GTM debug

Clock
Čas na čtení: 4 min
Calendar
6.9.2023

Vše, co potřebujete vědět o AdBlue

Pokud plánujete koupi vozidla s naftovým motorem, pravděpodobně jste slyšeli o AdBlue a jeho důležitosti. Možná si ale nejste jisti, co to je a proč ho potřebujete. AdBlue je produkt, o kterém byste měli vědět, než si dieselové auto koupíte. Proto jsme dali dohromady tento článek, abychom si popovídali o výhodách i nevýhodách AdBlue.

Vše, co potřebujete vědět o AdBlue

Nejprve si vysvětlíme, co to AdBlue je a k čemu se používá, a poté si podrobněji probereme jeho výhody. Pokračujte ve čtení a dozvíte se všechny potřebné informace o AdBlue.

AdBlue: Co to je?

AdBlue je tekutá kapalina pro novější naftová vozidla se systémem úpravy výfukových plynů selektivní katalytické redukce (SCR). Je to kapalina, která se mísí s výpary vytvářenými motory našich automobilů, aby se snížilo množství škodlivého oxidu dusíku (NOx) uvolňovaného do atmosféry. Je neškodná, ale vhodná pouze pro vozidla s dieselovým pohonem vyrobená po roce 2015.

K čemu se AdBlue používá?

Aby výrobci automobilů vyhověli evropským pravidlům pro emise plynů (norma Euro 6), museli najít lepší způsob, jak snížit znečišťování ovzduší způsobované motory automobilů. Rozhodli se vybavit svá vozidla technologií SCR, která umožňuje přidávat do výfukového systému dieselové výfukové kapaliny, jako je AdBlue, čímž se omezuje vypouštění škodlivých látek do atmosféry. AdBlue ve výfukovém systému rozkládá toxický plynný oxid dusíku a přeměňuje jej na neškodný dusík a vodu.

AdBlue ale není název samotné kapaliny, jde o konkrétní značku aditiva vlastněnou Německým svazem automobilového průmyslu.

Z čeho se AdBlue vyrábí?

Možná jste slyšeli fámu, že AdBlue je jen prasečí moč, ale není to pravda. Je to vlastně kapalina z deionizované vody a močoviny (látka nacházející se v moči). Veškeré AdBlue je vyrobeno podle specifických norem. Například obsahuje 32,5 % močoviny a 67,5 % deionizované vody. Primární funkcí deionizované vody je pomoci přeměnit pevnou močovinu, která se skládá z bezbarvých krystalů, na kapalný roztok, který se nalije do výfukového systému.

AdBlue nemá žádnou barvu, žádný zápach a žádné nebezpečné účinky. Takže i když obsahuje močovinu, nebude při použití zapáchat jako moč. Musíte jej však pečlivě skladovat, protože při kontaktu s některými kovy může způsobit jejich korozi.

Proč a kdy byste jej měli používat?

AdBlue je výrobek snižující znečištění ovzduší a podporující zdravější život. Většina vozů s dieselovým pohonem totiž do ovzduší uvolňuje značné množství škodlivého oxidu dusíku (NOx).

Při pravidelném vdechování může oxid dusíku poškodit dýchací systém, snížit funkci plic a zvýšit pravděpodobnost rozvoje respiračních onemocnění. Podporuje také tvorbu znečištění jemnými částicemi, které jsou škodlivé pro lidi, zvířata i rostliny. Při správném používání může AdBlue snížit množství NOx, které vaše auto za jízdy vypouští.

Nezapomínejte, že pokud vozidlo využívá AdBlue, musíte ho pravidelně doplňovat. Jestli to neuděláte, auto nenastartuje a budete muset zavolat odborníka, aby závadu napravil. Při nízké hladině proto vždy AdBlue nezapomeňte doplnit.

Jaké jsou výhody AdBlue?

AdBlue poskytuje mnoho výhod, včetně následujících:

 • Snižuje škodlivé emise až o 90 %, což z něj činí důležitý nástroj pro zlepšení kvality ovzduší.
 • Snižuje spotřebu paliva u vašeho vozidla.
 • Poskytuje bezpečnou manipulaci a snadno se skladuje.
 • Je nehořlavé.
 • Snižuje negativní dopad vašeho vozidla na životní prostředí a pomáhá vaší firmě dosahovat ekologičtějších cílů.

Jak AdBlue ovlivňuje spotřebu paliva?

AdBlue je kapalina pro naftové motory, která snižuje množství oxidů NOx ve výfukových plynech vozidla. Vůz tak může mít při spalování více oxidů dusíku, avšak zároveň bude mít nižší spotřebu paliva, jelikož redukce oxidů dusíku proběhne až v SCR filtru (oproti autům bez SCR, které musejí mít emise NOx nízké již ve chvíli spalování paliva, což si žádá více nafty a tedy vyšší spotřebu). Systém AdBlue tak pomáhá snižovat spotřebu nafty, podle průzkumů společnosti Cummins může být úspora paliva až 5 %.

Jak AdBlue doplňovat?

Otvor pro doplňování AdBlue je buď pod kapotou, nebo v blízkosti palivové nádrže. Má jasně modrou krytku s nápisem AdBlue, abyste jej omylem nenalili do špatného otvoru. Když jeho množství klesne na nízkou úroveň, na palubní desce se rozbliká varovná kontrolka, která signalizuje, že je třeba AdBlue doplnit. Dávejte však velký pozor, aby nedošlo k rozlití této kapaliny na karoserii, protože může poškodit lak. Pokud k tomu dojde, okamžitě místo očistěte vodou.

Jak AdBlue skladovat?

Pro správné skladování AdBlue postupujte podle následujících kroků:

 • Nádobu skladujte na chladném místě.
 • Když nádobu nepoužíváte, dobře ji uzavřete.
 • Nenechte nádobu přehřát nebo zmrznout.
 • Chraňte ji před přímým slunečním světlem.
 • AdBlue skladujte v prostorách, kde není teplota nižší než −11 °C, jinak by mohlo zmrznout.
 • Pokud zmrzne, nechejte kapalinu před použitím ohřát.

Je AdBlue nebezpečné?

AdBlue je rozpustné ve vodě a není nebezpečné. Naopak pomáhá omezit působení oxidu dusíku, který představuje riziko pro lidi, zvířata i rostliny. Pokud jste znepokojeni množstvím emisí skleníkových plynů, které vaše vozidlo produkuje, určitě byste měli zvážit nákup vozidla se systémem využívajícím AdBlue.