GTM debug

Clock
Čas na čtení: 6 min
Calendar
3.6.2024

Soulad s předpisy a efektivita díky systému TachoScan

Přesné vedení záznamů a výkazů je důležité pro každou firmu, ale v odvětví nákladní dopravy je naprosto zásadní. Rozsah nutné dokumentace pro vozidla, náklad a řidiče je obrovský a nesprávně vedené doklady mohou být důvodem k vysokým pokutám. Pro společnosti, které podnikají v Evropě, je tento úkol ještě obtížnější vzhledem k rozdílům v zákonech a předpisech jednotlivých zemí.

Soulad s předpisy a efektivita díky systému TachoScan

Proto Eurowag uzavřel partnerství se společností Inelo a nabízí svým zákazníkům službu TachoScan. Přečtěte si další informace o tomto inovativním softwaru a zjistěte, jak může pomoci dopravním společnostem všech velikostí zlepšit provoz poskytováním podrobných informací a analýz.

Kontroly a dodržování předpisů jsou s TachoScanem snadné

TachoScan nabízí komplexní řešení pro zajištění souladu s místními předpisy i nařízeními Evropské unie. Podporuje široké spektrum digitálních tachografů a karet řidiče. Díky tomu je univerzálním nástrojem pro společnosti, které chtějí vylepšit svůj provoz a efektivně dodržovat regulační normy.

TachoScan je navržen s ohledem na přesnost a uživatelskou přívětivost a usnadňuje precizní analýzu a vykazování pracovní doby řidičů. Díky přímé interakci s digitálními tachografy a kartami řidičů poskytuje TachoScan přehled o činnostech pracovníků a zajišťuje, že všechny zaznamenané údaje jsou přesné a ověřitelné.

Klíčové funkce systému TachoScan

  • Stahování a archivace dat: TachoScan stahuje a archivuje data z tachografů i karet řidičů rychle a přesně, což umožňuje vedení záznamů, které jsou snadno dostupné během kontroly.
  • Usnadnění analýzy dat: Software nabízí přímou analýzu všech shromážděných dat, jež pomáhá lehce identifikovat způsoby, jak zlepšit výkonnost řidičů.
  • Automatizace: TachoScan automatizuje vyhledávání období, u kterých je vyžadováno předložení potvrzení o činnosti, čímž snižuje manuální zátěž a minimalizuje možnost lidské chyby nebo mrhání časem kvůli předložení žádaného potvrzení.
  • Analýza porušení předpisů: Systém aktivně monitoruje a informuje o porušení předpisů řidičem a prezentuje jej ve srozumitelném formátu. Zahrnuje denní, týdenní a měsíční přehledy s možností úpravy a ověřením přesnosti dat.

Aby bylo možné vyhovět specifickým provozním potřebám vaší firmy, je systém TachoScan kompatibilní s celou řadou zařízení. Nezáleží na tom, jaké digitální tachografy nebo karty řidičů vaše společnost používá, TachoScan je dokáže bezproblémově integrovat a zajistit spolehlivé zpracování a analýzu dat.

Software je průběžně aktualizován, aby odrážel nejnovější změny předpisů na národní i evropské úrovni. Se softwarem TachoScan máte vždy k dispozici informace a nástroje pro správu, abyste zůstali v souladu s předpisy a vyhnuli se nákladným pokutám a sankcím.

TachoScan není jen standardní nástroj pro dodržování předpisů, ale i komplexní řešení navržené pro zvýšení efektivity vaší společnosti. Se systémem TachoScan můžete vyhovět nařízením a zároveň optimalizovat provozní pracovní postupy, snížit náklady a vylepšit služby zákazníkům.

Modul Zahraniční mzdy

Další klíčovou funkcí systému TachoScan je modul Zahraniční mzdy. Tento nástroj slouží ke stahování, archivaci a komplexní analýze dat z tabulek, karet řidičů a digitálních tachografů. Snadno vypočítáte zahraniční mzdy na základě konkrétních zákonů zemí, ve kterých vaši řidiči působí, a zajistíte tak dodržování spravedlivých postupů odměňování. Analýza pracovní doby řidičů zajistí také soulad se všemi normami a zákonnými požadavky.

Tento modul je k dispozici výhradně prostřednictvím platformy TachoScan. 

Další informace o modulu Zahraniční mzdy v systému TachoScan: 

https://inelo.com/tachoscan/

Eurowag a Inelo kráčí společně

Společnost Inelo je již více než dvě desetiletí špičkou v oblasti dopravních a logistických řešení a specializuje se na digitální transportní a logistické služby (TSL). Díky svému odhodlání k inovacím a zachování kvality se společnost stala lídrem v oblasti vývoje a zavádění pokročilých softwarových řešení zaměřených na zvýšení provozní efektivity a dodržování předpisů v dopravním odvětví.

Spolupráce mezi společnostmi Inelo a Eurowag představuje strategickou alianci, jejímž cílem je zvýšit provozní efektivitu a dodržování právních předpisů dopravními společnostmi v celé Evropě. Toto partnerství využívá silných stránek obou organizací – pokročilých digitálních řešení firmy Inelo a rozsáhlé sítě služeb společnosti Eurowag – k poskytování komplexního souboru služeb, které odpovídají rozličným potřebám transportního sektoru.

Jednou z klíčových iniciativ v rámci tohoto partnerství je propojení platebních a tankovacích karet společnosti Eurowag se softwarem TachoScan společnosti Inelo. Tato integrace nabízí dopravním společnostem zjednodušený přístup ke správě vozového parku, který zahrnuje vše od nákupu paliva až po dodržování předpisů o době řízení. Toto partnerství nejen zjednodušuje provozní logistiku, ale také poskytuje praktické postřehy, které pomohou společnosti optimalizovat trasy a snížit režijní náklady.

Společná školení pořádaná společnostmi Inelo a Eurowag navíc přispěla ke vzdělávání místních dopravců o nejnovějších nařízeních EU a osvědčených postupech pro jejich dodržování. Tato setkání jsou klíčová pro informování našich klientů a pro zajištění efektivního řešení problémů s předpisy.

Spolupráce mezi společnostmi Inelo a Eurowag přináší dopravnímu průmyslu značné výhody, včetně lepšího přístupu ke špičkovým technologiím a finančním řešením na míru. Toto partnerství pomáhá podporovat růst a pozici našich zákazníků tím, že zvyšuje provozní efektivitu a snižuje náklady.

TachoScan pomáhá řídit obchod v Rumunsku

Rumunsko představuje pro společnosti Eurowag i Inelo klíčový trh, který odráží širší strategický význam východoevropských trhů v odvětví nákladní dopravy. Dynamické tržní podmínky v tomto regionu, které se vyznačují kombinací expandujících místních podniků a významných mezinárodních obchodních toků, vyžadují robustní řešení, jako je TachoScan, aby bylo možné zajistit dodržování stále přísnějších přepravních předpisů.

Aktivní účast společnosti Inelo na rumunském trhu posiluje její strategická spolupráce s klíčovými místními subjekty a vymáhacími orgány, jako je policie nebo ISCTR. Tato partnerství podtrhují závazek pochopit a řešit jedinečné problémy, kterým v zemi čelí společnosti provozující nákladní dopravu. Nabídkou řešení šitých na míru specifickým potřebám trhu posiluje společnost Inelo svou roli klíčového hráče v dopravním odvětví regionu.

Posilte svůj vozový park s TachoScan: Udržte si náskok před konkurencí

Eurowag nabízí prémiová řešení pro všechny výzvy, kterým čelí přepravní a logistické společnosti v celé Evropě. Díky spolupráci se společností Inelo poskytujeme svým zákazníkům nejlepší dostupné nástroje k dosažení tohoto cíle. Díky průběžným aktualizacím a specializované podpoře zajistí TachoScan vaší firmě vždy náskok před konkurencí. Důvěřujte společnosti Eurowag – bude nejlepším navigátorem všude tam, kam se vaše flotila rozjede.

Kontaktujte nás ještě dnes, získejte přístup k softwaru TachoScan a zabezpečte, aby vaše společnost dodržovala nejnovější regulační normy. Můžete také navštívit naši produktovou stránku nebo se obrátit přímo na prodejní tým. Nabízíme flexibilní cenové možnosti, které vyhovují specifickým potřebám jakéhokoli podniku s vozovým parkem a pomohou vám získat za vaši investici nejlepší hodnotu.

Podívejte se, jak již nyní systém TachoScan zlepšuje dopravu na rumunských silnicích.