GTM debug

Clock
Čas na čtení: 5 min
Calendar
7.12.2020

Vše o EETS

Orientace v mnoha evropských mýtných systémech může být složitá. Téměř každá země má svůj vlastní mýtný systém a podle posledních odhadů je v Evropě přibližně 100 jednotlivých poskytovatelů mýtného. To může být pro komerční silniční dopravní společnosti značně náročné.

Vše o EETS

Evropská unie se pokusila zjednodušit placení mýtného na celém kontinentu prostřednictvím služby EETS. Nyní se podíváme na to, co je to za službu, jak funguje a jak do ní zapadá Eurowag.

Co je EETS?

EETS je zkratka pro Evropskou službu elektronického mýtného a jedná se o iniciativu Evropské unie. Cílem EETS je zjednodušit placení mýtného v celé Evropě tím, že řidičům umožní používat jedinou palubní jednotku (OBU) pro všechny mýtné systémy v zemích EU, spravovanou na základě jediné smlouvy s poskytovatelem EETS.

Proč je EETS nezbytný?

Před zavedením EETS museli nákladní dopravci registrovat svá vozidla v každém mýtném systému zvlášť. To vedlo k uzavření několika smluv s různými poskytovateli, z nichž každý měl vlastní postup fakturace a vyúčtování. Při snaze přepravit zboží napříč EU to znamenalo velké množství časově náročného papírování a byrokracie.

Navíc mnoho mýtných systémů vyžaduje také vlastní palubní jednotku, což vedlo k tomu, že řidiči měli při cestě kontinentem přední sklo plné palubních jednotek. To v kombinaci s nutností řidičů seznámit se s různými systémy pro každou mýtnou oblast vytvářelo negativní dopad na plynulost dopravy.

Jak EETS funguje v praxi?

V systému EETS působí tři hlavní subjekty: uživatelé, poskytovatelé EETS a subjekty pro výběr mýtného. Poskytovatelé EETS uzavírají smlouvy s uživateli a poskytují jim přístup do systému EETS v celé EU. To výrazně snižuje administrativní náročnost na straně dopravce: místo uzavírání smluv s jednotlivými mýtnými oblastmi stačí uzavřít jednu smlouvu s poskytovatelem EETS.

Uživatelé si předplatí poskytovatele EETS podle svého výběru. Poskytovatel EETS jim účtuje mýtné, které jejich vozidla zaplatí při cestě po EU.

Hlavní výhodou EETS pro uživatele je snížení počtu potřebných palubních jednotek: místo samostatných palubních jednotek pro každou mýtnou oblast mohou používat jedinou palubní jednotku pro EU. Řidiči se tak méně rozptylují a nemusí se seznamovat se specifiky každého mýtného systému.

‍Mýtné stanice vybírají mýtné za pohyb vozidel v oblasti EETS. Obvykle nepřicházejí do styku s uživateli EETS, pokud nedojde k problému s vymáháním. Méně času věnují správě uživatelů mýtného, což znamená, že se mohou více věnovat správě silnic a provozu, což je hlavní výhoda systému EETS.

Jak do toho zapadá Eurowag?

Společnost Eurowag je předním poskytovatelem inovativních řešení pro platby za silniční dopravu v Evropě a byla prvním evropským poskytovatelem elektronických mýtných licencí ve střední a východní Evropě.

Eurowag byl šestou společností v Evropě, která získala licenci upravenou evropskou směrnicí 2004/52/ES a rozhodnutím 2009/750/ES o Evropské službě elektronického mýtného (EETS). Díky této licenci se společnost Eurowag stala poskytovatelem EETS, což umožňuje snadné platby mýtného prostřednictvím jediné palubní jednotky ve všech zemích, které se k EETS přihlásily.

Společnost Eurowag, která je lídrem v oblasti inovací, nedávno představila první integrované řešení mobility na trhu: vylepšeného asistenta vozidla (EVA). EVA kombinuje zjednodušené platby mýtného, inteligentní telematiku a ochranu proti podvodům v jedné palubní jednotce. Další informace o systému EVA naleznete na naší speciální stránce: Chytrá řešení