GTM debug

Clock
Čas na čtení: 7 min
Calendar
20.6.2023

Eurowag splnil další milník na cestě za čistší nákladní dopravou. Po LNG se chce soustředit i na ostatní nízkoemisní a bezemisní pohony

Dopravcům nyní slouží už dvě LNG stanice Eurowag v Modleticích a Kozomíně, společnost hodlá do dekarbonizace nákladní dopravy i nadále investovat.

Eurowag splnil další milník na cestě za čistší nákladní dopravou. Po LNG se chce soustředit i na ostatní nízkoemisní a bezemisní pohony

Praha 20. června 2023 – Společnost Eurowag, přední poskytovatel integrovaných řešení v oblasti silniční dopravy v Evropě, má v Česku už dvě čerpací stanice na zkapalněný zemní plyn. Nové LNG stanice v Kozomíně a v Modleticích jsou součástí rostoucí evropské sítě, jež čítá přibližně 700 tankovacích lokalit. Eurowag se dlouhodobě zaměřuje na řešení v oblasti čisté mobility, v níž chce svým zákazníkům nabídnout kompletní portfolio služeb.

„Dekarbonizace dopravy je pro nás důležitým závazkem, kterému se věnujeme už několik let. Pohon na zkapalněný zemní plyn vnímáme jako jednu z možných cest, kudy se bude komerční silniční doprava ubírat. Naše nové LNG stanice jsou výsledkem snahy Eurowagu udávat krok v oblasti nízkoemisní a bezemisní dopravy,“ říká Martin Vohánka, zakladatel a CEO Eurowagu. 

Zkapalněný zemní plyn (zkráceně LNG) je zejména u těžkých nákladních automobilů alternativou k dieselovému pohonu. Na rozdíl od nafty vzniká spalováním LNG méně emisí, zájem o toto palivo proto v posledních letech roste. Podle dat Gasum Gas-powered trucks reduce transport emissions in Europe’s biggest countries (gasum.com) pohánělo LNG v roce 2022 po evropských silnicích více než 15 000 nákladních vozidel nad 3,5 tuny. V Česku se v témže roce nově zaregistrovalo 17 LNG kamionů.

Akceptační síť Eurowagu pokrývá stovky LNG stanic

„Dekarbonizace komerční nákladní dopravy je možná pouze tehdy, když budeme mít k dispozici potřebnou infrastrukturu. Díky palivové kartě Eurowag můžou naši zákazníci tankovat nejen na našich LNG stanicích v Modleticích a v Kozomíně, ale na stovkách dalších míst po celé Evropě. Akceptační síť Eurowagu pokrývá více než 50 % existujících evropských LNG stanic a neustále pracujeme na jejím rozšiřování,“ popisuje Attila Dsupin, Senior Vice President Energy BU v Eurowagu.

„LNG je technologie současnosti a je dobře, že LNG stanice rostou i u nás,“ vyjádřil se Jan Bezděkovský, pověřenec ministra dopravy pro čistou mobilitu, u příležitosti oficiálního otevření modletické stanice. Oblast LNG chystá ministerstvo zahrnout do aktualizace Národního akčního plánu čisté mobility. Do budoucna však počítá pouze s podporou bio LNG – tedy plynu získaného z obnovitelných zdrojů. Ten snižuje emise skleníkových plynů oproti zemnímu plynu až o 95 %

Takový směr potvrzuje i Dsupin. Vybudováním LNG stanic rozhodně nekončíme. Eurowag do budoucna počítá s tím, že současná infrastruktura postupně přejde ze zkapalněného zemního plynu na bio LNG, což dále akceleruje snižování emisí z nákladní dopravy. Samozřejmě budeme investovat i do dalších alternativních paliv a pohonů, jako jsou baterie či vodík.“

Na cestě k čisté mobilitě

Eurowag si zakládá na energetické a palivové neutralitě. V roce 2019 společnost založila divizi elektromobility a alternativních paliv s cílem přinášet zákazníkům konkrétní produkty a služby, které jim pomohou s přechodem na čistou mobilitu a zajistí přitom flexibilitu a konkurenceschopnost. Společně s partnery se tak Eurowag snaží rozvíjet možnosti, jež alternativní paliva nabízejí, na celém evropském trhu.

V oblasti bateriově poháněných vozidel podnikl Eurowag už několik konkrétních kroků. Svoji pozici v oblasti eMobility posílil například spojením sil s nizozemskou společností Last Mile Solutions. Last Mile Solutions poskytuje nezávislou platformu k nabíjení elektromobilů a chytrý energetický management pro stovky tisíc vozidel. „Bateriová elektromobilita má potenciál nejen v oblasti osobních vozidel. Zejména v západní Evropě už dnes vidíme poptávku po lehkých komerčních vozidlech na baterie, zájem se dá očekávat i v městských aplikacích a v některých případech dokonce i u středně těžkých a těžkých nákladních vozidel. Chceme být u toho, a proto investujeme jak do vlastních řešení, tak do partnerství, jako je například spojení s Last Mile Solutions,“ vysvětluje Vohánka.

Pomoci zákazníkům na cestě k čistší a efektivnější nákladní dopravě má také integrovaná digitální end-to-end platforma, již Eurowag vyvíjí. I z toho důvodu Eurowag v nedávné době investoval do 100% podílu ve společnosti Inelo Group. Skupina se zabývá integrovanými technologickými řešeními pro nákladní dopravu v regionu střední a východní Evropy. Eurowag díky akvizici obohatil své produktové portfolio o řešení pro řízení pracovní doby, zdvojnásobil množství připojených telematických zařízení a rozšířil svoji geografickou působnost na celkem 16 evropských trhů. 

Martin Vohánka: Bez spolupráce se neobejdeme

Pozadu nezůstává Eurowag ani v případě palivových článků poháněných vodíkem, ovšem zde je komerční využití zatím otázkou budoucnosti. LNG, potažmo bio LNG, je tak pro následující roky strategickou volbou. Stejný názor má Mathias Maedge, generální tajemník pro oblast Gmobility v NGVA Europe: „LNG má v tuto chvíli za sebou 15 let tržního vývoje. Vodík budeme komerčně využívat možná v roce 2030. A nemůžeme elektrifikovat celý svět, zejména ne svět logistiky, který je velice komplexní. Abychom dosáhli udržitelné budoucnosti, potřebujeme možnosti, jež zahrnují různá paliva, včetně bio LNG."

„Neexistuje jediná firma ani jediné řešení, které by dokázalo vyřešit dekarbonizaci dopravy. Komerční silniční doprava je velice komplexní ekosystém, jenž zahrnuje produkci obnovitelných zdrojů, přepravu paliv a energie do čerpacích či dobíjecích stanic, obnovu vozového parku… To vše znamená obrovské investice, které vyžadují lepší spolupráci mezi firmami a intenzivní dialog s politickými subjekty a regulačními orgány. Bez toho se neobejdeme,“ doplňuje Martin Vohánka.

Více o službách, které Eurowag poskytuje svým zákazníkům v oblasti čisté mobility, najdete na webových stránkách společnosti.  

Jak se tankuje LNG

K bezpečnému tankování LNG musejí řidiči projít školením, které zajišťuje dopravce. Při manipulaci s LNG je nezbytná opatrnost – zkapalněný plyn má extrémně nízkou teplotu a může způsobit popáleniny. Klíčové je proto použití osobních ochranných prostředků, včetně obličejového štítu, kryogenních rukavic, uzavřených bot, dlouhých kalhot a bundy s dlouhým rukávem. Řidiči by měli rozumět fungování vozidla poháněného LNG a znát polohu a funkci spojů, ventilů, manometrů a postup odvzdušňování. Samotné tankování LNG se liší podle typu vozidla (SCANIA a IVECO vs. VOLVO). Kvůli přesnosti se LNG tankuje na váhu, nikoliv objem. Na LNG stanicích Eurowag najdou řidiči návodné piktogramy a také QR kód s instruktážním videem, jak LNG správně tankovat.

O společnosti EUROWAG:

Společnost Eurowag už více než 25 let poskytuje integrované služby mobility a plateb pro mezinárodní dopravní firmy. Ve svém oboru patří k nejrychleji rostoucím společnostem v Evropě. Jejím posláním je zajistit, aby byl provoz milionů nákladních vozidel křižujících Evropu čistší, férový a efektivní. Za tímto účelem nabízí Eurowag svým zákazníkům produkty a služby založené na moderních digitálních technologiích, od plateb za klasické a alternativní palivo, dobíjení elektrických vozidel a platbu mýta přes vracení daní, telematiku a navigace až po paletu finančních služeb či poradenství v oblasti čisté mobility.

Eurowag podporuje inovace i v oblasti filantropie. V rámci projektu Philanthropy and You, jehož se pravidelně účastní ¾ zaměstnanců společnosti, dostává každý ze zaměstnanců Eurowagu individuální rozpočet na dobročinnost a také naprostou důvěru v tom, jak s penězi naloží. Projekt už inspiroval několik dalších velkých IT korporací k podobné aktivitě. Pro více informací navštivte https://cz.eurowag.com.

Kontakty pro média:

EUROWAG

Zuzana O‘Brien

E: pr@eurowag.com

 

Marcela Vylitová 

PRAM Consulting s.r.o. 

T: +420 603 517 272

E: marcela.vylitova@pram.cz