvalovat platby, prohlížet a spravovat finanční záznamy, vytvářet výkazy a odsouhlasovat účty. Přidělená práva umožňují účetním snadno zajistit dodržování předpisů, vést přesné záznamy a sledovat finance společnosti.

Nyní, když jste pochopili, jak role a práva v rámci systému Eurowag Pay fungují, se podíváme na příklad, jak mohou ovlivnit uživatelské prostředí, a to porovnáním rozhraní dvou různých rolí.

Porovnání rozhraní řidiče a dispečera

Každý uživatel bez ohledu na svou roli musí mít v aplikaci vytvořený účet, aby mohl využívat mobilní platby. Osoby oprávněné k používání aplikace Eurowag Pay disponují svým vlastním individuálním účtem, což umožňuje vlastníkům snadno sledovat, kdo a jaké transakce prováděl, a tím efektivně předcházet možnému zneužití.

Nový účet se zřídí v okamžiku, kdy se nový klient zaregistruje u firmy Eurowag. Následně může vlastník povolit a pozvat další kolegy k používání aplikace a přiřadit jim specifické role.

Každá role v rámci ekosystému Eurowag Pay má přístup k jiné sadě funkcí. Podívejme se na tři dostupné role a prozkoumejme, jak ovlivňují uživatelské rozhraní aplikace.

Role řidiče a role dispečera jsou navrženy tak, aby vyhovovaly příslušným potřebám a povinnostem každé pozice. V důsledku rozdílných práv povolených těmto rolím se bude rozhraní v rámci platformy pro tyto uživatele lišit.

Rozhraní dispečera umožňuje přiřazovat řidičům nové palivové karty nebo mazat stávající. Dispečeři mají také přístup k nástrojům a informacím pro plánování tras a telematiku. Další funkcí, ke které mají dispečeři přístup, je vzdálené tankování. Při přidělování karet ji lze nakonfigurovat pro konkrétní karty a uživatele. Tato funkce umožňuje autorizovanému profilu odemknout palivová čerpadla a dokončit nákup na libovolnou vzdálenost, i když řidič nemá přístup k mobilní aplikaci.

Rozhraní pro řidiče naopak poskytuje zjednodušený ovládací panel, který obsahuje pouze informace nezbytné k dokončení přidělených úkolů a komunikaci s pracovníky podpory. Řidiči mohou nakupovat prostřednictvím Eurowag Pay pouze s přidělenou platební kartou, kterou musí přidělit dispečer, vlastník, nebo správce, a to po schválení a přidělení účtu v aplikaci.

Po přidělení karty může řidič v aplikaci provádět určité autorizované platby. Může také dostávat personalizovaná oznámení o dosažení limitu karty, důvodu zamítnutí konkrétní transakce a dalších důležitých informacích. Funkce uzamčení karty umožňuje řidičům v případě potřeby odemknout svou palivovou kartu pro budoucí použití prostřednictvím aplikace Eurowag.

Když se obě role podívají na mapu pohonných hmot v rámci služby Eurowag Pay, dispečer vidí seznam všech čerpacích stanic, kde je služba Eurowag Pay akceptována, a podrobnosti o dostupných typech pohonných hmot a jejich cenách na těchto stanicích. Uživatel přiřazený do role řidiče si může zobrazit stejnou mapu s podrobnostmi o dostupnosti jednotlivých typů paliva, ale nebude mít možnost vidět ceny.

Možnost vytvářet různé profily s různými rolemi a právy, které jsou jim přiřazeny, umožňuje majitelům snadno spravovat přístup a delegovat odpovědnosti v rámci systému Eurowag Pay a přitom mít možnost samostatně obsluhovat jakoukoli funkci.

Eurowag Pay je lepší než standardní mobilní platební platforma

Mobilní platby se staly běžnou součástí našeho každodenního života. Nabízejí rychlost, pohodlí a bezpečnost. Umožňují řidičům provádět platby bez nutnosti mít při sobě hotovost, což zvyšuje efektivitu a bezpečnost transakcí.

Jednou z hlavních výhod mobilních plateb je možnost sledovat transakce v reálném čase, což usnadňuje finanční plánování a poskytuje lepší přehled. Automatizace fakturačních procesů navíc snižuje riziko chyb při zadávání a zvyšuje přesnost záznamů. Tento přístup umožňuje řidičům a administrativním pracovníkům snadno monitorovat a ověřovat platební údaje, zlepšuje přehled o platbách, fakturaci a historii transakcí, čímž zajišťuje, že všechny informace jsou aktuální.

Většina mobilních platebních platforem také nabízí pokročilé šifrování a ověřování, díky čemuž jsou bezpečnější než tradiční platební metody. Tyto zdokonalené metody šifrování chrání citlivé finanční údaje před potenciálními bezpečnostními hrozbami. Firmy tak mohou bezpečně převádět velké částky peněz. 

Další úroveň zabezpečení přidává využití mobilních telefonů pro platby, kdy zařízení chrání biometrická identifikace, jako je rozpoznání obličeje nebo otisk prstu. Řidiči pak mají tendenci chránit svá vlastní zařízení před ztrátou nebo krádeží více, než kdyby šlo o plastové karty. Systém Eurowag Pay navíc umožňuje řešit běžné problémy jako jsou zablokované karty nebo nedostatečný zůstatek přímo z jejich mobilních zařízení, což zvyšuje efektivitu a snižuje potenciální překážky při platbách.

Ne všechny platformy pro mobilní platby však byly stvořeny stejně. Eurowag Pay poskytuje všechny výhody, které mají ostatní, ale zahrnuje také benefity speciálně navržené pro potřeby odvětví nákladní dopravy.

Eurowag Pay umožňuje řidičům platit za pohonné hmoty a další schválené výdaje, aniž by museli mít u sebe hotovost nebo plastové karty, nebo si dokonce pamatovat PIN. Není třeba na čerpací stanici stát v dlouhé frontě u pokladny nebo hledat platební terminál (který může být často špinavý), stačí vytáhnout aplikaci, zaplatit na pumpě a vrátit se na cestu. 

Službu Eurowag Pay ocení i dispečeři, protože jim odpadá starost s ověřováním toho, že mají řidiči při sobě na cestách kartu. Založení účtu a přiřazení karty lze udělat ihned, a to bez ohledu na vzdálenost, a v mnohem kratším čase, než byste potřebovali na přechod parkoviště a osobní předání palivové karty řidiči. Jakmile je karta přidělena a virtualizována prostřednictvím Eurowag Pay, je okamžitě připravena k použití pro nákupy.

Navíc je Eurowag Pay rychlá, moderní a bezpečná aplikace s vynikajícím uživatelským rozhraním a atraktivním designem, který připomíná fin-tech. Kontaktujte nás ještě dnes a zjistěte více o tom, jak Eurowag a Eurowag Pay pomáhají dopravním firmám po celé Evropě dosáhnout většího úspěchu.