GTM debug

Clock
Čas na čtení: 6 min
Calendar
8.12.2023

Ušetřete peníze snížením nákladů na správu vozového parku

Úspěšné podniky jsou ty, které hledají způsoby, jak snížit režijní náklady. To platí zejména pro dopravní společnosti s vozovým parkem, jelikož jsou při každodenním provozu do značné míry závislé na vybavení a firemních zdrojích. Správa a údržba flotily nákladních vozidel mohou být velmi drahé a časově náročné, takže hledání výhodnějších řešení, jak udržet kola v pohybu, by mělo být hlavní prioritou pro každého, kdo si chce v oboru udržet konkurenceschopnost.

Ušetřete peníze snížením nákladů na správu vozového parku

Strategické hledání způsobů, jak snížit měsíční náklady na fleet management, začíná pochopením toho, kam proudí nejvíce peněz, a vyřešením otázky, jak lépe využít čas a zdroje. Tento článek se věnuje různým nákladům, na které by si majitelé vozových parků měli dát pozor. Dále nabídne praktické rady, jak co nejlépe využít potenciál každého nákladního vozidla, přívěsu i ujetého kilometru.

Fleet management a cena podnikání


Každá společnost má měsíční výdaje, včetně mzdových a obecných administrativních nákladů, nákladů na dodržování předpisů či na vybavení a materiál. Pro firmy podnikající v nákladní dopravě jsou dalšími faktory ovlivňující její výdaje také pravidelná údržba a oprava vozidel, výdaje za pohonné hmoty, za pojištění a mýtné sazby. K tomu všemu je třeba připočítat náklady na zaznamenávání/vykazování hodin řidičů a evidenci různých účtenek v několika jazycích

Měsíční náklady se mohou podstatně lišit v závislosti na velikosti vašeho vozového parku, typech používaných vozidel a dalších specifických provozních výdajích. Efektivní správa vozového parku zahrnuje vyvážení všech těchto nákladů, aby byla zajištěna spolehlivost a dlouhodobá životnost vozidel, přičemž současně optimalizujete ziskovost.

Využívání softwaru ke sledování výdajů, monitorování vozidel ve flotile a poskytování dat a informací je způsob, jak důvtipnější dopravní společnosti získávají náskok před konkurencí. Tato data lze následně využít při rozpočtování, plánování a řízení zdrojů s cílem maximalizovat investice a operační strategie. Výpočtem a analýzou provozních nákladů, které umožní identifikovat neefektivní oblasti, pak mohou podniky s vozovým parkem hledat způsoby, jak navýšit své marže.

Peníze, matematika a údržba motorů – kalkulace nákladů

Jak již bylo zmíněno výše, výpočet měsíčních nákladů na správu vozového parku je pro úspěch zásadní, jelikož může poskytnout cenné informace týkající se finančního zdraví společnostem podnikajícím v nákladní dopravě. Proč je sledování výdajů a znalost měsíčních nákladů v oboru tak zásadní?


 • Rozpočet a finanční plánování
  Povědomí o měsíčních výdajích pomáhá při tvorbě přesných rozpočtů a plánování budoucích investic. Efektivní rozdělení zdrojů přímo vychází ze znalosti těchto čísel.
 • Revize výdajů
  Sledováním a analýzou nákladů na správu vozového parku mohou společnosti snadněji identifikovat oblasti, kde lze tyto náklady snížit nebo optimalizovat, což je pro zvýšení ziskovosti nezbytné.
 • Rozhodování
  Informace jsou v oblasti nákladní dopravy klíčem k přijímání správných rozhodnutí, například v otázce, zda by bylo finančně výhodnější opravit a udržovat starší vozidlo, nebo jej nahradit novým.
 • Rozdělení zdrojů
  Pochopením nákladů spojených s údržbou a opravami, ziskovosti různých tras dodávek a dalších aspektů fleet managementu mohou společnosti lépe a efektivněji stanovit priority výdajů a investic.
 • Měření výkonnosti
  Sledování měsíčních výdajů pomáhá společnostem vyhodnocovat postupy údržby a provozní efektivitu. Tyto údaje umožňují stanovit výkonnostní měřítka a snáze vyhodnocovat pokrok v čase.

Zvyšte své zisky díky těmto jednoduchým tipům

Teď když víte, jak efektivně spravovat vozový park a jak důležitá je kalkulace měsíčních nákladů, nabízí se otázka, jak můžete tyto informace využít k finanční úspoře.

Přinášíme několik tipů, jak lze ušetřit peníze efektivnějším fleet managementem:


 • Správná údržba vozů
  Může se to zdát samozřejmé, ale rutinní údržba vozidel vozového parku zvyšuje jejich životnost a zabraňuje poruchám. Pravidelné kontroly a zavedení údržbového plánu mohou pomoci identifikovat a řešit problémy dříve, než se stanou závažnějšími.
 • Školení a bezpečnost řidičů
  Zkušení řidiči jsou účastníky menšího počtu nehod a za volantem mají lepší návyky. Pravidelná školení a hodnocení výkonnosti přispívají ke zvýšení bezpečnosti a podporují úsporné chování řidičů za volantem.
 • Investice do ekologických vozidel
  Zvažte výměnu starších vozidel za ta, která nabízejí nízkou spotřebu paliva a jsou šetrná k životnímu prostředí. Dlouhodobě to pomůže snížit náklady na pohonné hmoty a vaší společnosti zajistit lepší pozici v případě budoucích změn v bezpečnostních normách a předpisech.
 • Telematika a software na sledování vozového parku
  Telematický softwarový systém umožňuje sledovat polohu, výkon a počínání řidičů všech vozidel ve vašem vozovém parku. Tento software může pomoci zlepšit efektivitu spotřeby paliva, plánování tras, požadavků na údržbu atd.
 • Optimalizace tras
  Software na plánování tras umožňuje optimalizovat harmonogramy dodávek a může poskytovat aktuální informace o uzavírkách silnic nebo dopravních podmínkách, takže vozidla lze rychle přesměrovat. To může mít také pozitivní dopad na spokojenost zákazníků.
 • Analýza dat
  Zaznamenávání a analýza dat vozidel poskytují lepší přehled o výkonnosti vozového parku i řidičů, spotřebě paliva a údržbě. Tyto informace a analýzy pomáhají dopravním společnostem v lepším rozhodování.


Chcete znát nejlepší způsob, jak všechny tyto tipy na úsporu nákladů realizovat? Společnost Eurowag nabízí řešení na míru pro flotily všech velikostí! 

Vždy v obraze díky chytrým nástrojům pro správu vozového parku

Sledování měsíčních výdajů a provozních nákladů je pro úspěch v podnikání klíčové. Pozorování, třídění a efektivní analýza všech informací však bývají časově náročné a zdlouhavé. Jak mohou dopravní společnosti tento proces zjednodušit a zároveň zlepšit kvalitu dat používaných k přijímání důležitých rozhodnutí? 

Společnost Eurowag je tu pro vás se svým pokročilým, inteligentním telematickým softwarem a řešeními pro fleet management. Tyto nástroje vám umožní sledovat všechna vozidla vozového parku v reálném čase, identifikovat problémové oblasti, šetřit čas a peníze na administrativních úkonech a lépe využívat všechny dostupné zdroje.


 • Lepší plánování tras
  Jakýkoli jednoduchý navigační software GPS dokáže vaše nákladní vozidla dostat ze skladu na místo dodání. Telematický software Eurowag je tam dokáže dostat rychleji a levněji díky aktuálním informacím o uzavírkách silnic a dopravě a možnosti po cestě změnit trasu pomocí přizpůsobitelných parametrů.
 • Zlepšení chování řidičů za volantem
  Naše nástroje pro fleet management zaznamenávají údaje o konkrétním chování řidičů a poskytují různorodé informace, jako je například předvídání, agresivní brzdění, jízda s nulovými emisemi, používání tempomatu, přetáčení motoru, zbytečný chod motoru na volnoběh atd. Identifikací neefektivních návyků a poskytnutím způsobů, jak toto chování zlepšit, můžete ušetřit peníze za palivo, za náklady na údržbu a opravy a také za případné pokuty.
 • Úspora nákladů na pojištění
  Mnoho pojišťoven poskytuje slevy na základě používání softwaru pro správu vozového parku. Zlepšení celkového chování a bezpečnosti řidičů představuje další způsob, kterým lze snížit měsíční pojistné.
 • Dodržování předpisů a reporting
  Software Eurowag vám umožní pro každou jízdu automaticky generovat knihu jízd pro každého řidiče. Tyto automatické výkazy budou obsahovat méně chyb než ty vyplňované ručně a ušetří značné množství času a administrativních zdrojů.
 • Prevence krádeží paliva
  Naše technologie Fuel Guard umožňuje sledovat množství paliva v nádrži vozidla. Ve spojení s palivovou kartou Eurowag ji lze použít i k prevenci neoprávněných nákupů v případě ztráty nebo odcizení karty. K dispozici je také alarm, který detekuje, zda byla použita externí palivová sonda.

Kromě všech výše uvedených výhod získávají klienti společnosti Eurowag také nepřetržitou zákaznickou podporu dostupnou v jejich jazyce a přístup k mobilní aplikaci Eurowag. Nezůstávejte kvůli provozním nákladům na neutrálu, nechte společnost Eurowag, aby vás posunula vpřed a pomohla vašemu podniku dostat se dál na cestě k úspěchu.

Kontaktujte nás ještě dnes a zjistěte, proč jsme preferovaným poskytovatelem řešení pro vozové parky dopravních společností v celé Evropě.

Zjistěte, jak můžete snížit náklady na správu vozového parku