GTM debug

Clock
Čas na čtení: 6 min
Calendar
3.8.2023

Vrácení DPH a spotřební daně pomáhá dopravcům šetřit. Eurowag nabízí hned několik režimů předfinancování.

Při nákupu pohonných hmot, mýta, ale i občerstvení v zahraničí platí dopravci DPH. Na jeho vrácení mají nárok, administrativa refundace je však poměrně náročná.

Vrácení DPH a spotřební daně pomáhá dopravcům šetřit. Eurowag nabízí hned několik režimů předfinancování.

Stejně jako ostatní podnikatelé mají i dopravci nárok na vrácení DPH z položek, které zakoupili v zahraničí. Nákupy nafty, mýtné poplatky, ale i občerstvení či ubytování řidičů na cestě tak mohou být znatelně levnější. Částečná refundace je v některých zemích možná i v případě spotřební daně z pohonných hmot. Kde je háček? Administrace daňových vratek je pro firmy složitá a náročná na čas, kapacity i know-how. Existují však služby, které firmám vrácení daní významně usnadní.

„Možnost vrácení daní – konkrétně DPH a spotřební daně – je pro dopravce vítaným benefitem, který si málokdo nechá ujít. Šance ušetřit je však vykoupená poměrně náročnou administrativou. Pokud firma operuje v několika zemích, musí s každou z nich jednat zvlášť, znát její specifické podmínky a legislativu, komunikovat v místním jazyce… Je to poměrně složité a lhůty na vrácení také nejsou nijak krátké. U DPH je to až 8 měsíců, u spotřební daně dokonce až dva roky,“ popisuje zapeklitosti daňové refundace Zdeněk Fišer, Head of Tax Refund ve společnosti Eurowag, která je předním poskytovatelem integrovaných řešení v oblasti silniční dopravy v Evropě.

Vrácení daně bez starostí

Firmy jako je Eurowag proto svým klientům nabízejí služby, které jim se složitou byrokratickou náloží pomohou. Pokud si klienti službu zaplatí, odborníci na daňovou problematiku z Eurowagu vyřídí veškerou byrokracii za ně – od kontroly faktur (včetně faktur třetích stran) přes podání žádosti až po komunikaci s příslušnou daňovou autoritou. V případě, že se s vrácením vyskytne problém a příslušný finanční úřad má další požadavky, pracovníci Eurowagu zajišťují i doplnění a překlad potřebných dokumentů. 

„V tomto je naše služba jedinečná. Naše klienty v tom nenecháme, naopak. Díky tomu, že máme bohaté zkušenosti s procesem vrácení daní v různých zemích, víme dobře, co je potřeba a kdy. Máme například i přehled o tom, jaké země akceptují dodatečné podání žádostí, jak se liší uznatelné náklady a víme o spoustě dalších detailů, které interní účetní ve firmách zkrátka nemají šanci obsáhnout,“ vysvětluje Zdeněk Fišer. 

Statistiky Eurowagu říkají, že přibližně v 10 % daňových řízení vracení DPH a spotřební daně je kontrolováno daňovými autoritami, které v této souvislosti vyžadují dodatečné dokumenty. V takovém případě Eurowag komunikuje s daňovými autoritami a odpovídá jménem svých klientů. V krajních případech a pokud je podání žádosti o vrácení DPH zamítnuté neoprávněně, Eurowag podává odvolání s důvodnými podklady. Vše je přitom v ceně služby.

Vratky lze předfinancovat

Zdlouhavá administrativa daňových vratek může pro dopravní firmy představovat problém v oblasti cash flow. Existují proto služby předfinancování, díky nimž mohou dopravci získat peníze za vrácené daně rychleji, a především pravidelně. Na trhu je poměrně zavedený tzv. fast net invoicing, který umožňuje firmám v podstatě okamžité předfinancování předložených faktur. 

„Fast net invoicing je skvělým způsobem, jak získat částku daně zpět okamžitě. V Eurowagu jsme se rozhodli vytvořit pro své klienty i služby předfinancování, které nabídnou výhodnější cenové tarify, a přitom zachovají princip předfinancování. Mnoho dopravců si totiž chce především ulevit od administrativní zátěže a získat jistotu a pravidelnost ve svém cash flow. Nepotřebují financovat okamžitě, ale až osm měsíců v případě DPH a až dva roky v případě spotřební daně je pro ně přece jen dlouhá doba,“ vysvětluje vedoucí daňových refundací v Eurowagu.

Eurowag proto nabízí svým klientům hned pět režimů předfinancování DPH. Krom zmíněného fast net invoicingu se jedná o flexibilní financování v daných časových intervalech (od kvartálu po rok) či financování na základě určité výše nákladů (například ve chvíli, kdy faktury dosáhnou 1000 eur, klienti si navíc mohou nastavit pro různé země rozdílné limity). Třetí možností je hybridní předfinancování (klient si sám určí, zda chce dané období předfinancovat, či nikoliv) a poslední tzv. advanced payment (financování na základě podané žádosti). Režim advanced payment pak Eurowag nabízí i v případě žádosti o vrácení spotřební daně.

Eurowag zpracuje až 60 tisíc žádostí o refundaci ročně

Služba předfinancování je po ověření kreditního rizika dostupná všem klientům Eurowagu. „Zákazníci mají obvykle přehled o tom, kolik peněz utrácejí v zahraničí a v jakých zemích, popřípadě zda mají zájem o předfinancování. Na základě toho jsme schopní klientům doporučit vhodný servis refundace. Pak už stačí v podstatě jen podepsat plnou moc, díky níž můžeme klienta zastupovat před daňovou autoritou,“ popisuje Zdeněk Fišer. Eurowag nabízí klientům jednoduchý přehled o refundacích prostřednictvím svého klientského portálu. Do budoucna plánuje, že zákazníci budou moci prostřednictvím klientského portálu též nahrávat faktury za zahraniční nákupy, z nichž chtějí vrátit daně. „Klient nemusí s fakturami vystavenými Eurowagem dále procovat, protože jsou zpracované automaticky. Faktury ostatní dodavatelů Eurowag sbírá pro další zpracování přímo od klientů předem dohodnutým způsobem a následně pro jejich zpracování využívá tzv. umělou inteligenci, která výrazným způsobem zrychluje vyčítání dat z faktur. popisuje Fišer.

Posledním krokem je pak vyplacení daňové refundace. To se v případě předfinancování odehrává prostřednictvím „nahrání“ peněz na klientský účet. Navrácená částka se zkrátka odečte od ceny jiných služeb, které zákazníci u Eurowagu využívají.

„Dohromady jsme v rámci refundace spotřební daně i DPH v roce 2022 pro naše klienty zpracovali celkem 60 tisíc žádostí. Služba je oblíbená nejen u zákazníků, kteří díky ní šetří své administrativní kapacity a mají větší kontrolu nad svým cash flow, ale ulehčuje práci i finančním úřadům jednotlivých zemí, které díky ní jednají s jedním zástupcem namísto stovek až tisíců firem,“ upřesňuje Zdeněk Fišer a dodává: „V současné době je pro klienty atraktivní také bonifikace spotřební daně ve Španělsku, jež platí do konce roku 2023. Dopravci, kteří tankují ve Španělsku, tak mají letos jedinečnou možnost snížit své náklady.“

Více o službách, které Eurowag poskytuje svým zákazníkům v oblasti refundace daní, najdete na webových stránkách společnosti

O společnosti EUROWAG

Společnost Eurowag už více než 25 let poskytuje integrované služby mobility a plateb pro mezinárodní dopravní firmy. Ve svém oboru patří k nejrychleji rostoucím společnostem v Evropě. Jejím posláním je zajistit, aby byl provoz milionů nákladních vozidel křižujících Evropu čistší, férový a efektivní. Za tímto účelem nabízí Eurowag svým zákazníkům produkty a služby založené na moderních digitálních technologiích, od plateb za klasické a alternativní palivo, dobíjení elektrických vozidel a platbu mýta přes vracení daní, telematiku a navigace až po paletu finančních služeb či poradenství v oblasti čisté mobility.

Eurowag podporuje inovace i v oblasti filantropie. V rámci projektu Philanthropy and You, jehož se pravidelně účastní ¾ zaměstnanců společnosti, dostává každý ze zaměstnanců Eurowagu individuální rozpočet na dobročinnost a také naprostou důvěru v tom, jak s penězi naloží. Projekt už inspiroval několik dalších velkých IT korporací k podobné aktivitě. Pro více informací navštivte stránku Daňové služby.

Kontakty pro média:

EUROWAG

Zuzana O‘Brien

E: pr@eurowag.com