GTM debug

Clock
Čas na čtení: 4 min
Calendar
6.3.2024

Eurowag otevřel první stanici na biopalivo HVO100 ve své síti v Česku. Emise CO2 snižuje až o 90 %

Biopalivo HVO100 lze nově tankovat na čerpací stanici Jihlava Truck Park na trase dálnice D1.

Eurowag otevřel první stanici na biopalivo HVO100 ve své síti v Česku. Emise CO2 snižuje až o 90 %

Praha 6. března 2024 – Eurowag, přední poskytovatel integrovaných řešení v oblasti silniční dopravy v Evropě, otevřel novou samoobslužnou čerpací stanici nabízející HVO100 u Jihlavy. HVO se vyrábí čistě z obnovitelných zdrojů, dokáže snížit emise CO2 až o 90 %1 a lze jej bez nutnosti jakýchkoliv zásahů tankovat do většiny vozidel s dieselovými motory, a to beze změny ve spotřebě.

Právě možnost začít neprodleně snižovat emise (kromě toho, že HVO100 snižuje emise CO2, má ve srovnání s naftou zanedbatelný vliv na emise pevných částic a oxidy dusíku) je největší výhodou paliva, které Eurowag nabízí na své vůbec první stanici v republice. HVO100 je tzv. drop-in palivo, což dopravcům snižování emisí značně usnadňuje. Eliminuje totiž potřebu nákladných investic do nového vozového parku.

„Čím dál více dopravců i jejich zákazníků hledá cesty, jak snižovat emise z komerční silniční dopravy. Naše nově otevřená čerpací stanice pro kamiony nabízí okamžité a vysoce efektivní řešení. HVO100 je palivo provozně plně srovnatelné s fosilní naftou, díky unikátnímu chemickému procesu, jenž ji výrazně odlišuje od tradiční bionafty. Věříme, že si po překonání počátečních zavádějících stereotypů rychle najde cestu k dekarbonizaci provozu mnoha dopravních firem,“ uvedl zakladatel a CEO společnosti Eurowag Martin Vohánka.

Zájem o HVO100 roste

Nová čerpací stanice se nachází na trase dálnice D1 u Jihlavy (Červený kříž) a vznikla v rámci franšízové spolupráce se společností Nikey. Jihlava Truck Park se tak stal součástí akceptační sítě Eurowag, jež v současné době čítá 177 stanic v Evropské unii, kde lze HVO100 tankovat. Nejrozšířenější je tento typ biopaliva v zemích Beneluxu a Skandinávie. Do budoucna Eurowag plánuje možnosti tankování HVO100 dále rozšiřovat a nabízet je ve všech svých evropských truck parcích, kterých je nyní okolo třicítky. O tankování HVO100 má kromě DB Schenker zájem i několik dalších známých logistických společností.

Co je HVO100?

HVO (zkratka pro hydrogenovaný rostlinný olej), neboli obnovitelná motorová nafta, má tu výhodu, že je tzv. drop-in palivem a dosahuje přibližně 90% úspory skleníkových plynů při použití zbytků a odpadů jako vstupní suroviny. Obnovitelná nafta neboli HVO je někdy zaměňována s bionaftou nebo FAME (methylester mastných kyselin). HVO má podobné chemické složení jako fosilní nafta. Tato chemická podobnost umožňuje používat obnovitelnou naftu ve všech vznětových motorech až do 100% koncentrace nebo ji míchat v libovolném poměru s fosilní naftou. Bionafta a fosilní nafta mají odlišné složení, proto nemohou fungovat jako vzájemná náhrada. Podíl FAME nad 7 % vyžaduje úpravu motoru.

Zdroj: Neste.com, 2024

1 Celková uhlíková náročnost podle metody WTW: nafta (92,1 gCO2/MJ) vs. HVO (7-11 gCO2/MJ), podle Joint Research Centre, konsorcia Společného výzkumného střediska (Evropská komise), Eucar (Evropská rada pro výzkum a vývoj v automobilovém průmyslu) a Concacwe (výzkumná pobočka ropného průmyslu).

„Každý den se v Evropě registruje přibližně tisícovka nových dieselových kamionů, což cestu k dekarbonizaci neulehčuje. Ovšem díky HVO100 může být i kamion s dieselovým pohonem téměř úplně uhlíkově neutrální. Obnovitelná nafta tak umožňuje odvětví komerční silniční dopravy rychle a nákladově efektivně snížit emise CO2,“ popisuje Matthias Maedge, viceprezident pro oblast dekarbonizace CRT v Eurowagu.

Eurowag: Dekarbonizace CRT není otázkou jediné technologie

Eurowag se tematikou snižování emisí z komerční silniční dopravy (CRT) zabývá dlouhodobě a patří v této oblasti k lídrům v Evropě. V loňském roce společnost otevřela dvě nové LNG stanice v České republice, rozšiřuje nabídku bioLNG pro zákazníky a věnuje se i nadále také elektromobilitě. „Naším cílem je nabídnout zákazníkům kompletní portfolio služeb v oblasti čisté logistiky. Věříme, že dekarbonizace dopravy není otázkou jediné technologie. Cesta k dosažení klimatických vyžaduje různá řešení, od plynných a kapalných biopaliv až po elektrické baterie a vodík, v závislosti na konkrétní situaci a zákaznických potřebách,“ vysvětluje Maedge.

Více o službách, které Eurowag poskytuje svým zákazníkům v oblasti klasických i alternativních pohonných hmot, najdete na webových stránkách společnosti.

O společnosti EUROWAG:

EUROWAG poskytuje mezinárodním dopravním společnostem integrované služby v oblasti mobility a plateb již od roku 1996. Ve svém oboru je jednou z nejrychleji rostoucích společností v Evropě. Jejím posláním je zajistit, aby provoz milionů nákladních vozidel projíždějících Evropou byl čistší, spravedlivější a efektivnější. Za tímto účelem nabízí EUROWAG svým zákazníkům produkty a služby založené na moderních digitálních technologiích, od plateb za konvenční a alternativní paliva, dobíjení elektromobilů a placení mýtného, přes vracení daní, telematiku a navigaci až po řadu finančních služeb a poradenství v oblasti čisté mobility. V roce 2021 se Eurowag stal jedinou českou společností v historii, která vstoupila na londýnskou burzu.

Eurowag podporuje také inovace v oblasti filantropie. V rámci projektu Filantropie a vy, kterého se pravidelně účastní tři čtvrtiny zaměstnanců společnosti, dostává každý ze zaměstnanců Eurowagu individuální rozpočet na filantropii a naprostou důvěru v nakládání s penězi. Projekt již inspiroval několik dalších velkých IT korporací k něčemu podobnému. Více informací naleznete na eurowag.com.

Kontakt pro média:

EUROWAG

zuzana.kacanova@eurowag.com