GTM debug

Clock
Čas na čtení: 5 min
Calendar
7.12.2016

Společnost W.A.G. payment solutions vstupuje na trh „chytrých“ dat

W.A.G. payment solutions enters the “smart” data market W.A.G. koupil jedničku na trhu v ČR v oblasti telematických služeb Česká firma tak bude působit v novém tržním segmentu Poskytování „chytrých“ dat z provozu vozidel je celosvětově rychle rostoucí oblastí

Společnost W.A.G. payment solutions vstupuje na trh „chytrých“ dat

Společnost W.A.G. payment solutions, známá také pod obchodní značkou Eurowag (EW), přední poskytovatel platebních řešení pro silniční mobilitu v Evropě, dnes oznámila dokončení koupě firmy Princip, která je největším subjektem na trhu telematických služeb pro nákladní a osobní vozidla v Česku. Transakcí, jejíž finanční podmínky si obě strany nepřály zveřejnit, W.A.G. payment solutions pronikne do rychle rostoucí oblasti telematických služeb. Telematické systémy poskytují správcům vozových parků on-line údaje o provozu a stavu vozidel, vyhodnocují data a zprostředkovávají jejich výměnu s dalšími systémy (navigace, tachografy atd.). Výrazně tak usnadňují řízení vozových parků a umožňují dosáhnout vysokých úspor na provozních nákladech (až do výše 30 %).

Od akvizice si W.A.G. slibuje dosažení synergických efektů v produktové oblasti a okamžitý zisk významného portfolia v segmentu zákazníků s flotilami osobních vozidel. „Spojení telematických systémů s daty o čerpání paliv a spotřebě mýta, případně dalšími provozními systémy, nám umožní poskytovat zákazníkům zcela novou úroveň kontroly a komfortu při řízení a provozu vozového parku,“ uvádí Martin Vohánka, zakladatel a generální ředitel společnosti W.A.G. payment solutions, a dodává: „Koupě firmy Princip je v souladu s naší dlouhodobou strategií být klíčový partner provozovatelů vozových parků, a to prostřednictvím dodávek chytrých a ucelených řešení v oblasti silniční mobility.“

Pro kupovanou firmu Princip skýtá tato transakce unikátní příležitost proniknout se svými produkty na zahraniční trhy. „Propojení se společností W.A.G. payment solutions dává našemu byznysu zcela nový rozměr jak na českém trhu, tak zejména v zahraničí. Vzniká tím bezprecedentní synergie produktů a služeb na poli dopravní telematiky,“uvádí Marie Vejvodová, členka představenstva společnosti Princip Marie Vejvodová.  Předmětem transakce byl nákup 100% podílu ve společnostech Princip a Hi software, která je hlavním dodavatelem front-endových řešení pro firmu Princip.

Doplňující informace:

O společnosti W.A.G. payment solutions, a.s.

Společnost W.A.G. payment solutions, známá také pod obchodní značkou Eurowag (EW), patří mezi 6 největších evropských poskytovatelů platebních řešení pro silniční mobilitu. Zákazníky W.A.G. jsou profesionální dopravní a spediční společnosti a nově také firmy provozující flotily osobních vozidel. Na platební řešení W.A.G. spoléhá více než 250 tisíc řidičů z celé Evropy. Obrat společnosti v roce 2016 přesáhl 25 miliard korun a firma dosahuje dlouhodobého růstu o 25 % ročně.

W.A.G. byl založen v roce 1996. Společnost sídlí v Praze a svá regionální zastoupení má v Rakousku, Bulharsku, Maďarsku, Polsku, Rumunsku, Slovensku, Srbsku, Makedonii, Španělsku, Portugalsku, Slovinsku, Turecku, Estonsku, Litvě, Itálii a Ukrajině. Další informace naleznete na www.eurowag.com.

Majoritu ve společnosti vlastní Martin Vohánka, který společnost založil a řídí dodnes. V lednu 2016 získala 33% podíl ve firmě americká firma TA Associates, jedna z největších soukromých investičních společností na světě. Více informací o TA Associates najdete na www.ta.com.

O společnosti Princip, a.s.

Společnost Princip je dominantním poskytovatelem webové služby pro monitoring, řízení a optimalizaci vozových parků v České republice. Její jedinečné softwarové řešení je spolu s automobilovou elektronikou každodenním nástrojem zvyšování efektivity autoprovozu pro více než 70 tisíc vozidel 4000 soukromých společností a státních institucí. Společnost byla založena Vladimírem Vejvodou v roce 1991 a sídlí v Praze