GTM debug

Předávání osobních údajů do třetích zemí

S ohledem na rozsudek Soudního dvora EU ve věci Schrems II ze dne 16. července 2020 uplatňujeme dodatečná ochranná opatření také v souvislosti s předáváním do USA, pokud se nemůžeme spolehnout na novou certifikaci dovozce v rámci ochrany osobních údajů. V případě, že je dovozce certifikován, můžeme vaše osobní údaje předat na základě rozhodnutí Komise EU a USA o odpovídající ochraně v souladu s požadavky článku 45 GDPR, aniž bychom přijali jakákoli další opatření.

Poskytovatel
Předávání založené na vhodných zárukách dle čl. 46 GDPR
Předání založené na rozhodnutí o odpovídající ochraně GDPR dle čl. 45
Přijaté standardní smluvní doložky (část 2) schválené Evropskou komisí podle čl. 46 odst. 2 GDPR, začleněné do podmínek zpracování údajů Google Ads pro službu Google Analytic, které jsou k dispozici zde.
Platí pro společnost Google, LLC a všechny její dceřiné společnosti v USA. Registraci příjemce údajů v rámci EU a USA pro ochranu osobních údajů si můžete ověřit zde.
Meta Platforms Inc.
Facebook
WhatsUpp
Neuplatňuje se
Platí pro společnost Meta Platforms, Inc. Registrace příjemce údajů v Rámcové dohodě o ochraně údajů EU-USA je ověřitelná zde.
Přijaté standardní smluvní doložky část 1 a 2), schváleny Evropskou komisí podle článku 46 odst. 2 písm. c) GDPR, jsou začleněné do Smlouvy o zpracování údajů společnosti LinkedIn.
Neuplatňuje se

Vstup do Rámcového rámce ochrany údajů EU-USA ze strany příjemce údajů je NEAKTIVNÍ – v důsledku odvolání své účasti.
Přijaté standardní smluvní doložky (část 2), začleněné do Dodatku o ochraně údajů k produktům a službám společnosti Microsoft, jsou k dispozici zde.
Platí pro společnosti Microsoft Corporation. Registrace příjemce údajů v Rámcové dohodě o ochraně údajů EU-USA je ověřitelná zde.
Přijaté standardní smluvní doložky (část 2), začleněné do Smluv o ochraně údajů pro přenos údajů mezi správci od společnosti Google pro kanál zřízený na YouTube, jsou k dispozici zde.
Platí pro společnost Google, LLC. a všechny její dceřiné společnosti ve Spojených státech. Ověření registrace příjemceú dajů v Rámcové dohodě o ochraně údajů EU-USA je ověřitelná zde.
Přijaté standardní smluvní doložky (část 2 a 3), začleněné do Dodatku o zpracování údajů AWS.
Platí pro společnost Amazon Web Services, Inc. Ověření registrace příjemce údajů v Rámcové dohodě o ochraně údajů EU-USA je možné zde.
Standardní smluvní doložky schválené Evropskou komisí podle článku 46 odst. 2 písm. c) GDPR jsou začleněny do formuláře pro zpracování údajů od společnosti Zendesk.
Platí pro společnost Zendesk, Inc. Ověření registrace příjemce údajů v Rámcové dohodě o ochraně údajů EU-USA je možné zde.
Přijaté standardní smluvní doložky (část 1), začleněné do Dodatku o ochraně údajů společnosti PayPal pro produkty zpracování platebních karet.
Neuplatňuje se
Přijaté standardní smluvní doložky (část 2), schválené Evropskou komisí podle článku 46 odst. 2 písm. c) GDPR, jsou začleněny do Dodatku o zpracování údajů.
Neuplatňuje se
Přijaté standardní smluvní doložky (část 2), schválené Evropskou komisí podle článku 46 odst. 2 písm. c) GDPR, jsou začleněny do Dodatku o zpracování údajů.
Vstup příjemce údajů do  rámce EU-USA pro ochranu osobních údajů je NEAKTIVNÍ – v důsledku zrušení jeho účasti.
Přijaté standardní smluvní doložky (část 2), schválené Evropskou komisí podle čl. 46 odst. 2 písm. c) GDPR, začleněné do Dodatku o zpracování údajů Twitteru.
Neuplatňuje se
Přijaté standardní smluvní doložky (část 2), schválené Evropskou komisí podle čl. 46 odst. 2 písm. c) GDPR, začleněné do Dodatku o zpracování údajů AppFlyer.
Vstup příjemce údajů do  rámce EU-USA pro ochranu osobních údajů je NEAKTIVNÍ – v důsledku zrušení jeho účasti.
Přijaté standardní smluvní doložky (část 2), schválené Evropskou komisí podle čl. 46 odst. 2 písm. c) GDPR, začleněné do Obchodních podmínek.
Platí pro společnost Lucky Orange, Inc. Ověření registrace příjemce údajů v Rámcové dohodě o ochraně údajů EU-USA je možné zde.