GTM debug

Clock
Čas na čtení: 6 min
Calendar
1.2.2024

Soukromá vs. vyhrazená flotila: Umění efektivní přepravy

Výběr správného vozového parku se podobá výběru správného společníka na cestu – může mít zásadní dopad. Při řízení firemní logistiky je volba mezi soukromým a vyhrazeným vozovým parkem nesmírně důležitá. Vaše rozhodnutí totiž může mít dalekosáhlé důsledky na provozní efektivitu a ziskovost vaší společnosti. V tomto článku vám obě možnosti představíme a pomůžeme vám s volbou mezi soukromou a vyhrazenou flotilou.

Soukromá vs. vyhrazená flotila: Umění efektivní přepravy

Typy vozového parku

V oblasti nákladní dopravy vládnou dva typy vozových parků: soukromý a vyhrazený. Každý z nich má své výhody a nevýhody v závislosti na povaze obchodního podniku. 

Co je to soukromá flotila?

Soukromý vozový park v podstatě představuje vlastní nákladní automobily a řidiče. Je to majetek a pracovní síla, které společnost plně ovládá zevnitř. Pro společnost je tento typ vozového parku rozšířením jeho značky a součástí každodenního podnikání. Nákladní vozidla jsou opatřena logem společnosti a mění se tak v pohyblivou reklamu. Mezi speciální funkce patří rozvoz zboží zákazníkům nebo přesun zboží mezi provozovnami. Zřízení soukromého vozového parku zdůrazňuje odhodlání spolehnout se na vlastní logistickou podporu a investici do řízení zdrojů.

Co je to vyhrazený vozový park?

Vyhrazený vozový park je luxusní služba, kterou lze zakoupit od externí logistické společnosti, ale jejíž využití je omezeno na jednoho konkrétního klienta – konkrétně na vaši společnost. Poskytuje stejnou exkluzivitu a služby na míru jako soukromý vozový park bez veškeré přímé správy. Pro společnosti, které chtějí spolehlivé přepravní služby, ale nechtějí se zabývat složitostí provozu vozového parku, je toto uspořádání velmi výhodné.

Jaké jsou výhody obou flotil?

Výhody soukromých flotil

Soukromá flotila nabízí společnostem, které chtějí mít vše pod kontrolou a zviditelnit svou značku, řadu výhod.

 1. Větší kontrola: Soukromý vozový park poskytuje bezkonkurenční kontrolu a umožňuje společnostem úplnou centralizaci logistických operací. Služby tak mohou být navrženy tak, aby vyhovovaly náročným podnikovým potřebám a dotvářely úplný soulad s cíli společnosti.
 2. Vylepšený zákaznický servis: Vlastní vozový park obecně znamená lepší služby zákazníkům. Kontrola logistiky zajišťuje rychlejší dodací lhůty a pružnější přizpůsobení se různým požadavkům v rámci trhu, což může zvýšit úroveň spokojenosti zákazníků.
 3. Zviditelnění značky: Soukromé vozové parky jsou pro společnost jakousi jezdící reklamou, což znamená zviditelnění firmy.

Výhody vyhrazených flotil

Vyhrazené flotily poskytují výhody umožňující flexibilní řízení logistiky. 

 1. Efektivní řízení nákladů: Vyhrazené flotily nabízejí nízkonákladové služby, přebírají finanční zátěž a provozní povinnosti spojené se správou vozového parku. To přináší úspory v oblasti údržby vozidel, mezd řidičů a dalších souvisejících nákladů.
 2. Odborné znalosti na počkání: Pro podniky to znamená okamžité odborné znalosti na dosah. Spolehnutím se na bohaté zkušenosti a zdroje poskytovatele logistických služeb mohou společnosti využít špičkových logistických schopností, aniž by je musely samy rozvíjet.
 3. Přizpůsobení se vašim potřebám: Vyhrazené flotily jsou velmi flexibilní při plnění měnících se požadavků společnosti. Ačkoli se jedná o externě zajišťovanou službu, poskytuje také možnost flexibilně rozšiřovat schopnosti podle toho, jak se mění poptávka, takže logistika může sledovat firemní strategii.

Díky této kombinaci nákladové efektivity, specializovaných zdrojů a přizpůsobivosti jsou vyhrazené vozové parky velmi lákavou možností pro společnosti, které chtějí zjednodušit své logistické operace a zároveň zachovat jejich pružnost.

Jaké jsou nevýhody soukromé a vyhrazené flotily?

Nevýhody soukromých flotil

Provozování soukromého vozového parku má svá úskalí, která by se neměla brát na lehkou váhu.

 1. Finanční závazky: Soukromé flotily představují značnou investici kapitálu. Správa vlastního vozového parku vyžaduje nejen vysoké investice do nákupu vozidel, ale kromě platů zaměstnanců také další stálé provozní náklady, spojené mimo jiné s údržbou a doplňováním paliva.
 2. Orientace v pravidlech a zákonech: Problémem, s nímž se provozovatelé soukromých vozových parků potýkají, je to, zda se dokážou orientovat v regulačním prostředí. Vzhledem k širokému spektru platných dopravních a bezpečnostních zákonů je nutné, aby se v nich společnosti vždy vyznaly. Znalost všech důležitých předpisů je totiž nezbytná. Jedná se však o velmi specializovanou část správy vozového parku, která může být poměrně náročná.
 3. Provozní složitosti: Logistické výzvy, které s sebou přináší provozování soukromého vozového parku, nelze brát na lehkou váhu. Předpokladem dobrého managementu jsou odborné znalosti odborníků na logistiku, kteří dokážou plánovat z širšího hlediska a kreativně využívat provozní trasy. Koneckonců jde o to, aby dosáhli dobrého výkonu při nízkých nákladech tím, že zajistí, aby byl jejich vozový park každý den plně využit. To vše vede k tomu, že k dobrému provozování soukromého vozového parku je zapotřebí dobré plánování a řízení.

Nevýhody vyhrazených vozových parků

Kromě toho, že jsou vyhrazené vozové parky v mnoha ohledech výhodné, přinášejí také řadu výzev.

 1. Závislost na poskytovatelích: Významným problémem může být právě závislost na poskytovatelích. Pokud přenecháte logistiku někomu jinému, pak efektivita všeho závisí jen na tom, zda je tato třetí strana spolehlivá. Tato závislost samozřejmě také často vyvolává obavy o kontinuitu a kvalitu služeb i o schopnost efektivně uspokojovat individuální potřeby.
 2. Smluvní hranice: Další velkou překážkou jsou smluvní omezení, která systém vyhrazeného vozového parku obvykle provázejí. Takové dlouhodobé dohody s vlastními poskytovateli logistických služeb mohou omezovat vaši vlastní schopnost měnit provoz v reakci na změny na trhu nebo na vývoj celkové firemní strategie. Kvůli této rigiditě není vždy vyhrazená flotila vhodná pro podniky působící v rychle se měnícím prostředí nebo pro ty, které vyžadují časté úpravy provozu.

Takové nevýhody ostře ilustrují, jak zásadní je výběr poskytovatele vozového parku, resp. vyjednání podmínek s těmi, kteří mají přispět k logistickým a strategickým cílům vašeho podniku.

Soukromé vs. vyhrazené flotily: Rozhodující faktory

Obě flotily se snaží zjednodušit logistiku, ale obě fungují odlišným způsobem. Zatímco soukromé flotily znamenají větší kontrolu a integraci s vlastním provozem, přičemž vyžadují vysoké kapitálové investice a úsilí při správě, vyhrazené flotily poskytují vysoce specializované služby bez mnoha problémů spojených s vlastnictvím za cenu menší přizpůsobivosti a nedostatku přímé kontroly. 

Rozhodněte se správně

Výběr správného typu vozového parku pro vaši firmu je ovlivněn mnoha faktory.

 1. Vyhodnocení přepravních potřeb: Zjistěte, kdy a kolik zboží přepravujete.
 2. Požadovaná úroveň kontroly: Jaké jsou vaše požadavky na přepravu? Určete míru přímé kontroly a přizpůsobení, jakou chcete.
 3. Finanční možnosti: Jaké jsou vaše finanční možnosti? Zvažte náklady na jednotlivé varianty a jejich soulad s vaším rozpočtem.

Posuňte své podnikání dopředu

Pochopení rozdílu mezi soukromými a vyhrazenými vozovými parky je zásadní pro podniky, které mají vysokou míru přepravních a logistických operací. Nejlepší varianta závisí na konkrétní situaci podniku a dlouhodobé strategii.

Až budete posuzovat své logistické potřeby a přemýšlet o výhodách a nevýhodách různých možností vozového parku, prozkoumejte v rámci svého rozhodování také systém správy vozového parku Eurowag. Tato strategická volba nejen že ovlivňuje vaši logistiku, ale také hraje zásadní roli při pohánění vaší společnosti směrem k efektivitě a úspěchu.