GTM debug

Clock
Čas na čtení: 5 min
Calendar
16.5.2022

Aktualizácia akvizície aktív spoločnosti WebEye

Eurowag získává v podstatě všechna aktiva společnosti WebEye, předního poskytovatele řešení pro správu vozového parku

Aktualizácia akvizície aktív spoločnosti WebEye

Praha, 16. května 2022 - Společnost W.A.G payment solutions plc ("Eurowag" nebo "Skupina"), přední celoevropská integrovaná platforma pro platby a mobilitu zaměřená na odvětví komerční silniční dopravy ("CRT"), s potěšením oznamuje, že uzavřela dohodu o převzetí v podstatě všech aktiv společnosti WebEye Telematics Zrt. ("WebEye" nebo "prodávající"), předního poskytovatele řešení pro správu vozového parku ve střední a východní Evropě, od prodávajícího.

Dne 15. listopadu 2021 společnost Eurowag oznámila, že uzavřela dohodu o získání 100 % základního kapitálu společnosti WebEye, která podléhá schválení regulačními orgány. Dne 11. března 2022 společnost Eurowag oznámila, že neobdržela souhlas maďarského ministerstva vnitra (dále jen "MV") s dokončením transakce, a proto bude zvažovat jiné možnosti, jak transakci usnadnit. Od té doby společnost Eurowag spolupracuje se společností WebEye na struktuře transakce, která by zmírnila obavy MV.

Společnost Eurowag získá v podstatě veškerá aktiva společnosti WebEye s výjimkou činností, které byly předmětem obav MV a které se nepodstatně podílejí na příjmech a zisku společnosti WebEye a nebyly součástí strategického odůvodnění původní transakce. Společnost WebEye převede všechny ostatní činnosti na své dceřiné společnosti a Eurowag získá dceřiné společnosti od společnosti WebEye ve dvou tranších. První tranše bude obsahovat všechny dceřiné společnosti, které nejsou maďarskými společnostmi, a druhá tranše bude obsahovat všechny maďarské dceřiné společnosti. Vzhledem k nové struktuře bude druhá tranše podléhat novému povolení maďarského ministerstva pro inovace a technologie, které společnost Eurowag získala již dříve.

Společnost Eurowag zaplatí počáteční hotovostní protihodnotu ve výši 43,2 milionu EUR na bezhotovostním a bezdlužnostním základě[1]. Z této částky je 23,3 milionu EUR splatných po dokončení akvizice dceřiných společností mimo Maďarsko a 19,9 milionu EUR po dokončení akvizice maďarských dceřiných společností. Společnost Eurowag rovněž zaplatí odloženou složku vypořádání do tří let od dokončení transakce, jejíž část je podmíněna splněním určitých klíčových ukazatelů výkonnosti. Maximální výše protiplnění včetně odložené složky vypořádání je omezena na 60,6 milionu EUR.

Společnost WebEye je v Evropě zavedená s celkovým portfoliem více než 58 000 připojených nákladních vozidel. V roce končícím 31. prosince 2021 dosáhla výnosů ve výši 16,4 milionu EUR a normalizovaného upraveného zisku EBITDA ve výši 5,6 milionu EUR, a to na základě neauditované konsolidované manažerské účetní závěrky sestavené podle maďarských GAAP. Společnost WebEye vede Pál Németh, který se zásadním způsobem podílel na růstu společnosti a který bude i nadále řídit získaný podnik a dohlížet na jeho integraci do společnosti Eurowag.

Transakce rozšíří zákaznickou základnu skupiny a zákazníci společnosti WebEye získají přístup k bezkonkurenčnímu sortimentu integrovaných komplexních platebních a mobilních řešení společnosti Eurowag, což povede k dalším příležitostem pro zvýšení příjmů. Data z připojených nákladních vozidel navíc poskytnou přehled a umožní neustálý vývoj nových a vylepšených řešení, která budou odpovídat potřebám zákazníků. Transakce bude financována z rozvahové hotovosti a očekává se, že bude okamžitě zvyšovat zisk.

Dokončení transakce se předpokládá v červenci 2022, s výhradou obvyklých podmínek dokončení včetně nového povolení od maďarského ministerstva pro inovace a technologie. Předchozí souhlasy maďarského Úřadu pro hospodářskou soutěž a rumunské Rady pro hospodářskou soutěž zůstávají pro restrukturalizovanou transakci v platnosti.

Jsem velmi potěšen, že se nám podařilo dosáhnout dohody, která nám umožní získat v podstatě všechna aktiva společnosti WebEye. Jsem nadšený z této akvizice, která je přesně v souladu s naší strategií dalšího rozšiřování naší platformy pro platby a mobilitu. Společnost WebEye má více než 58 000 připojených nákladních vozidel, což nám umožní přístup k novým zákazníkům, kterým můžeme nabídnout naše špičkové integrované služby. Martin Vohánka, generální ředitel a zakladatel společnosti Eurowag Spojení sil se společností Eurowag nám otevírá dveře na nové trhy a našim zákazníkům nabízí přístup k široké škále služeb a řešení, díky nimž může jejich podnikání prosperovat. Integrovaná digitální platforma Eurowag pomáhá dopravcům zefektivnit jejich podnikání a zvýšit ziskovost a zároveň usnadňuje život řidičům nákladních vozidel. Jsem nadšený, že se mohu připojit k týmu společnosti Eurowag a pomoci naplnit její vizi demokratizace odvětví silniční mobility prostřednictvím technologické revoluce. Pál Németh, generální ředitel společnosti WebEye

Akvizice představuje transakci třídy 2 a toto oznámení bylo učiněno v souladu s kapitolou 10 pravidel pro kótování britského úřadu Financial Conduct Authority.

Osobou odpovědnou za zveřejnění tohoto oznámení jménem společnosti Eurowag je Tomáš Novotný (vedoucí oddělení vztahů s investory).

DOPTÁVKY

Eurowag

Tomáš Novotný (Head of Investor Relations)

investors@eurowag.com

Michal Malysa (Head of Group Communications)

michal.malysa@eurowag.com

+420 775 70 80 86

O společnosti Eurowag

Společnost Eurowag byla založena v roce 1995 a je přední celoevropskou integrovanou platformou pro platby a mobilitu zaměřenou na komerční silniční dopravu. Svou jedinečnou kombinací platebních řešení, bezproblémových technologií, digitálního ekosystému založeného na datech a vysoce kvalitních zákaznických služeb usnadňuje život řidičům a provozovatelům komerčních vozidel v celé Evropě. www.eurowag.com.

O společnosti WebEye

Společnost WebEye byla založena v roce 2001 se zaměřením na zákazníky CRT v Maďarsku. Dnes je lídrem v oblasti řešení pro správu vozového parku CRT v Maďarsku a Rumunsku a má zákazníky v Bulharsku, Chorvatsku, České republice, Německu, Polsku, Portugalsku, Slovensku a Slovinsku. Společnost WebEye dosáhla v roce končícím 31. prosince 2021 zisku před zdaněním ve výši 3,0 milionu EUR a její hrubá aktiva k 31. prosinci 2021 činila 12,0 milionu EUR, a to na základě neauditované konsolidované účetní závěrky vedení společnosti sestavené podle maďarských GAAP.