GTM debug

Clock
Čas na čtení: 6 min
Calendar
15.11.2021

Eurowag získá společnost WebEye

Převzetí společnosti WebEye, předního poskytovatele řešení pro správu vozového parku, společností Eurowag a aktualizace aktuálního obchodování

Eurowag získá společnost WebEye

NENÍ URČENO K VYDÁNÍ, ZVEŘEJNĚNÍ NEBO DISTRIBUCI, AŤ UŽ VCELKU NEBO ZČÁSTI, PŘÍMO NEBO NEPŘÍMO, VE SPOJENÝCH STÁTECH AMERICKÝCH, KANADĚ, JAPONSKU, JIŽNÍ AFRICE NEBO AUSTRÁLII NEBO V JAKÉKOLI JINÉ JURISDIKCI, KDE BY TAKOVÁ DISTRIBUCE BYLA NEZÁKONNÁ.  TOTO OZNÁMENÍ OBSAHUJE DŮVĚRNÉ INFORMACE.

‍Praha, 15. listopadu 2021 - Společnost W.A.G payment solutions plc ("Eurowag" nebo "Skupina"), přední celoevropská integrovaná platforma pro platby a mobilitu zaměřená na odvětví komerční silniční dopravy ("CRT"), dnes oznámila, že uzavřela dohodu o převzetí 100 % základního kapitálu společnosti WebEye Telematics Zrt. ("WebEye"), předního poskytovatele řešení pro správu vozového parku ve střední a východní Evropě, od zakladatelů a vedení společnosti.

Společnost WebEye je v Evropě zavedená s celkovým portfoliem více než 57 000 připojených nákladních vozidel. V jejím čele stojí Pál Németh, který se významně podílel na růstu společnosti a zůstane ve funkci, aby dohlížel na integraci do Eurowagu.  Akvizice společnosti WebEye společností Eurowag rozšíří zákaznickou základnu skupiny a zákazníci společnosti WebEye získají přístup k bezkonkurenčnímu sortimentu integrovaných komplexních platebních a mobilních řešení společnosti Eurowag, což povede k přírůstku příjmů.

Data z připojených nákladních vozidel navíc poskytnou přehled a umožní neustálý vývoj nových a vylepšených řešení pro potřeby zákazníků. Transakce bude financována z rozvahové hotovosti a očekává se, že bude okamžitě zvyšovat zisk.

Po uzavření transakce zaplatí Eurowag hotovostní protihodnotu ve výši 38,5 milionu EUR, přičemž se zohlední úpravy o čistý dluh a normalizovaný pracovní kapitál. Společnost Eurowag rovněž zaplatí odloženou složku vypořádání do tří let od uzavření, jejíž část je podmíněna splněním určitých klíčových ukazatelů výkonnosti. Maximální částka včetně odložené složky vypořádání je omezena na 55,9 milionu EUR.  Společnost WebEye dosáhla v roce končícím 31. prosince 2020 tržeb ve výši 16,5 milionu EUR a normalizovaného upraveného zisku EBITDA ve výši 4,3 milionu EUR. Výnosy za prvních šest měsíců roku 2021 činily 8,3 milionu EUR, zatímco normalizovaná upravená EBITDA se díky zvýšené ziskovosti podniku zrychlila na 2,6 milionu EUR.

Uzavření transakce se očekává v prvním čtvrtletí roku 2022, s výhradou obvyklých podmínek dokončení, včetně schválení maďarským úřadem pro hospodářskou soutěž, rumunskou radou pro hospodářskou soutěž a maďarským ministerstvem pro inovace a technologie.

‍Běžné obchodování

Obchodování nadále odpovídá očekáváním vedení a skupina očekává, že v roce 21 dosáhne tržeb v souladu se střednědobým výhledem. Klíčové ukazatele výkonnosti, jako je počet aktivních zákazníků platebních řešení, kamionů a transakcí, nadále rostou v souladu s očekávanými trendy.

‍Martin Vohánka, generální ředitel a zakladatel společnosti Eurowag, řekl:  "Jsem rád, že mohu oznámit akvizici společnosti WebEye v souladu se strategií, kterou jsme si stanovili při našem nedávném vstupu na burzu, a další rozšíření naší platformy pro platby a mobilitu. Díky integrovaným službám chceme snížit dopad našeho odvětví na životní prostředí. Řešení umožňují snížit poměr jízd s prázdným nákladem a zvýšit bezpečnost silničního provozu, protože provozovatelé vozových parků mohou mít důkladný přehled o stavu svých vozidel."

‍Pál Németh, generální ředitel společnosti WebEye, řekl:  "Spojení sil se společností Eurowag nám otevírá dveře na nové trhy a našim zákazníkům nabízí přístup k široké škále služeb a řešení, která jim umožní prosperovat. Integrovaná digitální platforma Eurowag pomáhá dopravcům zefektivnit jejich podnikání a zvýšit ziskovost a zároveň usnadňuje život řidičům kamionů. Jsem nadšený, že se mohu připojit k týmu společnosti Eurowag a pomoci naplnit její vizi demokratizace odvětví silniční mobility prostřednictvím technologické revoluce."

Akvizice představuje transakci třídy 2 a toto oznámení bylo učiněno v souladu s kapitolou 10 pravidel pro kótování britského úřadu Financial Conduct Authority.

Osobou odpovědnou za zveřejnění tohoto oznámení jménem společnosti Eurowag je Tomáš Novotný (vedoucí oddělení vztahů s investory).

DOPTÁVKY

Eurowag

Tomáš Novotný (Head of Investor Relations)

investors@eurowag.com

Michal Malysa (Head of Group Communications)

michal.malysa@eurowag.com

+420 775 70 80 86

‍O společnosti Eurowag‍

Společnost Eurowag byla založena v roce 1995 a je přední celoevropskou integrovanou platformou pro platby a mobilitu zaměřenou na komerční silniční dopravu. Svou jedinečnou kombinací platebních řešení, bezproblémových technologií, digitálního ekosystému založeného na datech a vysoce kvalitních zákaznických služeb usnadňuje život řidičům a provozovatelům komerčních vozidel v celé Evropě. www.eurowag.com

O společnosti WebEye

Společnost WebEye byla založena v roce 2001 se zaměřením na zákazníky CRT v Maďarsku. Dnes je lídrem v oblasti řešení pro správu vozového parku CRT v Maďarsku a Rumunsku a má zákazníky v Bulharsku, Chorvatsku, České republice, Německu, Polsku, Portugalsku, Slovensku a Slovinsku. Společnost WebEye dosáhla v roce končícím 31. prosince 2020 zisku před zdaněním ve výši 2,2 milionu EUR. Její hrubá aktiva k 31. prosinci 2020 činila 9,7 milionu EUR na základě neauditované konsolidované manažerské účetní závěrky sestavené podle maďarských GAAP.