GTM debug

Clock
Čas na čtení: 6 min
Calendar
10.8.2023

Jsou evropské země připravené na elektrifikaci nákladních vozidel?

Dobíjecí infrastruktura pro nákladní vozidla je nezbytnou podmínkou úspěšné elektrifikace komerční silniční dopravy, Eurowag proto sestavil index pro posouzení jednotlivých evropských zemí.

Jsou evropské země připravené na elektrifikaci nákladních vozidel?

Tlak na udržitelnost a snižování emisí se dotýká všech odvětví včetně komerční silniční dopravy. Je to pochopitelné – téměř tři čtvrtiny emisí z evropské dopravy vznikají na silnicích. Avšak zatímco v oblasti osobních automobilů jsou bezemisní bateriové pohony čím dál rozšířenější, elektrifikace nákladních vozidel je teprve na počátku své cesty. Jedním z důvodů, naznačuje studie Eurowag, je chybějící dobíjecí infrastruktura.

MapDescription automatically generated

Mapa jednotlivých zemí dle výsledků studie Eurowag. Zelené státy jsou nejlépe připravené na elektrifikovanou nákladní dopravu, žlutá barva označuje střední připravenost, červená pak nízkou připravenost. Zdroj: Eurowag

Komerční silniční doprava (CRT) hraje ve snižování emisí a boji proti klimatické změně zásadní roli. Až 70 % emisí CO2 v evropské silniční nákladní dopravě mají přitom na svědomí středně těžké a těžké kamiony. Dekarbonizace nákladní dopravy má navíc oproti osobním vozidlům podstatně více překážek – vyžaduje pokročilejší bateriové technologie, vysoké počáteční investice a v neposlední řadě je tu kritická otázka: Bude bateriově poháněné kamiony kde dobíjet?

Dobíjecí infrastruktura se obvykle označuje za jeden z hlavních problémů (nejen) nákladní elektromobility. Úspěch elektrifikace komerční silniční dopravy tak do značné míry závisí na hustotě dobíjecí sítě, jejím výkonu, spolehlivosti a dalších proměnných. Jen málo dopravců je ochotno riskovat obrovské investice do elektrifikace své flotily, pokud nemají jistotu, že jejich elektrokamiony bude možné po cestě bez problému dobít. Většina současných projektů elektrifikace nákladní dopravy se proto soustředí na aplikace, které umožňují dobíjení „doma“ v depu, a problém dobíjení na cestě tak odpadá.

Dobíjecí nároky nákladní dopravy

V čem je problém? Bateriově poháněná nákladní vozidla kladou na dobíjecí infrastrukturu specifické nároky. Dobíjecí místo pro elektrokamion musí vyhovovat z hlediska velikosti a průjezdnosti (kamiony se zkrátka na dobíjecí místa pro osobní auta nevejdou), výkonu dobíjecí stanice (optimálně 350 kW a více), umístění (zejména v koridorech transevropské dopravní sítě) a v neposlední řadě spolehlivosti. V oboru, kde panuje soustavný tlak na výkon a dojezdový čas, si zkrátka zpoždění vinou nefunkční nabíječky nemůže nikdo dovolit.

Zajímavé informace o tom, jak si jednotlivé evropské země v oblasti dobíjecí infrastruktury pro elektrokamiony stojí, přinesla nedávná studie Eurowagu. Z jejích výsledků vyplývá, že připravenost evropské infrastruktury na bateriově poháněná nákladní vozidla má stále velké mezery.

Norsko na špičce, Česko v půlce žebříčku

Na špičce žebříčku se drží především státy severní a západní Evropy. Zemí nejlépe připravenou na elektrifikovanou nákladní dopravu je podle studie Norsko, těsně následované Nizozemskem a Švýcarskem. V první pětce najdeme také Švédsko a Německo. Do top patnáctky se dostaly též „románské“ státy jihu Evropy – Itálie, Portugalsko, Španělsko a Francie. 

Česká republika se v indexu Eurowagu umístila na 21. příčce mezi Slovenskem (20.) a Polskem (22.). Celkově index označuje Česko jako zemi středně připravenou na provoz elektrokamionů. Zcela na chvostu žebříčku se pak nacházejí země východní Evropy, kde je připravenost na elektrifikaci oblasti CRT buď nedostatečná, anebo nejsou dostupná relevantní data. Konkrétně se jedná Bosnu a Hercegovinu, Albánii a Severní Makedonii. 

Infrastruktura vyžaduje investice i komplexní řešení

Je třeba podotknout, že oblast elektromobility se rychle vyvíjí, stejně jako hustota dobíjecí infrastruktury, která přidává na výkonu a čím dal častěji myslí i na potřeby budoucích elektrokamionů. Zatímco před rokem se v celé Evropě nacházelo necelých 3 600 dobíjecích bodů s výkonem vhodným pro nákladní vozidla (nad 350 kW), letos je to 6008. 

Pro budoucnost elektrifikované nákladní dopravy bude důležitá nejenom výstavba infrastruktury odpovídající nárokům elektrokamionů, ale také další technologická řešení, která umožní vhodné dobíjecí body snadno najít, jednoduše zaplatit a popřípadě si svůj slot pro dobíjení rezervovat. K tomu budou potřeba řešení soukromých firem, jako je Eurowag, nová partnerství a především pobídky a dotace na národní i evropské úrovni.

Chcete vidět kompletní výsledky indexu Eurowag? Zajímá vás elektrifikace nákladní dopravy? Přečtěte si zprávu Elektromobilita v segmentu komerční nákladní dopravy. Stáhnout ji můžete na stránkách Eurowag.

Metodologie studie

Eurowag shromáždil data týkající se elektromobility v jednotlivých evropských státech. Konkrétně se soustředil na následující parametry, které ukazují připravenost na elektrifikací nákladní dopravy:

• Počet všech nabíjecích míst a počet nabíjecích míst ≥ 350 kW (data Eco-movement 02/2022 a Sygic 05/2022)

• Podíl elektrifikovaných osobních vozidel (data EAFO a ACEA 01/2022)

• Podíl elektrifikovaných HDV a MDV (data EAFO a ACEA 01/2022)

• Zavedená legislativa a pobídky (data EAFO 04/2021)

Každý parametr se následně rozdělil do 3 skupin podle počtu získaných bodů, označených barvami jako na semaforu:

• Dobrý výsledek (zelená) 10–15 bodů

• Střední výsledek (žlutá) 5–10 bodů

• Nízký výsledek (červená) 0–5 bodů

Jedinou výjimkou byl parametr „Zavedená legislativa a pobídky“, kde Eurowag definoval 4 hodnoty, podle úrovně zavedené legislativy: 

• 0 bodů – žádná legislativa není zavedena, 

• 5 bodů – 1–3 zavedených opatření místní politiky, pobídek nebo daňových výhod

• 10 bodů – 4–6 zavedených opatření místní politiky, pobídek nebo daňových výhod

• 15 bodů – 7 a více zavedených opatření místní politiky, pobídek nebo daňových výhod

Pro výpočet indexu každé země se hodnoty jednotlivých parametrů posuzovaly se stejnou důležitostí. Je třeba zmínit, že ne všechny evropské země mají veškeré údaje veřejně dostupné. V takovém případě byla hodnota tohoto parametru určena jako 0. 

O společnosti EUROWAG

Společnost Eurowag už více než 25 let poskytuje integrované služby mobility a plateb pro mezinárodní dopravní firmy. Ve svém oboru patří k nejrychleji rostoucím společnostem v Evropě. Jejím posláním je zajistit, aby byl provoz milionů nákladních vozidel křižujících Evropu čistší, férový a efektivní. Za tímto účelem nabízí Eurowag svým zákazníkům produkty a služby založené na moderních digitálních technologiích, od plateb za klasické a alternativní palivo, dobíjení elektrických vozidel a platbu mýta přes vracení daní, telematiku a navigace až po paletu finančních služeb či poradenství v oblasti čisté mobility.

Eurowag podporuje inovace i v oblasti filantropie. V rámci projektu Philanthropy and You, jehož se pravidelně účastní ¾ zaměstnanců společnosti, dostává každý ze zaměstnanců Eurowagu individuální rozpočet na dobročinnost a také naprostou důvěru v tom, jak s penězi naloží. Projekt už inspiroval několik dalších velkých IT korporací k podobné aktivitě. Pro více informací navštivte https://www.eurowag.com/cz

Kontakty pro média:

EUROWAG

Zuzana O‘Brien

E: pr@eurowag.com